Ostotilausten automatisoinnilla tunteja lisää työaikaa ja työhön mielekkyyttä

Kentek Oy:ssä automatisoitiin ostotarvelaskenta ja ostotilauksen muodostaminen ja saatiin merkittäviä hyötyjä. Logisticar-ohjelmiston käyttöönoton myötä ostojenhallinta on 95 prosenttisesti automatisoitu ja työntekijöiden kallista aikaa voidaan käyttää esimerkiksi kilpailutukseen ja analysointiin.

”Pääsyy, miksi lähdimme hakemaan järjestelmää ostojen hallintaan oli manuaalisen työn määrä. Rekisterissämme on noin 28 000 tuotetta ja ostotilauksella enimmillään jopa 400 riviä. Käytimme valtavasti ostajien aikaa tilausten rivi riviltä -tarkistukseen.”
Olli Mäntyniemi, Group Operations Manager, Kentek Oy

Nyt kun ohjelmiston parametrit ovat kohdallaan, voidaan yrityksessä luottaa Logisticarin ostoehdotuksiin. Ostajien aikaa säästyy useita tunteja päivässä, ja tätä aikaa voidaan käyttää yritystä hyödyttävimpiin sekä toisaalta työntekijää motivoivempiin työtehtäviin. Ohjelmistouudistuksen mahdollistamaan työarkeen on oltu erittäin tyytyväisiä.

”Motivaatio ostoyhteisössä on noussut, kun työntekijä voi tehdä erilaista ja toisaalta tuottavampaa ja mielekkäämpää työtä. Ostoja tekevät meillä neljä henkilöä ja he käyttävät ohjelmistoa päivittäin. Se, että he voivat nyt ihan eri tavoin hyödyntää omia taitojaan ja vahvuuksiaan, näkyy heti viivan alla.”
Olli Mäntyniemi, Group Operations Manager, Kentek Oy

Merkittävän ajansäästön lisäksi Logisticarin käyttöönotto on tuonut muitakin hyötyjä. Järjestelmässä olevat tiedot ovat paremmin ajan tasalla, joten aikaa voidaan käyttää enemmän toimitusajanhallintaan ja toimittajien arviointiin. Yrityksessä nähdään selkeästi esimerkiksi myöhässä olevien rivien määrä ja voidaan verrata toimittajalupausta toteutuneeseen toimitusaikaan.

”Näin saadaan selkeästi esille toimitusvarmuus ja KPI:t. Tämän keskeinen hyöty on se, että on dataa, johon voi nojata, kun keskustellaan toimittajan kanssa yhteistyön kehittämisestä. Toimittajayhteistyö ja tulokset paranevat kun voimme keskustella avoimesti onnistumisista ja epäonnistumisista, joista on selkeä näyttö.”
Olli Mäntyniemi, Group Operations Manager, Kentek Oy

Testauksessa varaston simulointi

Mäntyniemen mukaan päätavoite on nyt saavutettu ja kaikki ohjelmiston tarjoamat lisätoiminnot ovat vain plussaa. Lisätoiminnoista ensimmäisenä Kentek Oy:ssä on alettu varovaisesti kokeilemaan varaston simulaatiota määrittämällä tietyille tavaroille kiertonopeuksia ja tarkastelemalla, että miten se vaikuttaa varastoon ja palvelutasoon. Tavoite on päästä jossain vaiheessa tasoon, jossa eri kategorioiden kohdalla tiedetään, että kannattaako esimerkiksi ostaa harvemmin ja enemmän kerralla.

”Varastotasomme on pysynyt melko samana mutta varastosta on tullut tarkoituksenmukaisempi. Tunnistamme, mitä kannattaa olla enemmän ja mitä vähemmän varastossa. Tiettyjen tuotteiden osalta määrät ovat nousseet ja tietyt laskeneet.”

Yhteistyötä Leanwaren asiantuntijoiden kanssa Mäntyniemi pitää onnistuneena.

”Käytämme ulkoisia toimittajia ja ohjelmistoja niin paljon kuin mahdollista. Leanwaren asiantuntijan kanssa on ollut tosi helppoa toimia, ja kaikki on sujunut hyvin, kunhan alkuun päästiin.”

Projektin päätavoite

Automatisoida ostojenhallinta

Projektin merkittävimmät hyödyt

  1. Ostajien aikaa säästyy useita tunteja päivässä
  2. Työaikaa voidaan käyttää yritystä hyödyttävimpiin sekä toisaalta työntekijää miellyttävämpiin työtehtäviin
  3. Aikaa voidaan käyttää enemmän toimitusajanseurantaan ja analysointiin sekä toimittajien arviointiin.
  4. Toimitusvarmuudesta saadaan selkeää dataa, joka auttaa yhteistyön kehittämisessä toimittajien kanssa

Kiinnostavatko ohjelmistojemme mahdollisuudet? Ota yhteyttä Tomppaan

Tom Karlsson