Automaatio osaksi varaston­­hallintaa

Automaation tuomat mahdollisuudet ovat edellytys tämän päivän tehokkaalle logistiikka­keskukselle. Hyvän ohjaussysteemin avulla on mahdollista kerätä tietoa koko tuotteen läpimenoajan. Ideaali­tilanteessa kaikki tieto­järjestelmäsi ovat yhteen­sopivia keskenään.

Digitali­soimme asiakkai­demme tuotannon

Leanware on erikoistunut sulauttamaan automaation ohjauksen tehokkaaksi osaksi varastonhallintaa. Automaatiota ohjataan MES‐ tai WMS-järjestelmillä, eikä erillisiä ohjausjärjestelmiä tai manuaalista ohjausta tarvita. Näin automaatio on osa kokonaisprosessia ja siitä saadaan täydet tehot irti.

Varasto tarvitsee ohjaus­järjestelmän, joka toteuttaa kaikki bisnekselle tarpeelliset toiminnot. Ohjausjärjestelmän yksi tärkeimmistä osista on ohjausta toteuttavat ihmiset, joiden toimintatapa ratkaisee. Tehokkaassa toiminnassa kaikkien prosessien täytyy toimia yhteen.

Varasto­­automaation ohjauksen hyödyt

Parempi takaisin­maksu

Täydellisemmät prosessit

Automaatio tulee osaksi kaikkea

Tuotteiden 100 % jäljitet­tävyys

Askeleet varasto­automaation ohjaukseen

Varastoautomaation ohjauksesta hyötyvät kaikki, jotka käsittelevät kappale­tavaraa tai käyttävät kuljettimia, automaatti­trukkeja, hyllystö­hissejä tai materiaali­automaatio­laitteita.

Aloitamme aina esi­selvityksellä, jossa käymme läpi nykytilanteen ja tarvittavat toimenpiteet. Käytämme selvityksissä konseptoituja malleja ja vertaamme tuloksia laajaan asiakas­dataamme ja toimialan parhaisiin käytäntöihin. Näin löydämme dataan perustuvat haasteet ja tärkeimmät kehitys­kohteet, joita voimme ratkoa yhdessä.

1

Varastoautomaation valinta ja mitoitus

2

Järjestelemän kuvaus, mallinnos

3

Ohjaus­järjestelmän valinta

WMS

MES

4

Testaus

5

Järjestelmän käyttöön­otto

6

Leanware kouluttaa henkilöstösi

7

Jatkuva kehitys

Lue asiakkaidemme onnistumisista

Ota yhteyttä

Janne Viinikkala

Tutustu näkemyksiimme