Luottamus on ansaittu

Olemme auttaneet yli 300 asiakastamme saavuttamaan mitattavia talous-, tuottavuus- ja vastuullisuushyötyjä digitalisoimalla toimintaansa. Tutustu inspiroiviin muutos­tarinoihin alle kerättyjen asiakas­referenssien avulla. Ota yhteyttä ja kirjoitetaan seuraavaksi sinun yrityksesi tarina!

Asiakkailtamme kuultua

 • Varaston arvo laski useita miljoonia euroja.
 • Varaston kierto nopeutunut merkittävästi.
 • Ostamiseen käytetty aika lyhentynyt tunnista viiteen minuuttiin.
 • Ei kulu aikaa vuosi-inventointeihin.
 • Tilausten läpimenoaika nopeutunut muutamaan tuntiin.
 • Läpimenoaika puolittui.
 • Saatavuus nousi 77 % → 99 %.
 • Saldotarkkuus 99 %.
 • Toimitusvarmuus kasvoi 85 % → 99 %.
 • Logistiikan kokonaistehokkuus kasvoi 50 %.
 • Tilankäytön tehostuminen ja siisteys.
 • Logistiikan operatiiviset kustannukset laskeneet 25 %.
 • Kyky analysoida ja kehittää logistiikkaa on parantunut merkittävästi.
 • Päivittäisjohtaminen läpinäkyvää.
 • Varastossa on viihtyisämpää ja turvallisempaa työskennellä.
 • Turha kiireen tuntu on poistunut.
 • Sairaspoissaolot puolittuneet.
 • Nälkä kasvaa syödessä. Syntyy innostus kehittää, kun on vahva pohja.