Yhteistyö ja vuorovaikutus onnistuneen ohjelmistoratkaisun avaimina

Leanware suunnitteli ja toteutti vuokranantajia palvelevalle Hyyralle laadukkaan ja helppokäyttöisen työkalun kiinteistöportfolion hallintaan. Tamperelainen startup-yritys Hyyra hyödynsi Leanwaren Digital Works -palvelua, jonka avulla luotiin räätälöity, web-pohjainen ohjelmistoratkaisu asiakkaan tarpeisiin.

Vuonna 2020 perustettu Hyyra on vielä uusi toimija, mutta yrityksen hallituksella on vuosikymmenien kokemus niin liiketaloudesta, ohjelmistotuotannosta kuin kiinteistöalalta. Asuntosijoittamisen elinkaarihallintaan suunniteltua ratkaisuaan kehittämään Hyyra valitsi Leanwaren lisäksi myös toisen ohjelmistotoimittajan InSolutionin. Kolmen yrityksen edustajat työskentelivät yhtenä tiiminä kohti samaa tavoitetta.

Leanwaren asiakasvastaava Aleksi Korkea-ahon mukaan rinnakkaisten toimittajien valitseminen projekteihin on kasvava trendi, joka on vahvistunut asiakkaiden panostaessa digitaalisiin palveluihin korona-aikana. Näin varmistetaan riittävät resurssit nopealla aikataululla.

“Tällaisissa projekteissa ei ole merkitystä, minkä firman nimeen työkaverin sähköposti päättyy. Tärkeää on sen sijaan yhteistyön laatu ja sujuvuus: osallistava tapa tehdä ja täydellinen luottamus asiakkaan ja toimittajien välillä”, hän kertoo.

Ketterää suunnittelua asiakkaan toiveiden mukaan

Irene Lamberg, Hyyran toimitusjohtaja ja yksi yrityksen perustajista, on muun muassa tuotantotaloutta ja tietojohtamista opiskellut asuntosijoittaja, joka ymmärtää asiakkaidensa tarpeet ja toimialan prosessit omasta kokemuksesta. Hän kiittää projektissa erityisesti yhteistyön ketteryyttä, ratkaisukeskeisyyttä ja avointa vuorovaikutusta.

“Määrittelimme tarkkaan, mitä järjestelmän loppukäyttäjän pitää pystyä tekemään ja mitkä olivat kriittisimmät tavoitteemme. Yhteistyö pääsi vauhtiin nopeasti, sillä tiimi oli itseohjautuva ja keskustelu hedelmällistä. Uskallettiin kysyä ja kyseenalaistaa puolin ja toisin”, hän valottaa.

Leanwarelta mukana oli kolme kokenutta asiantuntijaa: arkkitehti ja kaksi sovelluskehittäjää. Projektin vetovastuu oli asiakkaalla, ja työn etenemistä seurattiin säännöllisillä yhteisillä katsauksilla. Koko Hyyran organisaatio osallistui päivittäiseen työskentelyyn.

“Me Leanwarella keskityimme arkkitehtuurin suunnitteluun ja ohjelmistokehitykseen. Kuuntelimme asiakkaan toiveita herkällä korvalla ja loimme mahdollisimman sujuvan ja helppokäyttöisen työkalun tehostamaan kiinteistösijoittajien työtä. Käytännössä se automatisoi erilaisia tehtäviä, joita moni on tottunut suorittamaan manuaalisesti”, Korkea-aho kiteyttää.

Kehitystyö jatkuu edelleen

Ratkaisun ensimmäinen versio saatiin valmiiksi noin vuodessa, mutta työlle ei vielä näy loppua. Hyyra tarjoaa työkaluaan yksityis- ja yritysasiakkaille, joiden palautteen pohjalta se elää ja jalostuu.

“Nyt jatkamme asiakaskeskeisesti eteenpäin. Kehitämme käyttöliittymää ja lisäämme uusia toiminnallisuuksia sen mukaan, mitä ratkaisulta kentällä toivotaan”, Lamberg sanoo.

Leanware on innolla mukana varmistamassa, että työkalu vastaa Hyyran ja heidän loppuasiakkaidensa tarpeisiin myös tulevaisuudessa.