Leanwaren avulla Ponsse tehosti sisälogistiikkaansa vastaamaan kasvutavoitteisiin

Maailman johtavan metsäkoneiden suunnittelun ja valmistuksen edelläkävijäyritys Ponsse Oyj:n tuotantomäärät ovat olleet jo vuosia vahvassa kasvussa. Erinomainen asiakasymmärrys, osaaminen ja teknologiainnovaatiot takaavat sen, että suomalaisia koneita viedään maailmalle kiihtyvällä tahdilla. Kasvuhaluisessa yhtiössä haluttiin saada Vieremän tehtaan sisälogistiikka tehokkaammaksi. Siihen kartoitettiin ratkaisua yhdessä Leanwaren kanssa: mitä toimiva sisälogistiikka voisi parhaimmillaan Ponssella olla, ja millaisia numeerisia tavoitteita lähdettäisiin yhdessä tavoittelemaan.

Ponssella aloitettiin sisälogistiikan kehittäminen syksyllä 2016. Teija Pesonen, Ponsse Oyj:n kehitysinsinööri, toimi sisälogistiikkaprojektin projektipäällikkönä. Hänen toimenkuvaansa kuuluu myös koko toimitusketjun prosessikehitys.

”Olemme yhdessä Leanwaren kanssa rakentaneet järjestelmää, jossa kokoonpano tehdään sisälogistiikan ohjauksesta ja siitä tulee varastotyöntekijän operatiivinen työkalu. Aiemmin varastotyöntekijä on toiminut ERP:iin kytköksissä olleen erillisen mobiilisovelluksen avulla,” Pesonen kertoo.

Pesonen painottaa, että Leanwaren konsultaatio ennen sisälogistiikan automaatiota ja varastonhallintajärjestelmäprojektia oli Ponsselle keskeinen apu sisälogistiikan tehokkaan kokonaiskuvan kartoittamisessa, mahdollisuuksien miettimisessä sekä lopulta nykytilanteen tehostamisessa. Yhteistyön alkutaipaleella määriteltiin projektin liiketoimintalähtöiset tavoitteet.

”Meillä on yhtiönä vahva tahto kasvaa, ja tunnistimme, että sisälogistiikkaa pitää kehittää. Sen pitää palvella tuotantoa ja tuoda toiminnallaan tehokkuutta materiaalin käsittelykertoihin. Näiden lisäksi lähdimme hakemaan kokoonpanotyöhön entistä parempaa laatua, joka viime kädessä näkyy asiakkaillemme saakka.”

Ponsse Oyj:n sisälogistiikan kehittämisen tavoitteet:

  • Materiaalitoimitusten laatu
  • Häiriöttömyys – saldotarkkuus, keräilyn virheettömyys
  • Läpinäkyvyys sisälogistiikkaan, resurssien tehokkaampi käyttö
  • Koko toimitusketjun reaaliaikainen tilannekuva

Logistiikan vaatimukset johdettiin suoraan Ponssen strategiasta

Leanwaren toimitusjohtaja Janne Viinikkala toimi projektissa konsulttina ja ohjausryhmän jäsenenä. Hän kuvaa Ponssen lähtötilannetta näin:

”Lähtötilanteessa Ponssen sisälogistiikkaan varatut tilat eivät olleet parhaat mahdolliset. Ne olivat ahtaat ja sijaitsivat keskellä tuotantoa. Prosessit olivat lähtötilanteessa manuaaliset. Olimme tehneet yhteistyötä Ponssen kanssa Iisalmen varastologistiikkakeskuksen hankkeessa aikaisemmin. Asiakas toivoi, että Vieremällä sijaitsevaan tehtaaseen saataisiin projektissa samanlainen varasto ja logistiikka kuin Iisalmessa on,” Viinikkala taustoittaa.

Hänen mukaansa konsultointityön tuloksena syntyi yhteinen ymmärrys siitä, että tehdaslogistiikassa ja varastologistiikassa suoritteiden määrät ovat erilaiset, jolloin samat ratkaisut eivät toimi.

”Ponssen kanssa hyvässä yhteistyössä veimme strategiavaatimuksia logistiikan vaatimuksiksi. Tilojen tarve ja suoritteiden määrä näyttivät suuntaa sisälogistiikan muutosprojektille,” Janne Viinikkala sanoo.

Leanware laski auki varaston kokoa ja suoritteiden määrää yhtiön kasvusuunnitelmien mukaisesti. Samalla kartoitettiin, miten materiaali toimitetaan kokoonpanosoluun. Konsultaation aikana valittiin kappaletavaran käsittelystrategiat, joita määriteltiin kolme:

  1. Muovilaatikko, jolla tulee toimittajalta materiaalia
  2. Eurolava, jonka päälle tulee kasa kauluksia
  3. Erilliskäsiteltävät tavarat (jotka ovat niin isoja, että eivät mahdu edellä mainittuihin)

”Ponssella oli ollut paljon eri materiaalinkäsittelytapoja, jopa osakohtaisia. Konsultointityön seurauksena materiaalivirrasta saatiin paljon selkeämpää ja helpommin hoidettavaa. Alettiin puhua päämateriaalivirrasta ja sivumateriaalivirrasta,” Viinikkala sanoo.

Edellä mainitut käsittelystrategiat mahdollistivat materiaaliautomaation hyödyntämisen. Erilaisista automaatiovaihtoehdoista päädyttiin shuttlen ja hyllystöhissien yhdistelmään.

Hiljainen tieto saatiin hyötykäyttöön

Ponsse lähti sisälogistiikan uudistamisessa liikkeelle Leanwaren kanssa syksystä 2016. LeanwareWMS-varastonhallintajärjestelmän käyttöönotosta on huhtikuussa 2018 kulunut neljä viikkoa ja se on ylösajovaiheessa. Ponssen Teija Pesosen mukaan ylösajovaihe on sujunut hyvin.

”Tämä on ollut hyvin tyypillinen ylösajo. Järjestelmämuutoksen myötä saimme uudet tilat tänne Vieremälle. Tehtävää on toki paljon, mutta alku vaikuttaa erittäin lupaavalta. Jo alun varhaisessa konsultaatiossa huomasimme, että kun tunnemme toisemme Leanwaren kanssa jo pitkältä ajalta, se on antanut yhteistyöhön hienon syvyyden. Leanware osaa käyttää meiltä saamansa tietoa ja he tuovat paljon omaa asiantuntijuuttaan meidän tiimiin. Näin sen kuuluukin mennä,” Pesonen sanoo.

Pesosen mukaan työntekijöiden hiljainen tieto saatiin konsultaation aikana tuotua esiin ja seuraavat kehityskohteet ovat tiedossa sekä dokumentoituna.

Lue lisää: Ponssen tehdaslaajennus Vieremällä


Ponsse Oyj perustettiin vuonna 1970. Ponsse on maailman johtavia metsäkonevalmistajia, jonka asiakaslähtöistä toimintaa ohjaa edelleen metsäkoneyrittäjien toiveet ja tarpeet. Ponssen tuotteet kattavat laajasti ne lukuisat vaatimukset, joita tehokas puunkorjuu eri puolilla maailmaa koneyrittäjille asettaa.