Leanware MES – visuaalinen ja ohjaava valmistuksen­ohjau­sjärjestelmä

Kun haluat viestin menevän perille kerralla kaikille – valitse valmistuksen­ohjausjärjestelmäksi LeanwareMES. MES helpottaa arkea, kun tieto ja ohjeet kulkevat ilman esteitä operatiivisesta toimintojen ohjaamisesta tuotannon automaatioon asti.

MES laittaa tiedon ja työn virtaamaan

MES-järjestelmä (Manufacturing Execution System) on tarkoitettu tuotannon operatiivisten toimintojen ohjaamiseen ja jäljittämiseen. MES välittää tietoja eri järjestelmien ja tuotannon automaation välillä. MES on puuttuva palanen ERP-järjestelmän ja tuotannon välissä. Järjestelmä kokoaa tuotannon langat yhteen käyttöliittymään kadottamatta matkalta säiettäkään.

Mitä hyötyä LeanwareMES-järjestelmästä on?

 • Läpimenoaika lyhenee
 • Korjaustyöt vähenevät
 • Tuotannossa tarvittavien järjestelmien määrä vähenee
 • Laadunvarmistus tehostuu (Poka Yoke)
 • Työhön oppimisaika lyhenee
 • Työn vakiointi ja toistettavuus helpottuu (Poka Yoke)

LeanwareMES sujuvoittaa työn

LeanwareMES toimii selainpohjaisessa käyttöliittymässä ja on käytettävissä monilla päätelaitteilla ilman työpisterajoituksia. Työntekijän lisäksi LeanwareMES-järjestelmä ohjaa automaatiota ja materiaalivirtoja vähentäen turhaa hukkaa.

Tuotanto

 • Lopputuotteiden, puolivalmisteiden ja alikokoonpanojen tuotantotilaukset
 • Työjonot
 • Työvaiheet ja tehtävät
 • Valmistuneiden määrien kuittaukset (myös vialliset)
 • Työohjeet

Laatu ja jäljitettävyys

 • Poikkeamat, häiriöt ja korjaustoimenpiteet
 • Laatutarkastukset ja hyväksyntärajat
 • Sarja- ja eränumerot
 • Tuotannon kuittaukset
 • Jäljitettävyys-/valmistushistoriaraportti

Logistiikka

 • Keräyspyynnöt (myös imuohjaus)
 • Valmistuneiden varastointipyynnöt
 • Valmistukseen käytettyjen materiaalien kulutus

Dashboard ja päivittäisjohtaminen

 • Tuotannon tunnusluvut
  (Key Performance Indicators)
 • Reaaliaikainen tuotantotilanteen visualisointi

Integraatiot

 • ERP-integraatiot (tuotantotilaukset)
 • Kone- ja laiteintegraatiot

Unohda tietokaaos – yksi käyttöliittymä tuotannossa riittää saamaan viestit perille

LeanwareMES-järjestelmän käyttöliittymä näyttää reaaliaikaisen ja tarvittavan tiedon oikeassa paikassa. Kun ohjeet ja tiedotteet ovat siellä missä pitääkin, oppimisaika lyhenee, virheet vähenevät ja työ valmistuu silloin kun on suunniteltu. Työ virtaa sukkelaan!

MES eroaa perinteisistä tuotannonohjausjärjestelmistä välittämällä työntekijälle vain ne tiedot, joita hän sillä hetkellä työtehtävässä tarvitsee, tuotannon työntekijän ei tarvitse seurata kuin yhtä näkymää. Työn laatua ja tehokkuutta lisää, että LeanwareMES ohjaa ja avustaa tuotantotyöntekijän työtä työpisteessä, jolloin työpisteeltä ei tarvitse turhaan poistua.

Kun työntekijä havaitsee virheen ja kirjaat sen MES:iin, tieto kulkee välittömästi oikeille henkilöille, jotka pystyvät reagoimaan tilanteeseen nopeasti.

Reaaliaikainen suunnittelu minuuttitasolla mahdollistaa visualisoinnin

Kun kaikki tuotannon tapahtumat kuitataan MES-järjestelmässä minuuttitasolla, voidaan tuotantotilanne visualisoida tarkasti. Tämä mahdollistaa nopean reagoinnin ja 100-prosenttisen jäljitettävyyden. Jäljittämistieto on käytettävissä missä vain ja koska tahansa.

Kun MESsin kautta on kerätty riittävästi tietoa, voidaan tuotannon ongelmia myös analysoida ja estää. Jatkuva parantaminen takaa, että ongelmat poistuvat ketjusta heti, eivätkä jää kummittelemaan kiusaksi asti.

Hyvästele hukka: Oikea tieto ja materiaalit oikeassa paikassa oikeaan aikaan

Työntekijän lisäksi LeanwareMES-järjestelmä ohjaa automaatiota ja materiaalivirtoja vähentäen turhaa hukkaa. MES:in avulla tuotantotyöntekijä voi keskittyä varsinaiseen työhönsä, eikä aika kulu ympäri tehdasta harhailuun materiaaleja etsien.

Tuotantotilaus vapautetaan ERP-järjestelmästä MES-järjestelmään, jossa se pilkkoutuu työvaiheille suoritettaviin tehtäviin sekä kulutettaviin materiaaleihin. LeanwareMES tietää, missä keskeneräiset tuotteet ja puolivalmisteet sijaitsevat ja saa tuotannon kulkemaan sujuvasti.

Pilvessä tai palvelimella

Kaikki järjestelmämme ovat saatavilla joustavina SaaS-ratkaisuna tai on premise -asennuksina omalle palvelimelle.

Lue lisää

Lue asiakkaidemme menestystarinoita

Ota yhteyttä

Olli Syvärinen

Lue asiantuntijoidemme ajatuksia