Parantunutta toimitus­varmuutta

Yritys ja haaste

SK Tuote Oy, nykyisin VILPE Oy, kehittää ja valmistaa katon lisätarvikkeita nykyaikaisen rakentamisen tarpeisiin. Yritys sai alkunsa vuonna 1975, kun yrityksen perustajat keksivät ainutlaatuisen ”sienikiinnikkeen” villalevyjen kiinnittämiseksi tasakattoon. Yli neljä vuosikymmentä asiakaslähtöistä ja innovatiivista tuotekehitystä on tuottanut laajan valikoiman huippulaatuisia tuotteita eri rakennus- ja kattotyyppien tarpeisiin. Yrityksellä on yli 30 patentoitua ratkaisua, toiminta on laatu- ja ympäristösertifioitu ja henkilöstön määrä on 115. Yrityksen valmistus ja tuotekehitys on Suomessa ja tytäryhtiöitä on Venäjällä, Puolassa, Ukrainassa, Ruotsissa ja Baltiassa.

Yritys lähti hakemaan ratkaisua lopputuotevaraston saatavuuden parantamiseen. Ennen Leanwaren yhteistyön aloitusta, myynti koki ongelmaksi sen, että lopputuotevarastossa oli vääriä tuotteita.  Lähtötilanteessa varaston arvo oli korkea, mutta saatavuus oli heikko. Tuotannon suunnittelun haaste oli menekin ennustettavuus ja vaihteleva kysyntä. Lisäksi nimikkeiden ohjausarvojen määritys tuhansille nimikkeille oli työlästä. Tuotanto halusi ratkaisun, jolla voisi ohjata tuotantoa entistä tarkemmin, nostaa saatavuutta ja automatisoida laskentoja.

”Toimitusajat ovat lyhentyneet merkittävästi.”
Niko Sarapää, tuotannon ja tuotekehityksen projekti-insinööri, Vilpe Oy

Ratkaisu

Yritys päätyi Leanwaren SCM ratkaisuun keväällä 2013. Leanwaren SCM oli ideaali ratkaisu tuotevalintojen ja eräkokojen suunnitteluun, varaston ohjaukseen ja nimikkeiden hallintaan. Vilpe halusi, että ratkaisu olisi helppokäyttöinen ja tuottaisi selkeää faktaa, jonka perusteella saatavuutta ja varaston arvoja pystyttäisiin korjaamaan.

Leanwaren SCM hakee tiedot automaattisesti Vilpen ERP-järjestelmästä ja laskee nimikekohtaisia ohjausarvoja, joita tuotanto ja osto hyödyntävät suunnittelussa. Se automatisoi rutiinilaskennat yrityksen tuhansille nimikkeille ja vapauttaa näin työaikaa. Ratkaisu tarjoaa samalla helppokäyttöisen työpöydän avainlukujen tarkkailuun ja helpon tavan luoda lisäraportteja päätöksenteon tueksi.

Tulokset

Toimitusvarmuus asiakkaille parantunut – nyt 99,97 %

Vilpen toimitusvarmuus varastosta omille asiakkailleen on kohonnut jo aiemmin hyvästä 97,5 % lähes täydelliseen sataan. Ratkaisun avulla koko ketjun toimitusvarmuus raaka-aineista lopputuotteisiin on parantunut. Automaattiset tuhansien lopputuotteiden, välivaraston ja oston nimikkeiden laskennat helpottavat päivittäistä tuotannon suunnittelua ja ostotilausten tekemistä.

Varaston rakenteen muutos

Leanwaren SCM:n avulla varaston rakenne on korjaantunut siten, että menekkituotteiden osuus varastosta on kasvanut merkittävästi. Vastaavasti vähämenekkisten tuotteiden osuus on vähentynyt. Leanwaren SCM auttaa tuotannon suunnittelua tuotevalintojen teossa ja eräkokojen määrityksessä siten, että tuotteita valmistetaan paremmin menekkiä vastaavasti.

Toimitusaika lyhentynyt, kun ennustettavuus parantanut

Tuotannonsuunnittelussa tuotteiden menekin ennustettavuus on parantunut. Samoin menekkiä vastaavien ohjausarvojen määrittämien tuhansille nimikkeille on automaattista. Nyt Leanwaren SCM:n avulla varaston arvo ja rakenne arvot pysyvät hallinnassa kaiken aikaa.

Koko ketjun materiaalivirrat haltuun toimittajia myöten

Leanwaren SCM:stä on ollut suurta apua tuotteiden elinkaaren hallintaan, ohjaustapamuutosten tekoon ja poistolistojen laatimiseen. Leanwaren SCM:n käyttöönoton avulla tuotanto, myynti ja osto ovat paremmassa dialogissa keskenään ja raportit eri yksiköiden päätöksen teon tueksi on helppo laatia. Esimerkiksi toimittajien toimitusvarmuus varastoon on parantunut 38 prosenttiyksikköä.

Faktoilla oikeaa muutosta

Kun tuotteiden vaihteleva, sesonkiluonteinen kysyntä on nyt Vilpellä helpommin hallinnassa, pystytään tuotantoa ohjaamaan ja toimintaa kehittämään entistä paremmin. Leanwaren SCM on yhtenäistänyt toimintaa. Vilpen tuotanto-insinöörin, Niko Sarapään, mukaan Leanwaren SCM on luonut uusia mahdollisuuksia.

Leanwaren SCM on lisännyt tietoutta tuotteiden elinkaaresta ympäri organisaation. Tuotteen elinkaaren hallintaan Leanwaren SCM on ollut konkreettinen apu. Siitä on helppo saada toimitusmäärät ja menekit ja siten on ollut helppo tehdä poistolistoja ja ohjaustapojen määrityksiä. Kaikissa vaiheissa on ollut tärkeää, että olemme voineet käyttää Leanwaren asiantuntemusta prosessin kehittämisessä, toteaa Sarapää.

”Asiakkaiden toimitusaikavaatimukset ovat huomattavasti tiukentuneet viime vuosina. Expak on auttanut tämänkin mahdollistamisessa. En uskalla edes ajatella tilannetta nykyään, vanhoilla menetelmillä ja varastorakenteella.”
Niko Sarapää, tuotannon ja tuotekehityksen projekti-insinööri, Vilpe Oy

Toimitus

Ratkaisu toimitettiin Vilpelle keväällä 2013. Ratkaisu otettiin ensin käyttöön tuotannossa ja toisessa vaiheessa ostossa. Toimitus oli valmis parissa kuukaudessa ja LeanwareSCM oli täydessä käytössä kesän 2013 lopussa.

Leanwaren SCM:n käyttöönotto sujui hyvin. Leanwaren projektipäälliköltä sain saman tien vastaukset kysymyksiin ja hän oli asiantunteva. Erillistä käyttöopastusta ei tarvittu, sillä ohjelman käyttö on yksinkertaista. Kokonaisuudessaan käyttöönottoon meni muutama kuukausi, kertoo Sarapää.

Ensivaiheessa sain oppia matkan varrella projektin ja käyttöönoton aikana ja sen jälkeen opastin ja opetin myös muita ohjelman käyttöön, jatkaa Sarapää.

Toimiva ohjelma ja tuki

Leanwaren SCM on valmisohjelmana tuonut ratkaisun Vilpelle ohjaustarpeisiin ja tuki on ollut hyvää.

Tuntuma oli kaiken aikaa, että tämä menee oikeaan suuntaan, mutta faktoilla näki pidemmällä aikavälillä, että näin myös tapahtui. Varaston rakenne korjaantui ja menekkituotteiden osuus nousi, kertoo Sarapää tavoitteiden toteutumisesta.

Sanotaan, että tuloksia näki noin vuoden päästä aloituksesta. Leanwaren SCM on hoitanut hommat tavoitteen mukaan. Meidän myynti on sesonkipainotteista ja varaston arvot isot, joten meni oma aikansa että asiat korjaantuivat haluttuun suuntaa.

Leanwaren asiakastuesta Sarapää summaa:

Mikäli ongelma on ollut, Leanwarelta on saatu tietoa nopeasti miksi data ei liiku tai mikä on ongelma. Tuki on ollut jouhevaa ja vastaukset on tullut nopeasti. On tärkeintä, että asioihin reagoidaan, eikä ole byrokratiaa ja turhaa selvitystä, summaa Sarapää yhteistyötä.