Tiedolla johtaminen tuotannon poikkeamien käsittelyssä

Vuonna 2018 alkanut Avant Tecnon ja Leanwaren yhteistyö on tiivistä. Avant Tecnolla on käytössään valmistuksenohjausjärjestelmä LeanwareMES, jonka avulla tuotannosta kerätään poikkeamadataa.

Pienkuormaajia valmistavan Avant Tecnon tuotannon kehityspäällikkö Juha Linnusmäki kertoo, että jos heidän työntekijänsä eli operaattori havaitsee tuotannossa poikkeaman, hän raportoi sen MES-järjestelmään, josta data välitetään tietovarastoon. Poikkeamat ovat siis havaintoja, jotka estävät sujuvan työnteon. Puhutaan poikkeamista, jotka raportoidaan standardoituun prosessiin nähden.

”Operaattorit kokoonpanevat kuormaajat yksilöllisen komponenttiluettelon perusteella. Jos operaattori havaitsee osa- tai laatupuutteen, hän raportoi tästä poikkeaman MES-järjestelmään.”  Juha Linnusmäki, tuotannon kehityspäällikkö, Avant Tecno oy

Esimerkki Avant Tecnon poikkeamadatan visualisoinnista. Kuvassa esitetään puutteiden tason muutos kategoriatasolla viikosta 4 viikkoon 13. Osapuutteet vähenivät 73 prosenttia, kokoonpanovirheet 31 prosenttia ja komponenttivirheet 34 prosenttia. Kokonaisuudessaan poikkeamat vähenivät 55 prosenttia.

200-400 raportoitua poikkeamaa viikossa

Järjestelmä on ollut tällä tasolla käytössä pari vuotta. Avant Tecnon tavoite on ollut parantaa sisäistä laatua sekä kasvattaa tuottavuutta. Tiedolla johtamisen prosessi on selvästi kannattanut, sillä konsernitasolla on päästy tavoiteltuun vuosittaiseen 15-20 prosentin liikevaihdon kasvuun.

Yrityksen tietovarastosta saadaan noin 200-400 raporttia viikossa. Linnusmäen mukaan aika ei kerta kaikkiaan riittäisi, jos ne kaikki käsiteltäisiin erikseen. Siksi Avant Tecnolla hyödynnetään poikkeamien käsittelyssä kategorisointia.

”Meidän ei tarvitse pureutua jokaiseen raportoituun poikkeamaan erikseen vaan voimme datan visualisoinnista nopeasti ja helposti todeta, mihin tiettyihin asioihin meidän pitää keskittyä. PowerBI:llä havaitsemme useimmin toistuvat poikkeamat, ja niihin haluamme pureutua.” Juha Linnusmäki

Poikkeamadataa käsitellään loppuviikosta ja silloin valitaan kriittisimmät 5-10 puutetta käsittelyyn. Maanantaina viikko alkaa palaverilla, jossa ne esitellään. Samalla valitaan jokaiselle käsittelyyn valitulle poikkeamalle vastuuhenkilö, joka yrittää selvittää poikkeaman aiheutumisen juurisyyt. Linnusmäen mukaan tavoite on, että poikkeamien syyt ratkeavat viikossa.

”Aina pyritään löytämään poikkeaman aiheutumisen juurisyyt! Jos ne eivät tavoitellussa viikossa selviä ja poikkeama toistuu, meidän juurisyypäätelmämme ei ole ollut oikea ja mietimme uuden. Poikkeama jää taululle niin pitkäksi aikaa kunnes asia ratkeaa. Tästä tulee oppimisprosessi, joka auttaa organisaatiota ymmärtämään toimintaa ja prosessia.” Juha Linnusmäki

Taululla Linnusmäki tarkoittaa valkotaulua, johon raportit koostetaan työntekijöiden yhteistä tarkastelua ja merkintöjä varten. Poikkeamien yhteinen ja selkeä käsittelytapa on saanut kiitosta työnjohdolta. Tällä toimintatavalla päästään kiinni toistuviin poikkeamiin. Systeemi on myös motivoinut operaattoreita kirjaamaan poikkeamia, koska niihin reagoidaan.

”Operaattoritaso on tykännyt! Tällä osallistetaan kaikkia operaattoreista lähtien yhteiseen tiedolla johdettuun kehittämiseen.” Juha Linnusmäki

Fokusointi datan käsittelyn työkaluna

Se, että tieto muuttuu tiedolla johtamiseksi, vaatii datan ympärille johdonmukaisen prosessin. Linnusmäen mukaan MES-järjestelmän tuottaman datan käsittelyssä hyödynnetään fokusointia eli kohdennusta. Datajärjestelmässä yläkategorioina ovat osapuutteet ja laatuvirheet. Niiden alla on sitten tarkemmat kohdennukset.

”Osapuutteissa esimerkiksi alakategorioina ovat omavalmisteiset ja hankitut osat ja laadun puolella esimerkiksi hitsausvirhe tai maalausvirhe. Tällä kohdennuksella saamme pitkältä ajalta tietoa vaikkapa siitä, että ulkoa hankittujen osien puutteet ovat vähentyneet mutta itsevalmisteisten lisääntyneet. Tämän avulla pystymme seuraamaan ja ymmärtämään eri prosessinosien kehitystä.” Juha Linnusmäki

Linnusmäki korostaa, että tiedolla johtamisessa tärkeintä on priorisoida kehitystarpeet tärkeysjärjestykseen aiheuttamisperiaatteen mukaan. Oleellista on rakentaa datan ympärille jatkuvan parantamisen prosessi, jonka suhteen pitää olla kärsivällinen. Tuloksia tulee pitkällä aikajänteellä, kuukausien ja vuosien saatossa. 

Tutustu tarkemmin Leanwaren kokonaisvaltaisiin tiedolla johtamisen palveluihin >>

Jatka tiedolla johtamiseen tutustumista

Haluatko tehostaa yrityksen toimintaa, ennakoida tulevaisuuden tarpeita paremmin ja johtaa dataan perustuen? Olemme laatineet sinulle oppaan, jonka myötä tunnistat organisaatiosi nykytason ja kyvykkyydet tiedolla johtamiseen. Nappaa opas mukaasi alla olevan linkin kautta.

Lataa ilmainen opas tästä

Tai katso tiedolla johtamisen webinaari tallenteitamme tästä

Haluatko sparrailla tiedolla johtamisesta? Ota yhteyttä Harriin

Harri Julmala, Business Director, Digital Works, Leanware
Harri Julmala