Ylivarastosta asiakaslähtöiseen varastointiin

Leanwaren asiakasyritys Työkalupalvelu-Toolservice Grönblom OY eli tutummin TKP myy ja maahantuo metalli- ja konepajateollisuuden työkaluja sekä tarvikkeita. TKP otti käyttöön LeanwareSCM-ohjelmiston, kun varaston saatavuutta haluttiin kehittää ja korkeita varastotasoja laskea.  

TKP:n tarpeena selkeä raportointi- ja ohjaustyökalu

Kaikki lähti liikkeelle asiakkaan tilannekartoituksesta, jossa analysoitiin yrityksen ostamisen ja varaston tilannetta, josta löytyi paljon potentiaalia tehostamista. Analyysin avulla löydettiin korkeita varastotasoja ja samanaikaisesti tuotteiden saatavuudessa oli ongelmia eli varastossa oli tavaraa, mutta se oli väärää tavaraa.

Koska varastossa on suuri määrä nimikkeitä, koettiin tarpeelliseksi saada hyvä raportointi- ja ohjaustyökalu, joka auttaa hallitsemaan varastoa ja materiaalivirtaa. LeanwareSCM-ohjelmisto valikoitui käytettäväksi sen visualisuuden ja helppokäyttöisyyden vuoksi.  

Valmis rajapinta tarjoaa ketterän käyttöönoton

LeanwareSCM-ohjelmiston käyttöönotossa nähtiin hyvin ERP-toiminnanohjausjärjestelmän valmiin API-rajapinnan tarjoamat mahdollisuudet sekä niiden helppous käyttöönotossa. Käyttöönotto pysyi erinomaisesti aikataulussa sekä budjetissa, kun räätälöinteihin ei ollut tarvetta. Integraation jälkeen työntekijöille annettiin koulutus ohjelmiston käyttöön, jossa käytiin konkretiassa läpi ohjelmiston käyttö sekä sen tarjoamat mahdollisuudet.  

Lisää aikaa asiakastyöhön

Kun turhan työn määrää saadaan vähennettyä ja prosesseja tehostettua, jää enemmän aikaa asiakastyöhön. Yhteneväiset toiminnot helpottavat työn tekemistä kun prosessit eivät jää arvailun varaan.

”LeanwareSCM-ohjelmisto tarjoaa systemaattisuutta työhön sekä se mahdollistaa selkeän ja yhtenäisen tavan hallita ostoa ja varastoa. Liian korkeita varastotasoja päästään purkamaan ohjelmiston avulla ja jatkossa pystytään välttämään epäkurantin varaston muodostumista. Asiakkaita voidaan palvella paremmin, kun tuotevalikoimaa voidaan aidosti kehittää asiakaskysynnän perusteella. Myös varastonimikkeiden saatavuuteen on luvassa merkittäviä parannuksia”, kertoo TKP:n toimitusjohtaja Anders Karlsson.

 

”Ohjelmiston käyttö vapauttaa tuotepäälliköille ostorutiineihin mennyttä työaikaa asiakastyön pariin, kun oston ja hankinnan arjen prosesseja pystytään automatisoimaan eikä ihmisten tarvitse pyöritellä exceleitä”,  jatkaa Karlsson. 

 Oston automatisointi mahdollistaa ostamisen ja hankinnan johtamisen datalla eikä päätöksiä tarvitse tehdä enää arvioiden pohjalta. Prosessien johdonmukaisuus ja selkeät raportit ovat tukena arjen rutiineissa antaen selkeyttä nykytilanteeseen ja ennustettavuutta tulevaisuuteen. 

Kiinnostavatko ohjelmistojemme mahdollisuudet? Ota yhteyttä Tomppaan