Leanware MES – visuaalinen ja ohjaava valmistuksen­­ohjau­s­järjestelmä

Kun haluat viestin menevän perille kerralla kaikille – valitse valmistuksen­­ohjaus­järjestelmäksi LeanwareMES. MES helpottaa arkea, kun tieto ja ohjeet kulkevat ilman esteitä aina operatiivisesta toimintojen ohjaamisesta tuotannon automaatioon asti.

”Tuotannon kehittämisen toimenpiteillä tavoitellaan kokoonpanoprosessin tuottavuuden kasvua 10-30 %.”

– Juha Linnusmäki, Production Development Manager, Avant Tecno Oy

”Saavutimme asetetut tavoitteet yhdessä Leanwaren kanssa. Pystyimme yksinkertaistamaan ja tehostamaan tuotantoprosessia sekä varmistamaan valmistuksen laatua, mistä hyötyvät myös asiakkaat, Olemme pysyneet aikataulussa ja budjetissa. Leanware on osaava, joustava ja nopea kumppani”

– Riku Niemi, Ostojohtaja, Neles Oyj

”LeanwareMES-järjestelmä lokaalina työkaluna auttaa niin asentajia kuin työnjohtoa päivittäisissä tehtävissä. Reaaliaikainen poikkeamien kirjaus vähentää muistinvaraisen toiminnan tarvetta. Ajantasainen tieto lyhentää myös oppimisaikaa, ja asentaja voi nyt siirtyä asemalta toiselle aiempaa helpommin.”

– Toni Salovuori, Tuotantopäällikkö, Metso Outotec Finland Oy

”Kehitysprojektin ansiosta toimitusaikamme puolittui, puskurikapasiteetti lisääntyi ja työvoimaa saatiin vapautettua kytkin tuotantoon. Myös tuotannon ennakointi, joustavuus ja laatu ovat lisääntyneet merkittävästi.”

– Jyrki Hangasmaa, Production Line Manager, ABB

MES laittaa tiedon ja työn virtaamaan

MES-järjestelmä (Manufacturing Execution System) on tarkoitettu tuotannon operatiivisten toimintojen ohjaamiseen ja jäljittämiseen. MES välittää tietoja eri järjestelmien ja tuotannon automaation välillä. MES on puuttuva palanen ERP-järjestelmän ja tuotannon välissä. Järjestelmä kokoaa tuotannon langat yhteen käyttö­liittymään kadottamatta matkalta säiettäkään.

Hyödyt

Läpimenoaika lyhenee

Korjaustyöt vähenevät

Tuotannossa tarvittavien järjestelmien määrä vähenee

Laadunvarmistus tehostuu

Työhön oppimisaika lyhenee

Työn vakiointi ja toistettavuus helpottuu

LeanwareMES toiminnot

LeanwareMES toimii selain­pohjaisessa käyttö­liittymässä ja on käytettävissä monilla pääte­laitteilla ilman työ­piste­rajoituksia. Työntekijän lisäksi LeanwareMES-järjestelmä ohjaa automaatiota ja materiaali­virtoja, vähentäen turhaa hukkaa.

 • Tuotantotilaukset
  Vastaanota toiminnanohjauksesta tuotannon valmistustarpeet tuotantotilauksina ja hallitse tilauksia.
 • Tuotannonsuunnittelu ja työjonot
  Järjestä tilaukset resurssi työpistekohtaisiin työjonoihin ja näytä työjonot tehdaslattialla.
 • Työvaiheet ja prosessi
  Ohjaa ja hallitse valmistukseen liittyviä työvaiheita ja prosesseja.
 • Tehtävät
  Tarkenna ohjauksen tasoa työvaiheisiin liitettävien eri tyyppisten tehtävien avulla . Voit hyödyntää tehtäviä valmistusprosessin vakioinnissa.
 • Valmistumisten raportointi
  Kirjaa valmistuneet määrät , vaiheet , tehtävät ja seuraa etenemää reaaliaikaisesti. Kirjaa myös viallisten määrä.
 • Materiaalit
  Näytä työvaihekohtainen materiaalilista tuoterakenteen perusteella.
 • Puolivalmisteet, moduulit ja alitilaukset
  Ohjaa puolivalmisteiden, osakokoonpanojen ja moduulien valmistusta alitilausten ja työvaiheiden avulla.
 • Kone ja laiteintegraatiot
  Lähetä ja vastaanota tietoja tuotannon koneilta, laitteilta ja työkaluilta. Välitä koneille automaattisesti tietoja esim. tuotteesta ja tilauksesta.
 • Kutsut, häiriöt ja hälytykset
  Luo ja käsittele erilaisia tuotannon kutsuja ja häiriötilanteita. Voit hyödyntää toimintoja myös esim. andon toteutuksessa tai vaaratilanneilmoituksissa.

 • Poikkeamat
  Raportoi ja käsittele tuotannossa muodostuvia poikkeamia. Voit hyödyntää poikkeamia tuotannon aikaiseen poikkeamien hallintaan tai poikkeamien jälkianalyysiin.
 • Laatutarkastukset
  Luo ja ohjaa tuotannon aikana tai päätteeksi suoritettavia laatutarkastuksia. Määritä aina tai määrävälein tehtävät tarkastukset.
 • Työohjeet
  Hallitse ja näytä valmistuksen kannalta olennaisia työohjeita kuten kuvia, dokumentteja ja tekstiohjeita. Kohdista ohjeet oikeaan tuotteeseen, tilaukseen ja prosessin vaiheeseen.
 • Jäljitettävyys
  Tarkastele tuotannon aikaisia kuittauksia eli valmistushistoriaa. Kerää tuotteiden ja materiaalien erä-/sarjanumerot ja tarkastele niiden muodostamaa jäljitettävyysketjua.
 • Testilaiteintegraatiot
  Lähetä ja vastaanota tietoja testilaitteilta. Välitä testilaitteille automaattisesti tietoja esim. tuotteesta ja tilauksesta.

 • Keräyspyynnöt
  Lähetä valmistuksessa tarvittavien materiaalien keräyspyynnöt oikea aikaisesti LeanwareWMS-järjestelmälle.
 • Saldon tuotto (valmistumiset)
  Raportoi tuotteet tuotannon LeanwareWMS-järjestelmän saldolle reaaliaikaisesti valmistumisen yhteydessä.
 • Saldon kulutus (materiaalit)
  Raportoi saldon kuluminen LeanwareWMS-järjestelmälle valmistumisen yhteydessä. Mahdollista automaattiset materiaalitäydennykset tuotantoon kulutuksen perusteella.
 • Varastointipyynnöt
  Lähetä LeanwareWMS-järjestelmälle varastointipyyntö tuotantoon valmistuneista tuotteista/saldosta.
 • Erilliset materiaalipyynnöt
  Lähetä LeanwareWMS-järjestelmälle erillinen täyttöpyyntö materiaalista, jota ei ole kerätty tai täydennetty tuotantoon automaattisesti kulutuksen perusteella.
 • Tuotannon saldonäkymä:
  Tarkastele tuotannon työpisteen solun saldotilannetta LeanwareWMS-järjestelmän tarjoaman tiedon perusteella.

 • Kutsut, häiriöt ja hälytykset
  Luo ja käsittele kunnossapitoon liittyviä kutsuja ja häiriötilanteita.

 • Visualisointi ja tunnusluvut (Dashboard)
  Näytä ja tarkastele tuotantotilannetta reaaliaikaisesti visualisoinnin ja tunnuslukujen avulla.
 • Analytiikka ja raportit (Analytics)
  Tarkastele tuotannon ja laadun tunnuslukuja ja trendejä PowerBI-raporttinäkymien avulla esimerkiksi viimeisen kuukauden osalta.

 • Selainpohjaiset käyttöliittymät
  Käytä ohjelmistoa selaimella.
 • Kieleistys
  Käytä ohjelmistoa suomeksi , englanniksi tai tarvittaessa muulla erikseen käännettävällä kielelellä.
 • Datan arkistointi ja raportit
  Säilytä järjestelmän tallentama data arkistotietokannassa tietovarastossa. Käytä vakiomuotoista tai erillistä ulkoista raporttia tietovaraston datan tarkasteluun.
 • Vakiorajapinta
  Liitä järjestelmä toiminnanohjausjärjestelmään (ERP) vakiomuotoisen LeanwareMES rajapinnan avulla.

Unohda tieto­kaaos – yksi käyttö­liittymä tuotannossa riittää saamaan viestit perille

LeanwareMES-järjestelmän käyttö­liittymä näyttää reaaliaikaisen ja tarvittavan tiedon oikeassa paikassa. Kun ohjeet ja tiedotteet ovat siellä missä pitääkin, oppimisaika lyhenee, virheet vähenevät ja työ valmistuu silloin kun on suunniteltu. Työ virtaa sukkelaan!

MES eroaa perinteisistä tuotannon­ohjaus­järjestelmistä välittämällä työntekijälle vain ne tiedot, joita hän sillä hetkellä työtehtävässään tarvitsee; tuotannon työntekijän ei tarvitse seurata kuin yhtä näkymää. LeanwareMES ohjaa ja avustaa tuotantotyöntekijän työtä työpisteessä, jolloin työpisteeltä ei tarvitse turhaan poistua. Tämä lisää työn laatua ja tehokkuutta.

Esimerkki­tilanne: kun työntekijä havaitsee virheen ja kirjaat sen MES:iin, tieto kulkee välittömästi oikeille henkilöille, jotka pystyvät reagoimaan tilanteeseen nopeasti.

Reaali­aikainen suunnittelu minuutti­tasolla mahdollistaa visualisoinnin

Kun kaikki tuotannon tapahtumat kuitataan MES-järjestelmässä minuutti­tasolla, voidaan tuotanto­tilanne visualisoida tarkasti. Tämä mahdollistaa nopean reagoinnin ja 100-prosenttisen jäljitettävyyden. Jäljittämis­tieto on käytettävissä missä vain ja koska tahansa.

Kun MES:in kautta on kerätty riittävästi tietoa, voidaan tuotannon ongelmia myös analysoida ja estää. Jatkuva parantaminen takaa, että ongelmat poistuvat ketjusta heti, eivätkä jää kummittelemaan kiusaksi asti.

Hyvästele hukka: Oikea tieto ja materiaalit oikeassa paikassa, oikeaan aikaan

Työntekijän lisäksi LeanwareMES-järjestelmä ohjaa automaatiota ja materiaali­virtoja vähentäen turhaa hukkaa. MES:in avulla tuotanto­työntekijä voi keskittyä varsinaiseen työhönsä, eikä aika kulu ympäri tehdasta harhailuun materiaaleja etsien.

Tuotanto­tilaus vapautetaan ERP-järjestelmästä MES-järjestelmään, jossa se pilkkoutuu työ­vaiheille suoritettaviin tehtäviin sekä kulutettaviin materiaaleihin. LeanwareMES tietää, missä keskeneräiset tuotteet ja puolivalmisteet sijaitsevat ja saa tuotannon kulkemaan sujuvasti.

Pilvessä tai palvelimella

Kaikki järjestelmämme ovat saatavilla joustavana SaaS-ratkaisuna tai on premise -asennuksina omalle palvelimelle.

Lue lisää

Lue asiakkaidemme menestys­tarinoita

Ota yhteyttä

Simo Tirkkonen

Lue asiantuntijoidemme ajatuksia