LEANWARE WMS – DIGI­TAALISEN TEHTAAN SYDÄN

Hyvin toimiva sisä­logistiikka on tehokkaan tehtaan sydän. Digitaalinen tehdas tarvitsee älykästä ja ohjaavaa varaston­hallinta­järjestelmää, jolla varmistetaan tuotannon saumaton ja laadukas palvelu, tehokas logistiikka, täysi läpinäkyvyys ja tiedolla johtaminen.

”Nopeasti kasvavassa yrityksessä kapasiteettia pitää pystyä lisäämään lyhyellä varoitusajalla, ja Leanwaren joustava tiimi on auttanut meitä löytämään tähän oikeat ratkaisut. Olemme saaneet heiltä erinomaista konsulttiapua, sillä heidän osaamisensa kattaa koko prosessin ideoinnista, toiminnallisuuksien määrityksistä ja dokumentaatiosta operatiiviselle tasolle.”

– Daniel Asplund, Tekniikka- ja logistiikkajohtaja , Fresh Servant Oy Ab

”Meillä ei aikaisemmin ollut sisälogistiikkaa sellaisenaan eroteltuna tuotannosta. Nyt on. Se on tuonut paljon uutta dynamiikkaa, selkeyttä tekemiseen. Pienemmällä tehdastilalla, samalla väkimäärällä voidaan hoitaa kasvavia volyymeja, se on aika konkreettinen hyöty se. Olemme saaneet tuotannon tehokkuuden tuplattua.”

– Mikko Heinilä, Valmistuspäällikkö, Isku

”Tuotannon kehittämisen toimenpiteillä tavoitellaan kokoonpanoprosesin tuottavuuden kasvua 10-30 %.”

– Juha Linnusmäki, Production Development Manager, Avant Tecno Oy

”Tämän kaltaisessa kokoonpanossa myöhästyminen johtuu yleensä siitä, että tarvittavaa osaa ei ole saatavilla. LeanwareWMS:n avulla näemme reaaliaikaisesti mikä varastotilanteemme kunkin nimikkeen osalta on, jolloin pystymme ennakoimaan tuotantoa ja tarvittavaa materiaalia.”

– Toni Teittinen, Kokoonpanon ja varaston tuotantopäällikkö , SEW Industrial Gears Oy

LeanwareWMS (Warehouse Management System) on ERP:iä älykkäämpi, ohjaavampi ja tehokkaampi varaston­hallinta­järjestelmä, jota johdetaan tiedolla – ei mutulla. WMS:n kerää tiedon kaikista toimenpiteistä, se tallennetaan helposti analysoitavaan muotoon ja tilannetieto on reaali­aikaista. Tämä mahdollistaa tehokkaan päivittäis­johtamisen sekä jatkuvan toiminnan parantamisen.

Tehdasympäristö tuo sisä­logistiikalle ja varaston­ohjaukselle omat erityistarpeensa, johon WMS:n pitää vastata. LeanwareWMS on kokonaisratkaisu tehtaan sisälogistiikkaan, jolla parannetaan tuotannon tuottavuutta, logistiikan kokonais­tehokkuutta sekä laatua. Tämä näkyy parempana yrityksen kilpailukykynä.

Hyvin toimivalla tehtaan sisälogistiikalla on suuri merkitys tuotannon tuottavuuteen. Kun logistiikka pystyy tuomaan virheettömästi oikeat materiaalit oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan, tuotannon henkilökunta voi keskittyä täysin omaan työhönsä. LeanwareWMS:n älykäs ohjaus mahdollistaa siirtymisen enemmän keskitettyyn ja paremmin palvelevaan logistiikkaan, joka toimii tehokkaasti.

LeanwareWMS:n hyötyjä ovat:

 • Kustannussäästöt jopa 500 000 €/vuosi
 • Tuottavuuden merkittävä nousu
 • Varaston toimituskyvyn nousu 2,5-kertaiseksi samalla henkilöstöllä
 • Toimitustarkkuus 99,9 %
 • 50 % lyhentyneet toimitusajat
 • Keräysvirheet poistuvat
 • Nimikkeiden kierto toimii FIFO tai/ja FEFO
 • Saldotarkkuus vähintään 99,9 %
 • 100-prosenttinen jäljitettävyys automaattisesti
 • Työhönoppimisaika lyhenee jopa tuntiin
 • Automaatio-ohjaus
 • Reaaliaikaiset välineet päivittäisjohtamiseen

LeanwareWMS tehtaan sisälogistiikassa

LeanwareWMS soveltuu kokonaisvaltaiseen tehtaan sisälogistiikan ohjaukseen; materiaalivaraston, tuotantovaiheiden väliseen, sekä lopputuotteiden sisälogistiikkaan. LeanwareWMS pystytään ottamaan vaiheittain käyttöön tehtaalle ja on helposti liitettävissä käytössä olevaan ERP:iin ja tuotanto­järjestelmään. Lisäksi WMS on helposti liitettävissä automaatioon, kuten alusta-automaatteihin ja AGV-trukkeihin.

OTA KAIKKI IRTI TEHTAASTASI

LeanwareWMS on integroitu tiiviisti LeanwareMES-järjestelmään, ja saat kaiken irti tuottavuudestasi näiden yhteistyöllä. Yhteistyö mahdollistaa erityyppiset järjestelmä­ohjatut imuohjaus­prosessit rinnakkain, saumattoman tiedonkulun tuotannon ja logistiikan välillä, kun tuote tai komponentti valmistuu sekä tehokkaan häiriötilausten käsittelyn ja keskeneräisen tuotannon hallinnan (KET).

LeanwareWMS ja LeanwareSCM täydentävät toisiaan. WMS tuo parantuneen saldotarkkuuden ja tehokkaat operaatiot. SCM pitää huolen järkevästä tuote­politiikasta ja varasto­tasoista. Hyvä oston ohjaus toimitus­ketjun hallinnassa tehostaa varaston logistiikkaa. Hyvin toimiva varasto helpottaa toimitusketjun hallintaa. Kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa.

Toimitus­mallit

Kaikki järjestelmämme ovat saatavilla joustavana SaaS-ratkaisuna tai on premise -asennuksina omalle palvelimelle.

Lue lisää

Miten tehokkuutta mitataan?

Yksi varastojen tehokkuutta mittaava menetelmä on kokonaisuu­stehokkuuden laskukaava. Laskukaava on yksinkertainen: toimitetut rivit jaetaan varasto­työhön käytetyllä ajalla.

Kokonais­tehokkuuden kasvu tuo suurimmat säästöt varastolle.

Olemme tehneet 250 varasto­analyysiä ja yli 30 WMS-toimitusta, joiden perusteella olemme pystyneet laskemaan, että ERP ohjatun varaston keskimääräinen kokonais­tehokkuus on noin 6 riviä/henkilö/tunti. WMS:in avulla tehokkuus voidaan moninkertaistaa.

Katso video parhaista opeista

Asiakkaidemme onnistumistarinoita

Tutustu lisää

Ota yhteyttä

Simo Tirkkonen

Lue asiantuntijoidemme ajatuksia