Mistä saa (voi tuottaa) dataa analysoitavaksi?

Data vs. informaatio

Suurin ero datan ja informaation välillä on se, että data on kokoelma faktoja ja informaatio on faktat laitettuna kontekstiin, jota voi ymmärtää ja tulkita. Informaatio on organisoitua ja data sen sijaan voi olla toisiinsa liittymätöntä kohinaa. Voisi siis tulkita, että tiedolla johtaminen on informaatiolla johtamista, vaikka englannin kielellä usein puhutaan datasta. Datan keräämisen tavoitteena on siis informaation tuottaminen. Big data -tutkimuksissa on törmätty ilmiöön ”Data rich – information poor”, mikä kertoo analyysin ja jäsentelyn puutteesta.

Niin mistä sitä dataa saa?

Ei ole mitenkään uusi asia käyttää prosessiteollisuudessa mittaukseen perustuvaa ohjausta tai esim. koneistuksessa SPC-ohjausta arvojen säätöön. Uutta sen sijaan ovat saatavilla olevat tuotteistetut operatiiviset järjestelmät, joiden avulla yleisen datan kerääminen ja analysointi on haastavuudeltaan ja työllistävyydeltään tippunut pienten ja keskisuurten yritysten saataville. Aikaisemmin vain suurilla yrityksillä on ollut varaa ja henkilöstöä data-tiimiin ja analytiikkatyökaluihin. Suuret prosessitehtaat ovat myös olleet analysoinnissa edelläkävijöitä, koska automaatio itsessään tuottaa dataa.

SaaS-palvelut ja nopeasti käyttöön otettavat operatiiviset järjestelmät kuten MES, IoT, SCM, WMS ja vaikka ADC tuottavat sivutuotteena niin paljon dataa että järkevän analyysin mahdollisuus aukeaa jopa Six Sigma -tasolla manuaalisistakin työn vaiheista. Aikaisemmin esimerkiksi manuaalinen kokoonpano tai logistiikka ei ole tuottanut minkäänlaista kirjausta analysoitavaksi, joten johtaminen on perustunut näppituntumaan ja opittuihin ratkaisuihin ongelmatilanteissa.

Operatiivisten järjestelmien lisäksi ERP-järjestelmät ja esimerkiksi CRM ovat luonnollisesti tietolähteenä. Myös yrityksen ulkopuoliset lähteet voivat tulla kyseeseen kuten virallisten organisaatioiden tuottamat palvelut tiekuljetuksien päästöistä. Toimivan analytiikan pitää siis kyetä ottamaan tietoa useista lähteistä ja tallettamaan se yhteiseen tietovarastoon (data lake).

Miten datasta saa informaatiota?

Tietomalli ja hyvin muotoiltu analytiikka muuttavat raakadatan informaatioksi, jota ihmiset voivat ymmärtää ja hyödyntää johtamisessa ja kehittämisessä. Kuulostaa ehkä hiukan hankalalta. Leanwarella on yli 20 vuoden kokemus toimitusketjun hallinnasta ja siihen liittyvästä tiedosta ja sen merkityksestä. Pikastartin organisaation analytiikan ja tiedolla johtamisen polulle saa siis vaikkapa Leanwaren laajennettavista analytiikkatyökaluista, joilla voi luoda operatiivisen tekemisen control tower -näkymän toimitusketjuun.

Esimerkkeinä automaattisista tiedoista ovat vaikkapa nimikkeiden saatavuus, oikea varastointi, logistiikan tehokkuus ja tuotannon laatu. Jokaisella yrityksellä on kuitenkin välttämättömien perustoimintojen päällä omat ominaiset piirteet ja strategia. Tämä vaatii analytiikan suunnittelua ja jatkokehitystä perustan päälle. Perustaa ei kuitenkaan usein kannata keksiä tyhjästä, jos se tulee operatiivisten järjestelmien tuloksena valmiina. Jos yrityksen strategisissa tavoitteissa on esimerkiksi vastuullisuus ja hiilijalanjälki, sen mittaamisen vaatima tieto koostuu monista eri lähteistä ja asettaa vaatimuksia analytiikalle.

Strategiaan liitettävä liiketoiminnan kerros (business digital twin) yhdistää strategiset tavoitteet ja mittarit operatiiviseen dataan ja mittaamiseen vaatii suunnittelua ja ajatustyötä. Sen suunnittelussa voimme auttaa. Leanwarella on yhteistyökumppanina Creatido Oy, joka auttaa rakentamaan tiedolla johdettuja organisaatioita. Ei myöskään pidä unohtaa tekoälyn mahdollisuuksia analytiikassa. Teknologia kuitenkin palvelee liiketoiminnallista tavoitetta ja ei ole itsessään tavoite.

Miten päästä alkuun?

Tiedolla johtamisessa pätee sama kuin monessa muussa strategisessa johtamisen hankkeessa. Se on syytä pilkkoa pienempiin helpommin käsiteltäviin osiin, jolloin saadaan helpommin vauhtia onnistumisista ja virheistä korjattua suuntaa. On hyvä ensin tunnistaa tarve ja tarkoitus yrityksen strategian osana. Aikaisemmista Leanwaren blogeista löytyy hiukan ylempää kuvatut vaiheet tiedolla johtamisen polulla. Tässä kuitenkin pari selkeää ensiaskelta:

 1. Hanki aiheesta lisää tietoa esimerkiksi ottamalla Leanwaren asiantuntijoihin yhteyttä ja tunnista nykytilanne
 2. Ala toimia, koska kokonaisuutta ei tehdä kerralla valmiiksi, mutta jos ei aloita, odotus on pitkä.

Tiedolla johtaminen on todellakin muuttumassa suuryritysten yksinoikeudesta kaiken kokoisten yritysten ulottuvissa olevaksi tavaksi johtaa organisaatiota. Helpoiten askeleita voi aloittaa ottamalla yhteyttä Leanwaren asiantuntijoihin ja keskustelemalla aiheesta tarkemmin, tai nykytilanteen kartoituksella ja tavoitteiden tunnistamisella konsultoinnin muodossa. Palaamme myös täällä aiheeseen syventävissä artikkeleissa.

Tämä artikkeli on toinen osa Leanwaren Pekka Saarelaisen tiedolla johtamisen blogipostaussarjaa. Tutustu myös blogisarjan ensimmäiseen osaan: Ongelmavetoisesta reagoinnista kohti tiedolla johtamista >>

Tekstissä käytetyt lyhenteet: 

 • SPC – Statistical Process Control
 • MES – Manufacturing Execution System
 • IoT – Internet of Things
 • SCM – Supply Chain Management
 • WMS – Warehouse Management
 • ADC – Automated Data Collection
 • ERP – Enterprise Resource Planning (Toiminnanohjaus)
 • CRM – Customer Relationship Management
Pekka Saarelainen

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat uusimmat blogikirjoitukset sekä tietoa Leanwaren tapahtumista ja ajankohtaisista asioista suoraan sähköpostiisi.

  Tätä lomaketta suojaa Google reCAPTCHA, ja Googlen tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtoja sovelletaan.

  Blogi

  Asiakascase: LeanwareMESin käyttöönotto 4 kuukaudessa

  Teollisuudessa toimiva asiakasyrityksemme hankki Leanwarelta visuaalisen ja ohjaavan LeanwareMES-ohjelmiston kehittääkseen tuotantonsa digitalisaatiota, laatua ja analytiikkaa.  Lue lisää

  Saatavuus mahdollistaa toimitusvarmuuden

  Turhan usein ostotoiminta muistetaan liian isoista varastonarvoista tai puutteista ja myöhästymisistä. Tähän johtavat epäselvät prosessit ja hajanaiset toimintatavat. Lue lisää

  ABC-luokittelu oston ja hankinnan ohjauksessa

  Kun varastossa on vääriä tuotteita, yrityksellä ei ole mitä myydä tai varaston korkea täyttöaste sekä ostorivimäärä tuottaa tehottomuutta, on tarpeen palataperusasioiden äärelle ja määritellä konkreettiset tavoitteet ostamiselle. Lue lisää