Saatavuuden ja asiakkaan kokeman palvelu­asteen parantaminen

”Koemme että globaalisti käytettävänä ohjelmistona LeanwareSCM on yhdenmukaistanut operaativisen hankinnan toimintatapoja niin Ponsse Oyj:ssä kuin sen tytäryhtiöissä. Saatavuus on parantunut ja asiakkaan kokema palveluaste on parempi.”
-Teija Pesonen, Development Engineer

Lähtötilanne

Ennen LeanwareSCM:n käyttöönottoa Ponssella suunniteltiin hankinnat ERP:n avustuksella. Suurehko ostettavien nimikkeiden määrä sekä monimutkainen suunnittelujen simulointimahdollisuus toivat haasteita operatiivisen hankinnan prosessiin. Hankintojen suunnittelu ei ollut kaikilta osin yhdenmukaista ja ABC-filosofian toteutumisessa oli parannettavaa.

Ongelmien ratkaisu

Käyttöönotto edellytti toiminnallisen rajapinnan määrittelyä: mitä tietoja halutaan siirtää ERP-järjestelmästä LeanwareSCM:ään, ja mitä tietoja halutaan palauttaa LeanwareSCM:stä takaisin ERP-järjestelmään. Sen jälkeen henkilöstö koulutettiin ja käyttöönotto vaiheistettiin.

Tästä seurasi vakiintunut tapa suunnitella hankintoja tilauspisteohjatuille nimikkeille. Raportointityökalujen ansiosta saadaan tehokkaasti tietoa muun muassa nimikkeistä, joiden kierto on hidas tai vastaavasti nimikkeistä joiden volyymi on kasvussa. Globaalin tilaus-toimitusprosessin kustannuksia suhteessa myyntiin on pystytty vähentämään. Tilattavien tuotteiden määriä on nyt helpompi hallita, jotta tuotteiden saatavuus voidaan varmistaa.

Asiakkaan esittely

Ponsse on maailman johtavia metsäkonevalmistajia, jonka asiakaslähtöistä toimintaa ohjaa edelleen metsäkoneyrittäjien toiveet ja tarpeet. Ponssen tuotteet kattavat laajasti ne lukuisat vaatimukset, joita tehokas puunkorjuu eri puolilla maailmaa koneyrittäjille asettaa: Puulajit vaihtelevat petäjästä eukalyptukseen, tekniikan on kestettävä tropiikin helteitä ja arktisia pakkasia, koneen on kuljettava maastoa säästäen ja kiivettävä ripeästi jyrkimmätkin rinteet.

Ponsse on erikoistunut tavaralajimenetelmään perustuvien metsäkoneiden tuotantoon, myyntiin, huoltoon ja tietojärjestelmiin.