Luottamus on ansaittu

Olemme matkamme aikana auttaneet yli kahtasataa tyytyväistä asiakastastamme digitalisoimaan, tehostamaan ja parantamaan toimintaansa. Tutustu inspiroiviin muutostarinoihin alle kerättyjen asiakasreferenssien avulla. Ota yhteyttä  ja kirjoitetaan seuraavaksi sinun yrityksesi tarina!

Asiakkailtamme kuultua

 • ”Varaston arvo laski useita miljoonia euroja.”
 • ”Varaston kierto nopeutunut merkittävästi.”
 • ”Ostamiseen käytetty aika lyhentynyt tunnista viiteen minuuttiin.”
 • ”Ei kulu aikaa vuosi-inventointeihin.”
 • ”Tilausten läpimenoaika nopeutunut muutamaan tuntiin.”
 • ”Läpimenoaika puolittui.”
 • ”Saatavuus 77 % → 99 %.”
 • ”Saldotarkkuus 99 %.”
 • ”Toimitusvarmuus 85 % → 99 %.”
 • ”Logistiikan kokonaistehokkuus kasvoi 50 %.”
 • ”Tilankäytön tehostuminen ja siisteys.”
 • ”Logistiikan operatiiviset kustannukset laskeneet 25 %.”
 • ”Kyky analysoida ja kehittää logistiikkaa on parantunut merkittävästi.”
 • ”Päivittäisjohtaminen läpinäkyvää.”
 • ”Varastossa on viihtyisämpää ja turvallisempaa työskennellä.”
 • ”Turha kiireen tuntu on poistunut.”
 • ”Sairaspoissaolot puolittuneet.”
 • ”Nälkä kasvaa syödessä. Syntyy innostus kehittää kun on vahva pohja.”