Järjestelmät satama­­operaatioiden hallintaan

Digital Harbour varmistaa satama­prosessien jatkuvan kehityksen ja satama­järjestelmien hyötyjen ulosmittauksen. Leanwaren satama­operaattoreille suunnatut järjestelmä­palvelut auttavat sinua ohjaamaan toimintaa tehokkaasti.

Anna tiedon virrata

Satamatoiminnoissa tietojen täytyy virrata samaan aikaan kuin materiaalien, ja tämä asettaa vaatimuksia tietojärjestelmäkumppanille, satamaoperaattorin omalle IT:lle ja koko toimitusketjulle.

Digital Harbour ratkaisee liiketoiminnan tiukentuvat vaatimukset, jotta sinä voit ulosmitata hyödyt tehokkaasti. Enää eivät Excelit ja paperit jää järjestelmän rinnalle, estäen tehokkuutta ja kehittymistä.

Kenelle Digital Harbour on suunnattu?

Digital Harbour on satamaoperaatioiden kokonaisratkaisu, joka tukee niin toimiston tehtävissä kuin kaikissa satamakentän operaatioissa. Käyttäjiä ovat operaattorit, työnjohto sekä yrityksen johto.

Satama logistiikka pyörii automaation ja langattomien yhteyksien avulla

Tehosta toimintaasi integroitavilla järjestelmillä

Digital Harbour mahdollistaa tehokkaat digitaaliset toimintatavat satamaympäristössä sekä sinulle sujuvan kommunikoinnin asiakkaiden suuntaan sähköisten rajapintojen kautta. Järjestelmä on mahdollista integroida koneisiin ja laitteisiin, sujuvoittaen kokonaisprosessia huomattavasti.

Saat kaiken dokumentaation kätevästi sähköisesti, jotta voit käsitellä dataa sujuvasti ja tallentaa jatkoa varten. Tiedolla johtaminen helpottuu, sillä voit tehdä päätöksiä perustuen oikeaan dataan. Oikea tieto on myös oikeiden sidosryhmien käytettävissä – läpinäkyvästi.

Satamatkin digitalisoituvat, avuksi Digital Harbour

Näin saat Digital Harbourin käyttöösi

Aloitamme aina yhteistyön laadukkaalla esiselvityksellä, jossa taustoitamme kattavasti nykytilanteenne- ja tarpeenne. Asiantuntijamme käyttävät pitkälle kehiteltyjä malleja ja vertailevat tuloksia laajaan asiakasdataamme sekä toimialan parhaisiin käytäntöihin. Takaamme onnistuneen projektin, jonka lopputuloksena on saumaton digitaalinen satamaoperointi.

1

Prestudy

Asiantuntijamme käy yhteisesti läpi nykytilan, toimintamallit ja välineet sekä kartoittaa tavoitetilan sekä tarpeet.

2

Määrittely

Määrittelemme dataan ja kokemukseen perustuen, mitä ratkaisuja tarvitaan tavoitteidenne saavuttamiseksi. Tehokkaiden toimintamallien mahdollistamiseksi tarvitaan usein myös digitaalisia ratkaisuja.

3

Ratkaisu

Ratkaisukokonaisuus vahvistetaan todettujen hyötyjen kautta, ja rakennetaan hyödyntäen moderneja teknologioita. Ratkaisussa huomioidaan asiakkaan käyttöympäristö, esimerkiksi integraatioiden osalta.

4

Järjestelmien käyttöönotto

Valmistautuminen ratkaisee käyttöönoton onnistumisen. Asiallinen dokumentaatio, ryhdikäs käyttäjäkoulutus, testaus sekä yksilöity käyttöönottosuunnitelma ovat avaintekijöitä. Käyttöönottoa on toisinaan järkevää vaiheistaa osakokonaisuuksiin. Leanwaren kokemuksella ja konseptilla käyttöönotot ovat aina sujuvia.

5

Jatkuva kehitys

Me olemme enemmän kuin toimittaja – me olemme kehittämisen kumppani asiakkaalle. Hallitsemme helpon arjen ja suuretkin kehityshankkeet ovat meille tuttuja. Valmiit palvelumallimme tukevat sujuvaa yhteistyötä.

Ota yhteyttä

Harri Julmala, Business Director, Digital Works, Leanware
Harri Julmala

Tutustu näkemyksiimme