LeanwareMES – visuaalinen ja ohjaava tuotannon­­ohjau­s­järjestelmä

Valitse tuotannon­­ohjaus­järjestelmäksi LeanwareMES. MES helpottaa arkea tiedon kulkiessa esteettä tuotannon johdolta tuotannon tekijöille ja koneille sekä takaisin. 

”LeanwareMES-järjestelmä lokaalina työkaluna auttaa niin asentajia kuin työnjohtoa päivittäisissä tehtävissä. Reaaliaikainen poikkeamien kirjaus vähentää muistinvaraisen toiminnan tarvetta. Ajantasainen tieto lyhentää myös oppimisaikaa, ja asentaja voi nyt siirtyä asemalta toiselle aiempaa helpommin.”

– Toni Salovuori, tuotantopäällikkö, Metso Outotec Finland Oy

”Saavutimme asetetut tavoitteet yhdessä Leanwaren kanssa. Pystyimme yksinkertaistamaan ja tehostamaan tuotantoprosessia sekä varmistamaan valmistuksen laatua, mistä hyötyvät myös asiakkaat, Olemme pysyneet aikataulussa ja budjetissa. Leanware on osaava, joustava ja nopea kumppani”

– Riku Niemi, ostojohtaja, Neles Oyj

”Komponentit liikkuvat tehtaalla linjoja pitkin. Näin ne eivät rikkoudu eivätkä unohdu väärään paikkaan. Säästö näkyy esimerkiksi siinä, että meillä on nyt 100 trukkia siirtelemässä tavaroita paikasta toiseen. Vuoden lopussa niitä on enää viisi.”

– Mika Tyrväinen, tuotantojohtaja, Isku Teollisuus Oy

MES laittaa tiedon ja työn virtaamaan

MES-järjestelmä (Manufacturing Execution System) on tarkoitettu tuotannon operatiivisten toimintojen ohjaamiseen ja jäljittämiseen, sillä se välittää tietoja eri järjestelmien ja tuotannon automaation välillä. MES on puuttuva palanen ERP-järjestelmän ja tuotannon välissä. LeanwareMES-järjestelmä on saatavilla sekä SaaS että on-premises-kokonaisuutena. 

LeanwareMES-järjestelmän avulla tuotannosta tulee läpinäkyvämpää. Tieto ja ohjeet kulkevat digitaalisesti ilman papereiden pyörittelyä. Tieto kulkee johdolta tuotannon työntekijöille sekä koneilla ja laitteille, mutta yhtä lailla myös toiseen suuntaan. 

 • Järjestelmä kertoo tuotannon työntekijöille mitä ja koska heidän tulee tehdä
   
 • Operatiivinen johto saa tiedon mitä tuotannossa tapahtuu ja tiedonvälitys tehostuu

 • Liikkeenjohdolle MES-järjestelmä näyttäytyy kasvavana tehokkuutena ja tuloksena 

Hyödyt

Reaaliaikainen näkymä tuotantotilanteeseen

Työn vakiointi ja toistettavuus helpottuu

Laadunvarmistus ja tuotannon jäljitettävyys

Yksi käyttöliittymä tuotannossa

Katso lyhyt video siitä, kuinka ohjaat tuotannon toimintoja ja tallennat tapahtumia LeanwareMES-ohjelmiston avulla: 

LeanwareMES-toiminnot

Työntekijän lisäksi LeanwareMES-järjestelmä ohjaa automaatiota ja materiaali­virtoja, vähentäen turhaa hukkaa.

 • Tuotantotilaukset
  Vastaanota toiminnanohjauksesta tuotannon valmistustarpeet tuotantotilauksina ja hallitse tilauksia.
 • Tuotannonsuunnittelu ja työjonot
  Järjestä tilaukset resurssityöpistekohtaisiin työjonoihin ja näytä työjonot tehdaslattialla.
 • Työvaiheet ja prosessi
  Ohjaa ja hallitse valmistukseen liittyviä työvaiheita ja prosesseja.
 • Tehtävät
  Tarkenna ohjauksen tasoa työvaiheisiin liitettävien eri tyyppisten tehtävien avulla . Voit hyödyntää tehtäviä valmistusprosessin vakioinnissa.
 • Valmistumisten raportointi
  Kirjaa valmistuneet kurantittien ja epäkuranttien määrä ja seuraa vaiheiden ja tehtävien etnemää reaaliaikaisesti.
 • Materiaalit
  Näytä työvaihekohtainen materiaalilista tuoterakenteen perusteella.
 • Puolivalmisteet, moduulit ja alitilaukset
  Ohjaa puolivalmisteiden, osakokoonpanojen ja moduulien valmistusta alitilausten ja työvaiheiden avulla.
 • Kone- ja laiteintegraatiot
  Lähetä ja vastaanota tietoja tuotannon koneilta, laitteilta ja työkaluilta. Välitä koneille kuten tuoteyksilökohtaiset valmistusparametrit.
 • Kutsut, häiriöt ja hälytykset
  Luo ja käsittele erilaisia tuotannon kutsuja ja häiriötilanteita. Voit hyödyntää toimintoja myös esim. andon toteutuksessa tai vaaratilanneilmoituksissa.

 • Poikkeamat
  Raportoi ja käsittele tuotannossa muodostuvia poikkeamia. Voit hyödyntää poikkeamaraportteja tuotannonaikaiseen häitiötilanteiden hallintaan ja analysoida niitä jälkeenpäin.
 • Laatutarkastukset
  Luo ja ohjaa tuotannon aikana tai päätteeksi suoritettavia laatutarkastuksia. Määritä aina tai määrävälein tehtävät tarkastukset.
 • Työohjeet
  Hallitse ja näytä valmistuksen kannalta olennaisia työohjeita kuten kuvia, dokumentteja ja tekstiohjeita. Kohdista ohjeet oikeaan tuotteeseen, tilaukseen ja prosessin vaiheeseen.
 • Jäljitettävyys
  Tarkastele tuotannon aikaisia kuittauksia eli valmistushistoriaa. Kerää tuotteiden ja materiaalien erä-/sarjanumerot ja tarkastele niiden muodostamaa jäljitettävyysketjua.
 • Testilaiteintegraatiot
  Lähetä ja vastaanota tietoja testilaitteilta. Välitä testilaitteille automaattisesti tietoja esim. tuotteesta ja tilauksesta.

 • Keräyspyynnöt
  Lähetä valmistuksessa tarvittavien materiaalien keräyspyynnöt oikea aikaisesti LeanwareWMS-järjestelmälle.
 • Saldon tuotto (valmistumiset)
  Raportoi tuotteet tuotannon LeanwareWMS-järjestelmän saldolle reaaliaikaisesti valmistumisen yhteydessä.
 • Saldon kulutus (materiaalit)
  Raportoi saldon kuluminen LeanwareWMS-järjestelmälle valmistumisen yhteydessä. Mahdollista automaattiset materiaalitäydennykset tuotantoon kulutuksen perusteella.
 • Varastointipyynnöt
  Lähetä LeanwareWMS-järjestelmälle varastointipyyntö tuotantoon valmistuneista tuotteista/saldosta.
 • Erilliset materiaalipyynnöt
  Lähetä LeanwareWMS-järjestelmälle erillinen täyttöpyyntö materiaalista, jota ei ole kerätty tai täydennetty tuotantoon automaattisesti kulutuksen perusteella.
 • Tuotannon saldonäkymä
  Tarkastele tuotannon työpisteen solun saldotilannetta LeanwareWMS-järjestelmän tarjoaman tiedon perusteella.

 • Kutsut, häiriöt ja hälytykset
  Luo ja käsittele kunnossapitoon liittyviä kutsuja ja häiriötilanteita.

 • Visualisointi ja tunnusluvut (dashboard)
  Näytä ja tarkastele tuotantotilannetta reaaliaikaisesti visualisoinnin ja tunnuslukujen avulla.
 • Analytiikka ja raportit (analytics)
  Tarkastele tuotannon ja laadun tunnuslukuja ja trendejä PowerBI-raporttinäkymien avulla esimerkiksi viimeisen kuukauden osalta.

 • Selainpohjaiset käyttöliittymät
  Selainpohjaista ohjelmistoa voi käyttää erilaisilla ja -merkkisillä laitteilla ilman ohjelmistoasennuksia.
 • Kieleistys
  Käytä ohjelmistoa suomeksi, englanniksi tai tarvittaessa muulla erikseen käännettävällä kielelellä.
 • Datan arkistointi ja raportit
  Säilytä järjestelmän tallentama data arkistotietokannassa tietovarastossa. Käytä vakiomuotoista tai erillistä ulkoista raporttia tietovaraston datan tarkasteluun.
 • Vakiorajapinta
  Liitä järjestelmä toiminnanohjausjärjestelmään (ERP) vakiomuotoisen LeanwareMES rajapinnan avulla. ISA-95-standardin mukainen järjestelmä 
tuotannonohjausjärjestelmä MES - käyttöliittymäkuvat

Lue asiakkaidemme menestys­tarinoita

Varaa demo

Ota yhteyttä

Simo Tirkkonen

Olemme Microsoftin ISV-kumppani (Independent Software Vendor).

Katso lisää

Tutustu näkemyksiimme