Mitsubishi Logisnext Europen työkalupakkiin tuotiin tiedolla johtaminen

Leanwarella on vuosien kokemus teollisuuden hankintojen ja tuotannon seuraamisesta, mittaroinnista ja ohjaamisesta. Tähän kokemukseen ja osaamiseen on luottanut esimerkiksi Mitsubishi Logisnext Europe (MLE) jo useamman vuoden ajan. MLE on jo aiemmin ottanut käyttöönsä Leanwaren tarjoaman Supply Chain Management -järjestelmän (SCM). Nyt samaa teknologiaa ja malleja hyödynnetään laajempaan tuotannon ja valmistumisen analysointiin sekä seurantaan.

”Leanware ja MLE ovat yhdessä tunnistaneet haasteet ja löytäneet niihin useita ratkaisuvaihtoehtoja. Yhteistyöstä on rakentunut monivaiheinen kehitystyö. Tällä ratkaisulla on päästy tiedolla johtamiseen. Eli kaikki keskustelu voidaan käydä faktojen pohjalta eikä tarvitse turvautua arvioihin. Jokainen raportti on yhtenevä ja vertailtavissa.” Janne Haverinen, SCM Product Manager, Leanware Oy

Yhteistyö on ollut avointa ja keskustelevaa. Leanwaren porukka on päässyt hyvin käsiksi siihen, mitä me haluamme. Leanwarella on osaaminen ja ymmärrys toiminnasta. He eivät pelkästään koodaa, vaan he ymmärtävät prosesseja ja mihin tietoa ja raportteja tarvitaan. Olemme olleet kaikin puolin tyytyväisiä siihen palveluun, jota olemme saaneet.” Niklas Lindblad, Director, Order, Planning and Logistics, Mitsubishi Logisnext Europe

Luotettavia analyysejä ja raportteja sekä ajansäästöä

Uusimman kehitysyhteistyön lopputulos mahdollistaa kattavat analyysit ja raportit sekä tulee säästämään samalla työntekijöiden aikaa. Projektin tavoitteena on ollut, että järjestelmä toimii tiedolla johtamisen työkaluna. Järjestelmän avulla raportit ovat yhteneviä ja aiempaa paremmin vertailtavissa.

Tiedolla johtaminen, luotettava data ja tietoon pohjautuvat ratkaisut ovat meille hyvin tärkeitä. Haluamme antaa työntekijöillemme juuri sen datan, jota he tarvitsevat, jotta he pystyvät tekemään työssään oikeita valintoja.” Niklas Lindblad, Director, Order, Planning and Logistics, Mitsubishi Logisnext Europe

Uusin Leanwaren tarjoama ratkaisu jalostaa ja rikastuttaa dataa, jolloin saadaan monipuolisia raportteja, joita on kuitenkin helppo käyttää ja hyödyntää. Tulevaisuudessa ratkaisu tukee myös älykkäämpää data-analytiikkaa ja tekoälyratkaisuja.

”Leanwarella on vahva toimialaosaaminen ja ymmärrys [Mitsubishi Logisnext Europen] alasta. Ymmärrämme miten voimme auttaa ja pystymme tarjoamaan laajan käyttöönoton tuen. Emme mahdollista vain teknistä toteutusta, vaan tarjoamme kokonaisvaltaisen ratkaisun. Näin päästään parempiin tuloksiin.” Janne Haverinen, SCM Product Manager, Leanware Oy

Ennakoinnilla kustannustehokkuutta ja ketterämpää toimintaa

Datan kerääminen ja tarkempi analysointi ovat myös helpottamassa tulevien tilanteiden ennakointia. Ennakointi mahdollistaa kustannustehokkaamman ja ketterämmän toiminnan.

Yritykset ovat tehneet tehokasta yhteistyötä, jonka johdosta MLE pystyy yhä paremmin osoittamaan vahvuutensa toimittajana toimitusvarmuudessa sekä suoritus- ja toimintakyvyssä.

”MLE on ollut asiakkaana todella aktiivinen. Heillä oli hyvä ymmärrys lähtötilanteesta sekä datan hyödyntämisestä. Kaikki on edennyt hyvin tehokkaasti ja nopealla aikataululla.” Henri Niininen, Business Intelligence Developer, Leanware Oy

Vaikka Leanwaren ja MLE:n yhteistyö on jatkunut pitkää ja kehitystyö on jatkuvaa, haluaa Henri Niininen kuitenkin muistuttaa, että monesti kevyet ja nopeat ratkaisut toisivat jo yrityksille selkeää apua.

”Nämä asiat eivät välttämättä ole megaprojekteja. Nopeilla ja ketterillä ratkaisuilla sekä pienillä investoinneilla saadaan näkyvää parannusta aikaan. Ratkaisun hyöty näkyy heti jokapäiväisessä työssä.” Henri Niininen, Business Intelligence Developer, Leanware Oy

Tutustu tarkemmin Leanwaren kokonaisvaltaisiin tiedolla johtamisen palveluihin >>

Haluatko sparrailla tiedolla johtamisesta? Ota yhteyttä Harriin

Harri Julmala, Business Director, Digital Works, Leanware
Harri Julmala