ABC-filosofia mahdollisti LeanwareSCM:n ketterän käyttönoton

Lähivuosina kovassa kasvussa ollut elektroniikkavalmistaja Jotwire on pitkäaikainen Leanwaren (nykyisin Elisa IndustrIQ Finland) asiakas. Vuonna 2023 toiminnan kasvaessa heillä nousi esiin tarve modernisoida ja uudistaa oston ja hankinnan ohjelmistojaan. Ratkaisuksi löytyi LeanwareSCM-ohjelmisto.

Lähtötilanne ja tarve

SCM-konsultti Jere Räisänen vieraili Jotwirella keväällä 2023 kouluttamassa yrityksen henkilöstöä heillä silloin käytössä olleeseen Logisticar-ohjelmistoon. Samassa yhteydessä hän esitteli asiakkaalle tehokkaampaa LeanwareSCM-ohjelmistoa, josta asiakas innostui.

Kehittyvässä ja kasvavassa organisaatiossa oli uudistumisen paikka järjestelmien modernisoinnin osalta, jolloin esimerkiksi käyttöliittymää ja käytettävyyttä saadaan parannettua. Kun kyseessä on pitkäaikainen Logisticar-käyttäjä, niin saman ABC-filosofian hyödyntäminen myös LeanwareSCM-ohjelmistossa mahdollisti ketterän käyttöönoton, kertoo Räisänen.

Projekti ja aikataulu

Käyttöönottoprojektissa päästiin vauhdikkaasti maaiin, kun myynnistä ohjelmiston käyttöönottoon meni vain kuusi kuukautta. Vuoden 2023 lopussa LeanwareSCM-ohjelmisto oli käytössä Jotwiren lisäksi myös heidän kanssaan samaan konserniin kuuluvalla Electro-Hillillä.

Käyttöönottoprosessi myyntineuvotteluista alkaen sujui hyvin, sillä asiakkaalla oli vahva luotto asiantuntijaosaamiseemme, ja he tiesivät jo entuudestaan ohjelmistojemme käyttämän filosofian edut, tiivistää Charlotte Alarova, Elisa IndustrIQ Finlandin Key Account Manager.

Keskeisimmät hyödyt

Jotwiren LeanwareSCM:n käyttöönotosta saatavat keskeisimmät hyödyt voidaan jakaa kolmeen toisiaan tukevaan näkökulmaan: taloudellisiin, tuotannollisiin sekä oston ja hankinnan hyötyihin.

Taloudelliset hyödyt:

  • Varaston arvojen alentaminen ja kiertonopeuksien parantaminen, ilman että saatavuus kärsii.
  • Kustannussäästöt järkevien eräkokojen kautta

Tuotannolliset hyödyt:

  • Saatavuuden varmistaminen tuotantoon, jotta tuotantosuunnitelmat saadaan pitämään ja läpimenoaikoja lyhyemmäksi
  • Toimitusvarmuudet ja asiakastyytyväisyys kuntoon

Oston ja hankinnan hyödyt:

  • Oston parametrien dynaaminen ylläpito asetettujen tavoitteiden pohjalta
  • Materiaalipuutteiden ennaltaehkäiseminen
  • Läpinäkyvyys materiaalivirtojen ohjaukseen ja varastojen KPI tunnuslukuihin.
  • Toimittajaseuranta mm. toimitusvarmuuksien osalta ja analytiikan hyödyntäminen ostossa ja ostoneuvotteluissa.

Asiakkaan näkökulma

Meillä on yli 16 000 ostonimikettä. LeanwareSCM on meille tärkeä erityisesti hälytysrajojen ja ohjausarvojen määrittelyssä. Tämä työ olisi manuaalisesti lähes mahdoton hallita. Simuloinnin avulla voimme nopeasti todeta ohjausarvojen vaikuttavuuden. Dashboard-näkymä on oston päivittäisessä käytössä. Hyödynnämme aktiivisesti Elisa IndustrIQ Finlandin (entinen Leanware) BI-raportteja toimittajien seurannassa, kertoo Jotwiren ostopäällikkö Jouni Kolehmainen

Kokonaisuutena LeanwareSCM:n käyttöönottoprosessi toteutui hyvin ja suunnitellusti. Tästä iso kiitos heidän asiantuntijoilleen ja koko tiimille. Jatkokehittäminenkin yhteistyön merkeissä kiinnostaa, sillä odotamme tulevaisuudessa myös ennustetiedon käytön mahdollisuutta parantamaan simulaatioita nopeasti muuttuvissa tilanteissa, jatkaa Jotwiren toimitusjohtaja Keijo Kurki.

Jotwire Oy kuuluu kansainväliseen Ouneva Group Oy:öön. Yritys toimii elektroniikan ja sähköisten järjestelmien sopimusvalmistajana mm. kotimaisille ja kansainvälisille ajoneuvo-, elektroniikka- koneenrakennus- ja sähköteollisuuden organisaatioille. Jotwiren liikevaihto on noin 40, 1 miljoonaa euroa ja he työllistävät 160 henkilöä.

Kiinnostavatko ohjelmistojemme mahdollisuudet? Ota yhteyttä Tomppaan

Tom Karlsson