Tiedolla johtaminen

Haluatko parantaa yrityksesi kilpailukykyä ja varmistaa, että päätökset perustuvat tietoon eikä mututuntumaan? Tiedolla johtaminen on liiketoiminnan kehityksen ja yritysjohtamisen ytimessä. Kokemuksemme yli 200 yritysasiakkaan kanssa on auttanut meitä löytämään parhaat käytännöt tiedolla johtamiseen erityisesti teollisuudessa ja varastonhallinnassa.

”Yhteistyö on ollut avointa ja keskustelevaa. Leanwaren porukka on päässyt hyvin käsiksi siihen, mitä me haluamme. Leanwarella on osaaminen ja ymmärrys toiminnasta. He eivät pelkästään koodaa, vaan he ymmärtävät prosesseja ja mihin tietoa ja raportteja tarvitaan. Olemme olleet kaikin puolin tyytyväisiä siihen palveluun, jota olemme saaneet.”

– Niklas Lindblad, Director, Order, Planning and Logistics, Mitsubishi Logisnext Europe

Miten voimme auttaa

Olemme kokonaisvaltainen tiedolla johtamisen kumppani aina strategisesta kehittämisestä käytännön sovelluksiin ja raportoinnista tekniseen toteutukseen asti.

Tiedolla johtamisen strateginen kehittäminen

 • Tiedolla johtamisen kypsyysanalyysi
 • Tiedolla johtamisen strategia
 • Yhteistyössä Creatidon kanssa

Raportointi ja analytiikka

 • Mittariston rakentaminen
 • BI-raportointi
 • Datan analysointi

Tietovarastot ja teknologia

 • Data-alustat
 • Järjestelmäintegraatiot
 • Datan keräys, siivous, jalostus ja mallinnus eri tietolähteistä
 • Tietovarastojen rakentaminen (Microsoft Azure)

Tukenanne muutoksessa

Miten tehostaa toimintaa? Kuinka ennakoida tulevaisuuden tarpeita paremmin? Mistä löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia? Millä tavoin muutoksen toteutuminen varmistuu? Johda tiedolla!

Organisaatioiden digitalisoituessa alkaa järjestelmistä, prosesseista ja asiakkaista kertyä yhä enemmän dataa. Ongelmana ei ole enää datan puuttuminen, vaan se, miten data saadaan valjastettua hyötykäyttöön. Kun datamassat jalostetaan helposti hahmotettavaksi tiedoksi auttaa se ymmärtämään sekä ennustamaan liiketoiminnan kehitystä.

 • Autamme tunnistamaan organisaatiosi nykytason ja kyvykkyydet tiedolla johtamisessa sekä rakentamaan tukevan kivijalan, josta lähteä ponnistamaan kohti dataohjautuvaa liiketoimintaa.
 • Tukevan kivijalan päälle on helpompi lähteä konkretisoimaan ja aikatauluttamaan tiedolla johtamisen strategisia tavoitteita selkeäksi tiekartaksi.
 • Opit tunnistamaan tiedolla johtamiseen liittyvät haasteet, jotka voivat estää hyötyjen realisoitumisen
 • Autamme rakentamaan dataohjattua liiketoimintakulttuuria

Miksi olemme hyvä tiedolla johtamisen kumppani?

 1. Teollisuuden, logistiikan ja kaupan alan vankka toimialatuntemus tuo kustannustehokkuutta
 2. Kokonaisvaltainen osaaminen aina strategisesta kehittämisestä konkreettisiin teknisiin ratkaisuihin
 3. Valmiit mallit ja moduulit mahdollistavat projektin ketterän käynnistymisen
 4. Kokemusta isoista kansainvälisistä BI-ratkaisuiden rakentamisesta

Miten projekti etenee?

1

Kartoitusvaihe

Mitä tiedolla johtaminen tarkoittaa? Mitä hyötyä siitä on? Mitkä ovat tavoitteet? Millainen on organisaation nykytila ja kyvykkyydet?

2

Kehityssuunnitelma ja roadmap

Missä ovat suurimmat haasteet? Mitä halutaan kehittää? Millainen johdon näkemys on? Kehityssuunnitelman laadinta sekä valittujen teemojen priorisointi.

3

Tekninen toteutus ja käyttöönotto

Miten dataa hyödynnetään? Integraatiot, data-alusta, dashboardit ja mittaristo.

4

Jatkokehitys

Jatkuva oppiminen datan hyödyntämisestä.

Haluatko sparrailla tiedolla johtamisesta? Ota yhteyttä Harriin:

Harri Julmala, Business Director, Digital Works, Leanware
Harri Julmala

Tutustu näkemyksiimme

Asiakkaidemme menestystarinoita