Leanware MES – visuaalinen ja ohjaava valmistuksen­­ohjau­s­järjestelmä

Kun haluat viestin menevän perille kerralla kaikille – valitse valmistuksen­­ohjaus­järjestelmäksi LeanwareMES. MES helpottaa arkea, kun tieto ja ohjeet kulkevat ilman esteitä aina operatiivisesta toimintojen ohjaamisesta tuotannon automaatioon asti.

MES laittaa tiedon ja työn virtaamaan

MES-järjestelmä (Manufacturing Execution System) on tarkoitettu tuotannon operatiivisten toimintojen ohjaamiseen ja jäljittämiseen. MES välittää tietoja eri järjestelmien ja tuotannon automaation välillä. MES on puuttuva palanen ERP-järjestelmän ja tuotannon välissä. Järjestelmä kokoaa tuotannon langat yhteen käyttö­liittymään kadottamatta matkalta säiettäkään.

Mitä hyötyä LeanwareMES-järjestelmästä on?

 • Läpimenoaika lyhenee
 • Korjaustyöt vähenevät
 • Tuotannossa tarvittavien järjestelmien määrä vähenee
 • Laadunvarmistus tehostuu (Poka Yoke)
 • Työhön oppimisaika lyhenee
 • Työn vakiointi ja toistettavuus helpottuu (Poka Yoke)

LeanwareMES sujuvoittaa työn

LeanwareMES toimii selain­pohjaisessa käyttö­liittymässä ja on käytettävissä monilla pääte­laitteilla ilman työ­piste­rajoituksia. Työntekijän lisäksi LeanwareMES-järjestelmä ohjaa automaatiota ja materiaali­virtoja, vähentäen turhaa hukkaa.

Tuotanto

 • Loppu­tuotteiden, puoli­valmisteiden ja ali­kokoonpanojen tuotanto­tilaukset
 • Työjonot
 • Työvaiheet ja tehtävät
 • Valmistuneiden määrien kuittaukset (myös vialliset)
 • Työohjeet

Laatu ja jäljitettävyys

 • Poikkeamat, häiriöt ja korjaus­toimenpiteet
 • Laatutarkastukset ja hyväksyntä­rajat
 • Sarja- ja eränumerot
 • Tuotannon kuittaukset
 • Jäljitettävyys-/valmistus­historia­raportti

Logistiikka

 • Keräys­pyynnöt (myös imuohjaus)
 • Valmistuneiden varastointi­pyynnöt
 • Valmistukseen käytettyjen materiaalien kulutus

Dashboard ja päivittäis­johtaminen

 • Tuotannon tunnusluvut
  (Key Performance Indicators)
 • Reaaliaikainen tuotanto­tilanteen visualisointi

Integraatiot

 • ERP-integraatiot (tuotanto­tilaukset)
 • Kone- ja laite­integraatiot

Unohda tieto­kaaos – yksi käyttö­liittymä tuotannossa riittää saamaan viestit perille

LeanwareMES-järjestelmän käyttö­liittymä näyttää reaaliaikaisen ja tarvittavan tiedon oikeassa paikassa. Kun ohjeet ja tiedotteet ovat siellä missä pitääkin, oppimisaika lyhenee, virheet vähenevät ja työ valmistuu silloin kun on suunniteltu. Työ virtaa sukkelaan!

MES eroaa perinteisistä tuotannon­ohjaus­järjestelmistä välittämällä työntekijälle vain ne tiedot, joita hän sillä hetkellä työtehtävässään tarvitsee; tuotannon työntekijän ei tarvitse seurata kuin yhtä näkymää. LeanwareMES ohjaa ja avustaa tuotantotyöntekijän työtä työpisteessä, jolloin työpisteeltä ei tarvitse turhaan poistua. Tämä lisää työn laatua ja tehokkuutta.

Esimerkki­tilanne: kun työntekijä havaitsee virheen ja kirjaat sen MES:iin, tieto kulkee välittömästi oikeille henkilöille, jotka pystyvät reagoimaan tilanteeseen nopeasti.

Reaali­aikainen suunnittelu minuutti­tasolla mahdollistaa visualisoinnin

Kun kaikki tuotannon tapahtumat kuitataan MES-järjestelmässä minuutti­tasolla, voidaan tuotanto­tilanne visualisoida tarkasti. Tämä mahdollistaa nopean reagoinnin ja 100-prosenttisen jäljitettävyyden. Jäljittämis­tieto on käytettävissä missä vain ja koska tahansa.

Kun MES:in kautta on kerätty riittävästi tietoa, voidaan tuotannon ongelmia myös analysoida ja estää. Jatkuva parantaminen takaa, että ongelmat poistuvat ketjusta heti, eivätkä jää kummittelemaan kiusaksi asti.

Hyvästele hukka: Oikea tieto ja materiaalit oikeassa paikassa, oikeaan aikaan

Työntekijän lisäksi LeanwareMES-järjestelmä ohjaa automaatiota ja materiaali­virtoja vähentäen turhaa hukkaa. MES:in avulla tuotanto­työntekijä voi keskittyä varsinaiseen työhönsä, eikä aika kulu ympäri tehdasta harhailuun materiaaleja etsien.

Tuotanto­tilaus vapautetaan ERP-järjestelmästä MES-järjestelmään, jossa se pilkkoutuu työ­vaiheille suoritettaviin tehtäviin sekä kulutettaviin materiaaleihin. LeanwareMES tietää, missä keskeneräiset tuotteet ja puolivalmisteet sijaitsevat ja saa tuotannon kulkemaan sujuvasti.

Pilvessä tai palvelimella

Kaikki järjestelmämme ovat saatavilla joustavana SaaS-ratkaisuna tai on premise -asennuksina omalle palvelimelle.

Lue lisää

Lue asiakkaidemme menestys­tarinoita

Ota yhteyttä

Olli Syvärinen

Lue asiantuntijoidemme ajatuksia