LeanwareWMS ohjaa maailman moderneimman välipala­tehtaan materiaali­virtoja

Maailman modernein välipalatehdas sijaitsee Riihimäellä. Uusi tehdas lisää Valion kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla, ja auttaa yritystä saavuttamaan tavoitteensa ympäristöystävällisyydessä sekä tuotekehityksessä.

Leanware toimitti tehtaan tarpeisiin räätälöidyn materiaalinohjausjärjestelmän sekä tietovaraston analytiikkaa varten. Suunnittelemalla tehtaan ja sen toiminnot mahdollisimman tehokkaiksi Valio on pystynyt tekemään ekologisia parannuksia tuotantoonsa ja kasvattamaan kilpailukykyään.

“Uusi tehdas ja sen moderni teknologia auttavat meitä valjastamaan käyttöön kaiken tuotekehitysosaamisemme, ja se näkyy tietenkin uusina, herkullisina ja innovatiivisina tuotteina asiakkaillemme. Ne ovat mahdollisia uuden tehtaan ansiosta”, kertoo Valion Planning Manager Jarno Pajunen tyytyväisenä.

Tehokkailla materiaali­virroilla saavutettiin suora­viivainen valmistus­prosessi

Tehtaan materiaalivirtojen ohjauksessa painotettiin virtaustehokkuutta ja jäljitettävyyttä materiaalien vastaanotosta aina lähettämön keräykseen asti. Järjestelmän perustana toimii LeanwareWMS, joka ohjaa materiaalivirtoja varastoautomaatiossa, kuljettimilla, roboteilla ja manuaalivarastossa.

“Tehtaassa materiaalivirrat ovat tehokkaita, sillä tuotteiden valmistus on suoraviivaista ilman turhia välivaiheita. Niin tuotteiden valmistukseen käytettävät raaka-aineet, pakkausmateriaalit kuin valmiit tuotteetkin virtaavat vaiheesta toiseen saumattomasti ilman ylimääräistä käsittelyä”, toteaa Pajunen.

Myös Leanwaren Business Director Ville Keskinen kertoo olevansa erittäin tyytyväinen yhteistyön tulokseen:

”Valion Riihimäen tehdas on meille erityinen ylpeyden aihe. Se on huippuautomatisoitu, turvallinen ja energiatehokas tehdas, jollaista emme ole aiemmin toteuttaneet. Meille on kunnia olla mukana optimoimassa tehtaan materiaalivirtojen ohjausta. Valio on suomalainen huippuyritys, ja yhteistyömme parantaa heidän kompetenssiaan vientimarkkinoilla entisestään. Leanwaren visio on tehdä suomalaisista yrityksistä maailman kilpailukykyisimpiä, ja Valion yhteistyö on jälleen yksi askel oikeaan suuntaan.”

LeanwareWMS virta­viivaistaa materiaalin­ohjauksen vaiheet

Pitkälle automatisoitu järjestelmä tekee vastaanotosta, varastoinnista ja tuotteiden toimituksesta suoraviivaista. Käyttäjäystävällisyys näkyy siinä, kuinka WMS ohjeistaa käyttäjää tarvittavissa vaiheissa täsmällisesti suorittamaan vaadittavat toimenpiteet.

Vastaanotto

Vastaanotto on yksi WMS-järjestelmän kannalta tärkeimmistä toiminnoista: siellä kaikki varaston nimikkeet siirtyvät WMS-järjestelmän haltuun paikka- ja määrätasolla. WMS ohjeistuksella käyttäjä varastoi hillokontit automaatiovarastoon sekä muut tuotteet, kuten pakkausmateriaalit, lavavaraston hyllypaikoille. WMS suunnittelee hyllytilan käytön optimaalisesti siten, että varasto on mahdollisimman tehokkaassa käytössä. Näin varastoinnin tehokkuus ei jää käyttäjän varaan, eikä heidän tarvitse kiireessä kuluttaa aikaa sen pohtimiseen.

Korkkien syöttölaite

Tölkeissä käytettävät korkit toimitetaan tuotantoon automaattisesti korkkien syöttölaitteella. WMS seuraa laitteen täyttöastetta tuotanto-ohjauksen hälytysten perusteella, ja antaa tiedon käyttäjälle näytöllä, kun on aika täyttää syöttölaitteeseen lisää korkkeja. Seuranta karsii pois turhat tarkistuskerrat ja ennaltaehkäisee syöttölaitteen tyhjenemisestä aiheutuvia tuotantokatkoja.

Hygienisointipiste

Tuotantoon käytettävät pakkausmateriaalit, kuten tölkit, pikarit ja kannet hygienisoidaan ja varastoidaan hygieenisessä välivarastossa ennen tuotantoa. WMS tilaa tarvittavat materiaalit hygienisoitavaksi, sekä ohjeistaa käyttäjän tekemään tarvittavat toimenpiteet ja siirrot, joilla välivaraston saldot saadaan täytettyä halutulle tasolle. Järjestelmän avulla on pystytty sujuvoittamaan tätä Valion tuotannolle erittäin kriittistä prosessia, ja parantamaan omalta osaltaan yrityksen maineelle tärkeää tuoteturvallisuutta.

Hillokonttien siirto tuotantoon

Kun WMS saa tilauksen tarvittavista hillokonteista tehdasautomaatiolta, toimitetaan kyseiset hillokontit tuotantopisteelle automatisoidusti. WMS ohjaa hillokontin noutoa ja palautusta korkeavarastosta tuotantopisteelle ja takaisin, sekä pitää yllä hillokontin täyttötason tietoa tuotanto-ohjausten viestien perusteella. Tämä virtaviivaistaa tuotantoprosessia, ja tukee resurssitehokasta materiaalinkäyttöä.

Materiaalien toimitus tuotantoon

WMS ohjaa varastoautomaatin liikkeitä tuomalla oikean hyllytason keräilijän ulottuville, ja ohjeistaa työntekijää keräämään tarvittavat materiaalit oikeasta paikasta. Jos tarvittavia materiaaleja ei löydy varastoautomaatista, WMS luo välivaraston trukille tarvittavat siirtopyynnöt materiaalin toimittamiseksi. WMS:n ohjaamat toiminnot nopeuttavat pakkausmateriaalin täyttöä koneisiin ja parantavat keräilytyön täsmällisyyttä.

Tuotannosta valmistuvat tuotteet

Kun tuotannosta valmistuu myytäväksi toimitettavaa lopputuotetta, tehdasautomaatio ilmoittaa WMS:lle valmistuneet tuotteet, niiden määrän sekä lavan, jolle ne on varastoitu. WMS ohjaa jäähdytysvaraston täyttöä siten, että varasto saadaan turvallisesti ja optimaalisesti energiatehokkaaseen käyttöön.

Lähtevien toimitusten keräys

Kun tuotteet halutaan toimittaa ulos jäähdytysvarastosta, käyttäjä tilaa automaattisesti/manuaalisesti haluamansa yksiköt WMS:n avulla. WMS mittaa yksiköiden lämpötilan, antaa kuljettimelle käskyn siirtää ne merkittäväksi ja ilmoittaa automaatiolle pakkaustarroihin tarvittavat tiedot. Sen jälkeen WMS ohjaa tarroitetut yksiköt siirrettäväksi joko välivarastoon tai suoraan lastauslaiturilla odottavan auton kyytiin.

Myös varastosta lähetettävät lavat keräillään trukilla WMS:n ohjeistuksen perusteella ja siirretään laiturilla odottavan rekan kyytiin.