Tervetuloa matkalle kohti digitaalista tuotantoa ja toimitus­ketjua

Digitaalinen tehdas -konseptin avulla voit jopa tuplata tuotannon tuottavuuden.

”Nopeasti kasvavassa yrityksessä kapasiteettia pitää pystyä lisäämään lyhyellä varoitusajalla, ja Leanwaren joustava tiimi on auttanut meitä löytämään tähän oikeat ratkaisut. Olemme saaneet heiltä erinomaista konsulttiapua, sillä heidän osaamisensa kattaa koko prosessin ideoinnista, toiminnallisuuksien määrityksistä ja dokumentaatiosta operatiiviselle tasolle.”

– Daniel Asplund, tekniikka- ja logistiikkajohtaja , Fresh Servant Oy Ab

”Tuotannon kehittämisen toimenpiteillä tavoitellaan kokoonpanoprosesin tuottavuuden kasvua 10-30 %.”

– Juha Linnusmäki, Production Development Manager, Avant Tecno Oy

Tuntuuko että tuotanto ei pysy tahdissa edes työvoimaa lisäämällä?

Tiedätkö tuotannon tilanteen jalkautumatta tehtaan lattialle?

Pystytkö antamaan luotettavan toimitusajan asiakkaalle?

Ovatko saldot kunnossa ja materiaalit oikeaan aikaan tuotannossa?

Oli yrityksen tavoitteena sitten kasvu ja/tai kannattavuus, konsepti kattaa asiantuntijapalvelut ja tuotteet koko valmistusketjun kehittämiseen ja digitalisointiin, jotta liiketoiminnan vaatimuksiin vastaaminen olisi mahdollista.

Lähtötilanteessa tyypillisiä teemoja/haasteita ovat materiaalien saatavuus ja osapuutteet, materiaalivirtojen kehittäminen, saldotarkkuus ja tuotannon tuottavuus.

Konseptin sisältö ja askeleet kohti Digitaalista tehdasta

1) Asiantuntijapalvelut

Digitaalinen tehdas Prestudy

Asiantuntijamme auttavat tunnistamaan oston, varaston ja tuotannon pullonkaulat ja kehityskohteet, määrittämään toimenpide-ehdotukset ja luomaan niistä roadmapin huomioiden liiketoiminnan tavoitteet. Leanwaren asiantuntijat muodostavat yhdessä asiakasyrityksen kanssa konkreettisen pohjan ja suunnan kehitysprojektille. 

Alkukartoituksessa kartoitetaan tarpeet, nykytila sekä etsitään ideaalit toimintamallit pohjaten data-analyysiin sekä asiantuntijoidemme näkemyksiin.  

 

Workshop-päivässä käydään läpi tehtaan tilat ja toiminnot. Tämän lisäksi haastatellaan tarpeen mukaan tehtaan eri prosesseissa työskenteleviä henkilöitä. Näiden pohjalta muodostetaan dokumentoitu selkeä kuva tuotantolaitoksen nykytilasta, kehityskohteista ja tavoitetilasta.

Tuloksena Leanwaren asiantuntijat koostavat ja toimittavat asiakkaalle raportin kehitysehdotuksineen. Konkreettisina tuloksina voi olla organisaation tarpeesta ja toiveista riippuen nopeat kehityskohteet, IT-järjestelmäarkkitehtuurisuositukset, kehityshankkeen vaiheistus tai esimerkiksi kehityspotentiaalin euroistus ja takaisinmaksu.

2) Ohjelmistopalvelut

Asiantuntijapalveluiden yhteydessä määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti valitaan asiakasyrityksen tarpeisiin sopivat ohjelmistot. Ohjelmistojen käyttöönottopalvelu räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan – vaivaton käyttöönotto varmistaa onnistumisen. Palveluun voidaan sisällyttää järjestelmien käyttöönotto, asennus, henkilökunnan koulutus sekä jatkuva kehitys. 

LeanwareSCM

Pitää huolta, että tuotannolla on oikeita materiaaleja. Laskee, mitä komponentteja, puolivalmisteita ja lopputuotteita pitää varastoida ja kuinka paljon. Huomioi laskennassa kysynnän vaihtelut ja että saatavuus paranee samalla, kun varastonarvoa ja työmäärää vähennetään.

Lue lisää

LeanwareWMS

Varmistaa, että tuotanto saa oikeat materiaalit, oikeamääräisenä ja oikea-aikaisesti. Ohjaa koko tehtaan materiaalivirtoja ja varastotyötä, parantaa saldotarkkuutta ja työn tuottavuutta.

Lue lisää

LeanwareMES

Kertoo tuotantotyöntekijälle, mitä pitää tehdä, missä järjestyksessä ja miten. Ohjaa valmistustyötä ja töiden suoritusjärjestystä. Pitää huolta, että kaikki tieto on helposti ja nopeasti saatavilla lisäten tuottavan työn osuutta ja laatua.

Lue lisää

3) Analytiikka

Digitaalisen tehtaan ratkaisut kokoavat kaiken prosessista kertyvän datan yhteen paikkaan. Tietoa voidaan hyödyntää vapaasti: prosessien kehitykseen, päivittäisjohtamiseen tai toiminnan mittarointiin. Datan visualisointi auttaa hahmottamaan tilanteen ja nostaa kehityskohteet esille. Tämä mahdollistaa reaaliaikaisen tiedolla johtamisen.

Leanwarelta löytyvät valmiit, tuotteistetut ohjelmistopalveluihimme liitettävät analytiikkaratkaisut, mutta osaamisemme mahdollistaa myös räätälöidyt ja erilaisiin asiakastarpeisiin toteutetut analytiikkakokonaisuudet esimerkiksi organisaationne oman datan pohjalta.

Digitaalisen tehtaan hyödyt

Toimitusketjun tuloksellinen ohjaaminen

 • Toimitusvarmuus paranee
 • Oikeat varastotasot
 • Pienempi työmäärä

Tuottavuus kasvaa

 • Operatiivinen työ tehostuu
 • Virheet vähenevät
 • Keskeneräisen työn määrä ja varastot pienenevät
Nollia ja ykkösiä, Digital Factory toiminnassa

Jäljitettävyys ja laatu

 • Työohjeet ja notifikaatiot
 • Laatutarkastustehtävät
 • Seurantatietojen kerääminen ja täysi jäljitettävyys materiaaleista lopputuotteisiin
 • Saldotarkkuus 99 %

Läpinäkyvyys

 • Datan keruu ja varastointi
 • Tilannekuva yhdessä mittaristossa
 • KPI-mittarit ja analytiikkatyökalut

Kohti digitaalista tehdasta

Ota kaikki irti tehtaastasi

LeanwareWMS on integroitu tiiviisti LeanwareMES-järjestelmään, ja saat kaiken irti tuottavuudestasi näiden yhteistyöllä. Yhteistyö mahdollistaa erityyppiset järjestelmä­ohjatut imuohjaus­prosessit rinnakkain, saumattoman tiedonkulun tuotannon ja logistiikan välillä, kun tuote tai komponentti valmistuu sekä tehokkaan häiriötilausten käsittelyn ja keskeneräisen tuotannon hallinnan (KET).

LeanwareWMS ja LeanwareSCM täydentävät toisiaan. WMS tuo parantuneen saldotarkkuuden ja tehokkaat operaatiot. SCM pitää huolen järkevästä tuote­politiikasta ja varasto­tasoista. Hyvä oston ohjaus toimitus­ketjun hallinnassa tehostaa varaston logistiikkaa. Hyvin toimiva varasto helpottaa toimitusketjun hallintaa. Kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa.

Lue onnistumisista

Ota yhteyttä

Simo Tirkkonen

Tutustu näkemyksiimme