Näin Würth Oy ratkaisi varasto­prosessien pullonkaulat – LeanwareWMS-varastonhallinta­järjestelmä

Nimikkeillä kiinteät varastopaikat ja tilauspohjainen keräily, joka tapahtuu perinteisesti paperisilla keräyslistoilla. Manuaaliset toiminnot, epätarkat varastosaldot ja hajanaiset toimintatavat syövät resursseja ja kiristävät leukaperiä. Kuulostaako tutulta?

– Keräilyalueita oli useita, ja todellisen työtilanteen saattoi todeta vain käymällä alueella ja katsomalla keräyslistapinon paksuuden. Manuaalisilla prosesseilla ei yksinkertaisesti ollut saatavissa lisää kilpailukykyä, työkalu- ja tarvikealan markkinajohtaja Würth Oy:n logistiikkapäällikkö Terhi Vesala muistelee tyypillistä lähtötilannetta.

Würth päätti hankkia logistiikkaprosessille nykyisen IT-infran kanssa yhteensopivan operatiivisen järjestelmän, joka on erikoistunut logistiikkaan.

– Kartoitettuamme varteenotettavat järjestelmätoimittajat päädyimme LeanwareWMS varastonhallinta -ratkaisuun. Leanwarelaiset ovat ammattilaisia, joille logistiikan prosessit ja termit ovat tuttuja. Heidän oli helppo hahmottaa mitä halusimme, ja pystyivät sen myös toteuttamaan.

Keskiössä keräilyn tehostaminen ja prosessien läpinäkyvyys

Projektin ensisijaiseksi tavoitteeksi asetettiin keräilyn tehostaminen. Haaste ratkaistiin selkeällä käyttöliittymällä, järkevillä keräilynippujen muodostamisella sekä erityisellä täysien laatikoiden tuotekohtaisella keräilyprosessilla. Lisäksi käyttöön otettiin reittikohtainen lähtöaikojen ohjaus ja keräilyn priorisointi.

– Asiakkaille uudistus näkyy ennen kaikkea entisestään parantuneena toimitusvarmuutena ja -nopeutena. Reittien ansiosta pystymme antamaan erilaisia tilauskatkoaikoja lähtöaikojen mukaan. Samalla saavutimme jäljitettävyyden aina vastaanotto- ja valmistuserien seurannasta parasta ennen -päivämääriin, Vesala toteaa.

LeanwareWMS ohjaa nyt kaikkia varastoprosesseja aina saapuvasta tavarasta varastointiin, täyttöihin sekä edelleen lähtevän tavaran käsittelyyn. Sen avulla hoidetaan myös tuotantotilaukset. Merkittävin parannus Vesalan mukaan onkin se, että kokonaisuus on helposti nähtävissä yhdestä järjestelmästä.

– Varastoprosessien hallittavuus ja läpinäkyvyys ovat parantuneet huomattavasti. Näemme nyt reaaliajassa operatiivisen toiminnan tilanteen ja pystymme reagoimaan siihen nopeasti ja näin varmistamaan päivittäisen toimitusvarmuuden. Järjestelmän ansiosta meillä on myös entistä paremmat mahdollisuudet kehittää logistiikkaa edelleen, Vesala toteaa.

Sitoutunut softatalo, joka ymmärtää logistiikkaa

Vesalan kokemuksen mukaan vastaavien projektien onnistumisen edellytyksenä on, että asiakas tietää ja tuntee hyvin oman lähtötilanteensa ja siihen liittyvät vaatimukset. Tavoitteet on pidettävä kirkkaana koko projektin ajan, eikä niistä kannata tinkiä. Myös toimittajalta vaaditaan paljon.

– Leanware oli sitoutunut projektin tekemiseen. Rakensimme konseptin, joka toimi ensimmäisestä päivästä alkaen.

Lähtötilanne

Nimikkeillä oli kiinteät varastopaikat ja tilauspohjainen keräily, joka tapahtui perinteisesti paperisilla keräyslistoilla. Manuaaliset toiminnot, epätarkat varastosaldot ja hajanaiset toimintatavat söivät resursseja.

Ratkaisu

Haaste ratkaistiin selkeällä käyttöliittymällä, järkevillä keräilynippujen muodostamisella sekä erityisellä täysien laatikoiden tuotekohtaisella keräilyprosessilla. Lisäksi käyttöön otettiin reittikohtainen lähtöaikojen ohjaus ja keräilyn priorisointi. Lisäksi toteutettiin tarvittavat integraatiot SAP-järjestelmään.

Tulokset

  • Tuottavuus noussut
  • Varaston toimitusaste 100%
  • Toimitusaika lyhentynyt
  • Reklamaatiot vähentyneet
  • Keräilytarkkuus parantunut
  • Läpinäkyvyys lisääntynyt

Leanwaren ratkaisut

  • LeanwareWMS-varastonhallintajärjestelmä
  • Keräilyradan ohjaus
  • SAP-integraatiot

> Lue lisää Leanwaren ratkaisuista ja LeanwareWMS-varastonhallintajärjestelmästä


Würth Oy on saksalaisen Adolf Würth GmbH & Co. KG:n tytäryhtiö Suomessa. Työkalu- ja tarvikealaan erikoistuneen yrityksen liikevaihto vuonna 2013 oli 241 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli yli 1100. Maailmanlaajuisesti konserni toimii 84 maassa.Sen liikevaihto on 9,75 miljardia euroa ja henkilöstön määrä on 64.000.