Finlandia Kirja hyödynsi Huippuvarasto® Prestudya varastologistiikan kehittämiseen: tiedossa selvää tehokkuushyötyä

Finlandia Kirja Oy on kirjojen kiertotalouden edelläkävijä, jonka toimikenttään kuuluvat sekä käytettyjen kirjojen jälkimarkkinat että materiaalien kierrättäminen. Vaikka heidän toimintansa on massatuotteiden logistiikkaan verrattuna hyvinkin erilaista, saivat he Leanwaren Huippuvarasto® Prestudyn avulla juuri tarpeisiinsa soveltuvan suunnitelman varastologistiikkansa kehittämiseen.

Finlandia Kirja aikoo ottaa suunnitelman käyttöönsä jo lähitulevaisuudessa, sillä he saavat sen avulla konkreettista tehokkuushyötyä, kun ylimääräisiä työvaiheita ja liikettä poistuu. He uskovat, että ratkaisu parantaa myös varastotyön mielekkyyttä ja vähentää virheitä.

”Halusimme näkemystä siihen, miten varastologistiikkaamme pitäisi kehittää”

Finlandia Kirja Oy:n toimitusjohtaja Matti Pietilä kertoo, että hän on yrityksensä perustamisesta lähtien pyrkinyt suunnittelemaan kirjalogistiikan mahdollisimman automaattiseksi ja tehokkaaksi. Yritys on kuitenkin kasvanut kymmenen vuoden aikana, ja tällä hetkellä uniikkeja tuotenimikkeitä on jo 400 000. Tämä on logistiikan ohjauksen iso haaste, sillä kirjoja ei voi käsitellä massoina.

Meillä oli tiedossa, että prosessissamme on kehittämistarpeita, muttei tarkkaa kuvaa siitä, missä suurin kehittämispotentiaali lymyää. Halusimme lähteä avoimin mielen kartoittamaan kehittämistarvetta ja siihen sopivia ratkaisuja, Pietilä kertoo.

Leanwaren Huippuvarasto® Prestudy oli tähän tarkoitukseen sopiva palvelu. Siinä tehdään ensin kartoitus ennen kuin lähdetään suunnittelemaan pidemmälle, eikä hinnastakaan muodostunut kynnyskysymystä, hän jatkaa.

Ratkaisumalli rakentui innoittavan yhteistyön tuloksena muutamassa viikossa

Finlandia Kirjan konsultoinnin teki Leanwaren sisälogistiikan konsultti Antti Kaunisto. Hän aloitti selvityksen käymällä yhden workshop-päivän aikana läpi, miltä Finlandia Kirjan toiminta näyttää.

Minulle tuli yllätyksenä, miten pitkälle he olivat kirjojen vastaanoton ja hyllytyksen itsenäisesti miettineet, Kaunisto kehuu.

Vasta kun pääsimme tarkastelemaan keräystä ja pakkausta, löysimme kehityskohteita. Pallottelimme Pietilän kanssa ideoita ja ajatuksia, minkä jälkeen kirjoitin raportin. Lopussa kävimme ratkaisuehdotukset yhdessä läpi, Kaunisto kuvailee prosessia.

Pidin kovasti siitä, ettei meille saneltu, miten asiat pitäisi tehdä, vaan yhdessä innovoimme out of the box -ratkaisua, joka toimii juuri meille, Pietilä mainitsee tyytyväisenä.

Ratkaisu tuo merkittävää parannusta niin työn tehokkuuteen kuin laatuun

Kaunisto kertoo, että hänen kehittämänsä ratkaisumalli perustui Finlandia Kirjalla käytössä oleviin menetelmiin, joihin hän teki pientä säätöä. Pietilä on erittäin tyytyväinen lopputulokseen, ja he aikovat ottaa suunnitelman toteutukseen heti kun mahdollista.

Saamme Leanwaren ratkaisumallin avulla konkreettista tehokkuushyötyä, kun ylimääräisiä työvaiheita ja liikettä poistuu ja kävelymatkat lyhenevät. Lisäksi uskon, että saamme parannettua varastopuolen ihmisten työn mielekkyyttä, ja aivan varmasti tämä vaikuttaa myös virheiden määrään laskevasti.

Ratkaisun käyttöönotto vaatii muun muassa ohjelmistonkehitystä Finlandia Kirjan itse kehittämään toiminnanohjausjärjestelmään. Muutosten teko limittyy muuhun järjestelmäkehitykseen.

Järjestelmästämme tulee jatkossa entistä ohjaavampi, jolloin työntekijöiden ei tarvitse toimia niin paljon muistin varassa. Työn kuormittavuus vähenee ja mitattavuus paranee, Pietilä selittää.

Suunnitelman yksityiskohtaisuus yllätti positiivisesti

Pietilä kiittelee sitä, miten erinomainen asenne Leanwaren konsultilla oli ja miten yksityiskohtaiselle tasolle menevän, konkreettisen ehdotuksen hän sai kehitettyä.

Kaiken kaikkiaan täytyy sanoa, että hyvin harvoin pääsee konsulttipalvelusta yllättymään näin positiivisesti.

Vakuutuin siitä, miten konsultti pystyi sisäistämään itselleen täysin uuden toimialan ja lopulta hahmottamaan koko liiketoimintamme. Se oli varmasti edellytyksenä sille, että hän pystyi löytämään ihan konkreettisia kehityskohteita.

Konsultoinnista saa kimmoketta myös omaan ajatteluun

Pietilä toteaa, ettei hän ole koskaan kuvannut yrityksensä prosesseja niin perusteellisesti kuin Leanwaren konsultoinnin aikana.

Niin pitkälle kuin meilläkin on varastointia mietitty, ei kannata tehdä sellaista olettamusta, etteikö voisi löytyä merkittäviäkin kehittämiskohteita. Kun paikalle tulee asiantuntija, joka on nähnyt valtavan määrän erilaisia yrityksiä ja ratkaisuja, sieltä voi löytyä vaikka kuinka paljon uutta, arvokasta näkökulmaa.

Pietilä kertoo olevansa ihminen, joka haluaa kehittää itse, ja siksi Leanwaren konsultointi oli hänelle itselleenkin opettavainen kokemus.

Kannattaa ottaa välillä mukaan ulkopuolista näkemystä. Se itsessään tuo jo lisäarvoa, mutta lisäksi se toimii katalyyttinä omalle ajatustyölle ja saattaa ohjata omaa ajattelua entistä hedelmällisempään suuntaan.