Toimitusketjujen vastuullisuus

Toimintaympäristö ja siihen liittyvä sääntely muuttuu. Parhaiten pärjäävät ne, jotka pyrkivät ennakoimaan tulevia muutoksia. Vastuulliset toimitusketjut luovat kestävää arvoa kaikille osapuolille.  Leanwaren ohjelmistot ja asiantuntijuus ovat apunanne näiden mahdollisuuksien kanssa. Parhaiten hyödyt konkretisoituvat järjestelmien tehokkaalla yhteiskäytöllä.

”Aluksi suunnitelmissa oli rakentaa neljä erillistä tuotantolinjaa. Lähempi tarkastelu osoitti, että samankokoiset tuotteet oli mahdollista ryhmitellä kustannustehokkaammin omille tuotantolinjoilleen.”

– Jyrki Hangasmaa, Production Line Manager, Suomen ABB:n Breakers and Switches

”LeanwareWMS-varastonhallintajärjestelmän avulla pystymme tuottamaan vaaditut dokumentit, ja sähköiset sanomat syntyvät nyt automaattisesti ja luotettavasti, ilman lisäresursseja.”

– Timo Eronen, tuotanto- ja logistiikkajohtaja, AIRAM

”Meidän ei tarvitse pureutua jokaiseen raportoituun poikkeamaan erikseen vaan voimme datan visualisoinnista nopeasti ja helposti todeta, mihin tiettyihin asioihin meidän pitää keskittyä. ”

– Juha Linnusmäki, tuotannon kehityspäällikkö, Avant Tecno

”Edellytys on, että ymmärretään mitkä on mahdollisuudet, eikä anneta asiakkaalle virheellisiä arvioita toimitusajoista. Pidetään se, mitä luvataan asiakkaille. Se on jatkuvaa oppimista. LeanwareSCM:stä on apua tähän ja se on tukena. ”

– Jukka Aimasmäki, myynti- ja markkinointipäällikkö, Finelcomp Oy

”Keskeinen hyöty on se, että on dataa, johon voi nojata, kun keskustellaan toimittajan kanssa yhteistyön kehittämisestä. Toimittajayhteistyö ja tulokset paranevat kun voimme keskustella avoimesti onnistumisista ja epäonnistumisista, joista on selkeä näyttö.

– Olli Mäntyniemi, Group Operations Manager, Kentek Oy

”Alalla on paljon tilapäistyövoimaa sekä osa-aikaisia, joiden perehdytysaika on uudistuksen myötä huomattavasti lyhentynyt. Toisaalta muutos on tuonut myös uudenlaisia osaamisvaatimuksia, kun työntekijöillä on käytössään modernit työkalut.”

– Lasse Sevonkari, logistiikkajohtaja, Sonepar

”Pitkälle automatisoitu toimitusketju vaati kehittyneen järjestelmän toiminnan tehostamiseen ja ohjaamiseen. Leanware on osoittautunut hyväksi kumppaniksi toimintamme kehittyessä jatkuvasti.”

– Jorma Hållfast, logistiikkapäällikkö, Staples Finland Oy

Ohjelmistojemme tuottamat vastuullisuushyödyt

Ohjelmistomme mahdollistavat asiakasyritystemme toimitusketjujen optimoinnin ja virtaviivaistamisen. Näiden avulla asiakasyrityksemme voivat vähentää ympäristövaikutuksiaan, lisätä tehokkuutta ja parantaa tulosta.

Pienempi hiilijalanjälki ja ympäristövaikutukset

 • Reaaliaikainen seuranta mahdollistaa toimitusketjun optimoinnin saatavuuden kärsimättä
 • Ylimääräiset kuljetukset, polttoaineen kulutus ja päästöt vähenevät
 • Toimitusketjun tiedonvälitys onnistuu ilman paperitulosteita
 • Ylivarastoinnin ja -tuotannon vähentäminen

Oston ja hankinnan LeanwareSCM

Varastonhallintajärjestelmä LeanwareWMS

Jäljitettävyys ja läpinäkyvyys

 • Kestävän kehityksen ongelmien tunnistaminen ja käsittely helpottuu
 • Raaka-aineiden alkuperän jäljitys
 • Käytettyjen raaka-aine-erien yhdistäminen lopputuote-erään
 • Kestävien hankintojen mahdollistaminen
 • Toimittajien ympäristövaikutusten seuraaminen
 • Tietoisemmat toimittajavalintapäätökset

Oston ja hankinnan LeanwareSCM

Varastonhallintajärjestelmä LeanwareWMS

Tehokkuus ja kustannussäästöt

 • Automatisoidut prosessit
 • Manuaalisten toimien väheneminen ja virheriskin minimointi
 • Varastotasojen ja kysyntämallien reaalinen näkyvyys
 • Tietoisemmat hankinta-, tuotanto- ja kuljetuspäätökset
 • Ylimääräinen liike ja hukka vähenee
 • Energian ja polttoaineiden kulutus vähenee
 • Päästöt laskevat, työntekijän kuormitus vähenee ja hyvinvointi lisääntyy

Oston ja hankinnan LeanwareSCM

Varastonhallintajärjestelmä LeanwareWMS

Tuotannonohjausjärjestelmä LeanwareMES

Miten toimitusketjujen vastuullisuutta voidaan mitata ja kehittää?

Yritysten toimintaa mitataan ja arvioidaan ESG-tekijöiden vaikutuksen kautta. Lyhenne ESG tulee termeistä E-Environment (ympäristö), S-Social (sosiaaliset) ja G-Governance (hallinto). Yrityksiltä tullaan edellyttämään kattavaa ja läpinäkyvää vastuullisuusraportointia.

Toimintaympäristön muutoksessa ja sääntelyn lisääntyessä parhaiten pärjäävät yleensä yritykset, jotka pyrkivät ennakoimaan tulevia vaatimuksia. Menestyjät sopeutuvat kestävien ratkaisuidensa kautta tulevaan hyvissä ajoin, ennen kuin aivan on pakko.

Tutustu tarkemmmin

Miten ohjelmistot auttavat toimitusketjujen vastuullisuuden kehittämisessä?

Kilpailukykynsä varmistamiseksi yritykset pyrkivät kasvuun, mutta kasvun on oltava jatkossa kestävää ja kestävyyden läpinäkyvää. Leanware tarjoaa asiakkailleen digitaalisia ratkaisuja, joilla vastuullisuusvaatimuksiin on mahdollista vastata.

Tutustu tarkemmmin

Vastuullinen kumppani

Vastuullinen yhteistyö sekä toiminta ovat meille Leanwarella tärkeitä. Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa varmistaaksemme, että lopputulos vastaa asiakkaan tarpeita ja toiminnasta saadaan tarvittavat tehot irti.  Edistämme kestäviä ratkaisuja ja innovaatioita, jotka tehostavat resurssien käyttöä, vähentävät ympäristövaikutuksia ja edistävät sosiaalista kestävyyttä. Nämä sisältävät esimerkiksi tiedolla johdettavien toimintojen kehittämistä, hävikin- ja hukan vähentämistä tai prosessien optimointia myös ympäristönäkökulma huomioiden.

Haluamme ymmärtää asiakkaidemme tarpeita ja tavoitteita syvällisesti, jotta voimme tarjota parhaan mahdollisen ratkaisun vastuullisesti. Muutokset toimintaympäristössämme sekä asiakkaissamme kannustavat myös meitä jatkuvasti kehittämään toimintaamme.

Vastuullisuus toimitusketjuissa -webinaaritallenne

Haluatko kuulla lisää toimitusketujen vastuullisuuspalveluistamme?

Vastuullisuuspalveluiden kehittäjä

Antti Kaunisto

Asiakkaidemme menestystarinoita

Tutustu näkemyksiimme