Tuotannon digitalisaation askeleet selville work­shop­paamalla

Markkinajohtajakaan ei voi levätä laakereillaan vaan T-Drill miettii aktiivisesti, palveleeko toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) tuotantoa ja tuotannon laadun seurantaa optimaalisella tavalla. Vai voitaisiinko ERPin aisaparina toimivilla tuotannon näkökulmasta suunnitelluilla työkaluilla saavuttaa parempi täsmällisyys tuotannon suunnitteluun, ohjaamiseen ja laatudokumenttien keräämiseen. Pääosa tuotannosta on asiakasräätälöityä, mikä korostaa yksilöllisen ohjaamisen tarvetta.

”Industry 4.0 nostaa päätään ja on selvää, että tuotannon digitalisaatio on otettava vakavasti. Näemme tuotannon digitaaliset järjestelmät keinona poistaa turhaa paperinpyörittelyä, saada tarkempi kuva tuotannon tilanteesta ja saada dataa fyysisen tuotantoprosessin kehittämiseksi virtaavampaan suuntaan. Sujuva tuotannon materiaalin ja informaation virtaus on avainasemassa mahdollistamassa kasvua ja nostamassa myynnin katteita” toteaa tuotannon kehitysinsinööri, Aki Alanen.

T-Drillin ja Leanwaren yhteistyö lähti liikkeelle T-Drillin tuotantoon tutustumisella. Tämän jälkeen vierailtiin Metso Mineralsilla, T-Drillin lähtökohtiin sopivassa referenssikohteessa. Vierailulla käytiin läpi konkreettisia kokemuksia tuotannon digitalisaatiosta ja muutoksen vaiheista. Käynnillä korostui MES-pilotoinnin merkitys ja tuotannon prosessien kehittyminen pilotin löydösten avulla. Käynnin jälkeen todettiin, että tuotannon digitalisaation workshop Leanwaren teollisuusasiantuntijoiden fasilitoimana auttaisi määrittelemään tavoitetilaa ja roadmappaamaan sopivat askeleet T-Drillin tuotannon tehostamiseksi.

Tuotannon digitalisaation workshopin lähtökohdaksi valittiin yrityksen IT-arkkitehtuurin tarkastelu. Arkkitehtuurin tulee huomioida digitalisoinnille asetetut tavoitteet, kokonaisuuden ylläpidettävyys ja ennen kaikkea nykyaikaisen tuotannon tarpeet. Niinpä kokonaisuutta tarkasteltiin ISA-95-arkkitehtuurimallia vasten. Workshop aloitettiin tuotantoon, sen erityispiirteisiin ja nykyiseen järjestelmätukeen tutustumalla. Ennen workshoppia Leanwaren asiantuntijat perehtyivät Aki Alasen koostamaan nykytilakartoitukseen.

”Aki oli koostanut hyvän nykytila-analyysin, joka sisälsi runsaasti jatkokehitysajatuksia. Sen pohjalta oli helppoa lähteä keskustelemaan kokonaisuudesta T-Drillin motivoituneen työryhmän kanssa” kuittaa Pekka Saarelainen workshopin fasilitoijan ominaisuudessa.

”Pekka ja Ville Ossi kävivät heti kiinni asiaan. Näki, että taustamateriaalit oli käyty läpi huolellisesti. Aikaa ei juuri tarvinnut käyttää nykytilan kertaamiseen. Ensimmäisellä käynnillään tehtaallamme Leanwaren väki tutustui tuotantoon ja kertoi mahdollisuuksista ajamatta lähtökohtaisesti mitään tiettyä ratkaisua” Alanen kertoo.

”Tutustumiskäynnillä ja konsultoinnissa aika käytettiin hyvin tehokkaasti hyödyksi. Mietin kuitenkin, kuinka paljon enemmän tietoa vielä voitaisiin saada, kun katsoo Pekan ja Villen taustoja tuotannon kehittämisen osalta” täydentää logistiikka- ja hankintapäällikkö, Timo Nurmela.

Workshopin yhteenvetona koostettiin esitys kehitettävistä kokonaisuuksista, eri osa-alueiden valmiudesta digitalisointiin ja roadmap-suositus etenemisestä.

”Asiaa tuli todella paljon. Hyvä yhteenvetomateriaali auttaa palaamaan yksityiskohtiin tarkemmin vielä jälkikäteen” Alanen ja Nurmela pohtivat.

Lopputulos vahvisti Aki Alasen omassa kehitystyössään kirjaamia kehitysajatuksia. Lisäksi tunnistettiin uusia huomioitavia näkökulmia, ja kannustettiin keskittymään eniten lisäarvoa tuottaviin kohteisiin ensimmäisenä.

”Saimme vahvistusta omiin näkemyksiimme kehityksen suunnasta. Lisäksi saimme arvokasta tietoa, mitä asioita meidän kannattaa selvittää nykyisistä järjestelmistämme ja välttyä turhilta investoinneilta. Tiedettiin, mitä tilattiin ja saatiin juuri se, mitä haluttiin. Hintansa arvoinen kokonaisuus” Alanen lopettaa.

Käytännön tasolla tunnistettiin T-Drillin kahden tuotantolaitoksen valmiudet tuotannon prosessien kehittämiseksi digitalisoinnin avulla. Lisäksi annettiin kotitehtäviä, mitä prosessin osia kehittää ennen investointeihin ryhtymistä. Yhteistyössä korostettiin asiakkaan näkökulmaa ja painotettiin digitalisaatioymmärryksen kasvattamista T-Drillin projektiryhmälle – heille, jotka päivittäisessä työssä vievät tuotannon ja tuotannonsuunnittelun kehitystä eteenpäin.

Leanwaren vahvat näytöt valmistavasta teollisuudesta ja pyrkimys kokonaisuuden ymmärtämiseen, saivat T-Drillin tilaamaan tuotannon konsultoinnin juuri Leanwarelta.

Kuvassa oikealta: Timo Nurmela, Aki Alanen, Jussi Kujanpää, Sami Luhtala ja Juha Murto-Mäki.


T-Drill on putkiliitos-, putkenkatkaisu- sekä putken pään muotoilukoneiden johtava toimittaja maailmassa. Laajassa asiakaskentässä on yrityksiä perinteisestä LVI-teollisuudesta auto- ja laivanrakennusteollisuuden yrityksiin.