Luottamus on ansaittu

Olemme matkamme aikana auttaneet yli kahtasataa tyytyväistä asiakastamme digitalisoimaan, tehostamaan ja parantamaan toimintaansa. Tutustu inspiroiviin muutos­tarinoihin alle kerättyjen asiakas­referenssien avulla. Ota yhteyttä ja kirjoitetaan seuraavaksi sinun yrityksesi tarina!

Asiakkailtamme kuultua

 • ”Varaston arvo laski useita miljoonia euroja.”
 • ”Varaston kierto nopeutunut merkittävästi.”
 • ”Ostamiseen käytetty aika lyhentynyt tunnista viiteen minuuttiin.”
 • ”Ei kulu aikaa vuosi-inventointeihin.”
 • ”Tilausten läpimenoaika nopeutunut muutamaan tuntiin.”
 • ”Läpimenoaika puolittui.”
 • ”Saatavuus 77 % → 99 %.”
 • ”Saldotarkkuus 99 %.”
 • ”Toimitusvarmuus 85 % → 99 %.”
 • ”Logistiikan kokonaistehokkuus kasvoi 50 %.”
 • ”Tilankäytön tehostuminen ja siisteys.”
 • ”Logistiikan operatiiviset kustannukset laskeneet 25 %.”
 • ”Kyky analysoida ja kehittää logistiikkaa on parantunut merkittävästi.”
 • ”Päivittäisjohtaminen läpinäkyvää.”
 • ”Varastossa on viihtyisämpää ja turvallisempaa työskennellä.”
 • ”Turha kiireen tuntu on poistunut.”
 • ”Sairaspoissaolot puolittuneet.”
 • ”Nälkä kasvaa syödessä. Syntyy innostus kehittää, kun on vahva pohja.”