Oikeassa paikassa oikeaan aikaan – LeanwareWMS nosti Soneparin varaston uudelle tasolle

LeanwareWMS muutti Suomen johtavan sähkö-, tele- ja automaatiotuotteiden toimittajan varastonhallinnan reaaliaikaiseksi sekä mahdollisti automaatioasteen nostamise.

Toimitusvarmuus ja asiakastyytyväisyys kulkevat käsi kädessä. Kun tavoitellaan korkeaa asiakastyytyväisyyttä, tuotteet pitää toimittaa asiakkaalle luvatulla palvelutasolla. Jotta toimitusvarmuus on huipputasoa, tuotteiden on oltava oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Soneparin logistiikkakeskuksessa Vantaalla on yli 20 000 tuotteen valikoima. Viime vuosina yritys on panostanut myös varastoautomaatioon, jonka myötä tuotevalikoimaa ja palvelutasoa pystyttiin kasvattamaan entisestään.

– Lupaamme asiakkaillemme luotettavat ja nopeat toimitukset kaikkialle Suomeen. Vanha sisälogistiikan ohjausjärjestelmämme oli kiinteä osa ERP-järjestelmäämme, eikä enää taipunut nykyaikaisen varastonhallinnan ja -automaation vaatimuksiin, Soneparin logistiikkajohtaja Lasse Sevonkari toteaa.

Bye bye paperille

Automaatiotason nostaminen on yksi merkittävimmistä varaston kilpailukykyyn ja kannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä. Siksi uudeksi järjestelmätoimittajaksi haluttiin yritys, jolla on vahvat näytöt vastaavista toteutuksista sekä kyky ymmärtää ja tehostaa varaston prosesseja myös teknologian ulkopuolelta.

– Leanwaren vankka kokemus nykyaikaisista automaatioympäristöistä ja maine luotettavana paikallisena toimijana vaikuttivat toimittajavalintaan myönteisesti, Soneparin logistiikkajohtaja Lasse Sevonkari toteaa.

Soneparin logistiikkakeskuksessa on käytössä hyvin monimuotoinen varasto, joka asettaa omat haasteensa keräilytyölle. Keräilyvaiheen laadukkuus heijastuu suoraan toimitusaikojen pitävyyteen ja toimitusten virheettömyyteen. Aiemmin varastossa käytettiin kiinteitä varastopaikkoja ja keräily tapahtui paperisia keräyslistoja käyttäen.

– Uuden LeanwareWMS-järjestelmän myötä varastopaikat ovat dynaamisia, mikä on parantanut varaston hyötykäyttöä merkittävästi. LeanwareWMS-varastonhallintajärjestelmä ohjaa varastointia ja pitää reaaliaikaisesti kirjaa materiaalista ja niiden sijainnista.

Uudistuksen ansiosta koko raportointi digitalisoitiin. Paperisista keräyslistoista luovuttiin kokonaan ja niiden tilalla komeilevat nyt kosketusnäyttöiset trukki-PC:t ja tabletit. Työvälineiden muuttuminen tuo uutta mielekkyyttä työhön ja helpottaa sesonkityövoiman käyttöä.

– LeanwareWMS on helppokäyttöinen varastonhallintajärjestelmä. Alalla on paljon tilapäistyövoimaa sekä osa-aikaisia, joiden perehdytysaika on uudistuksen myötä huomattavasti lyhentynyt. Toisaalta muutos on tuonut myös uudenlaisia osaamisvaatimuksia, kun työntekijöillä on käytössään modernit työkalut, kertoo Soneparin logistiikkajohtaja Lasse Sevonkari.

Parantunut palvelutaso

LeanwareWMS:n ansiosta toiminnan laatu on kehittynyt, saldonhallinta on muuttunut reaaliaikaiseksi ja toimintavarmuus on parantunut. Samoin virheiden määrä on vähentynyt. Kaikki tapahtumat, kuten inventointi ovat nyt reaaliaikaisia.

– LeanwareWMS on tuonut jatkuvuutta liiketoimintaan ja mahdollistanut automaatiotason ja kapasiteetin noston. Palvelutaso ja logistiikka ovat parantuneet loppuasiakasta ajatellen. Muutos on tuonut myös uudenlaisia palvelumalleja ja mahdollistanut niiden kehittämisen, toteaa Sevonkari.

Kiinnostavatko ohjelmistojemme mahdollisuudet? Ota yhteyttä Simoon

Simo Tirkkonen