Automaatio osaksi varaston­hallintaa

Automaation tuomat mahdollisuudet ovat edellytys tämän päivän tehokkaalle logistiikkakeskukselle. Hyvän ohjaussysteemin avulla on mahdollista kerätä tietoa koko tuotteen läpimenoajan. Ideaalitilanteessa kaikki tietojärjestelmäsi ovat yhteensopivia keskenään.

Digitalisoimme asiakkaidemme tuotannon

Leanware on erikoistunut sulauttamaan automaation ohjauksen tehokkaaksi osaksi varastonhallintaa. Automaatiota ohjataan MES‐ tai WMS-järjestelmillä, eikä erillisiä ohjausjärjestelmiä tai manuaalista ohjausta tarvita. Näin automaatio on osa kokonaisprosessia ja siitä saadaan täydet tehot irti.

Varasto tarvitsee ohjausjärjestelmän, joka toteuttaa kaikki bisnekselle tarpeelliset toiminnot. Ohjausjärjestelmän yksi tärkeimmistä osista on ohjausta toteuttavat ihmiset, joiden toimintatapa ratkaisee. Tehokkaassa toiminnassa kaikkien prosessien täytyy toimia yhteen.

Varasto­automaation ohjauksen hyödyt

Parempi takaisinmaksu

Täydellisemmät prosessit

Automaatio tulee osaksi kaikkea

Tuotteiden 100 % jäljitettävyys

Askeleet varasto­automaation ohjaukseen

Varastoautomaation ohjauksesta hyötyvät kaikki, jotka käsittelevät kappaletavaraa tai käyttävät kuljettimia, automaattitrukkeja, hyllystöhissejä tai materiaaliautomaatiolaitteita.

Aloitamme aina esiselvityksellä, jossa käymme läpi nykytilanteen ja tarvittavat toimenpiteet. Käytämme selvityksissä konseptoituja malleja ja vertaamme tuloksia laajaan asiakasdataamme ja toimialan parhaisiin käytäntöihin. Näin löydämme dataan perustuvat haasteet ja tärkeimmät kehityskohteet, joita voimme ratkoa yhdessä.

1

Varastoautomaation valinta ja mitoitus

2

Järjestelemän kuvaus, mallinnos

3

Ohjausjärjestelmän valinta

WMS

MES

4

Testaus

5

Järjestelmän käyttöönotto

6

Leanware kouluttaa henkilöstösi

7

Jatkuva kehitys

Lue asiakkaidemme onnistumisista

Ota yhteyttä

Senior Advisor

Janne Viinikkala

Tutustu näkemyksiimme