Logisticarilla osto sujuvaksi ja työmäärään selkeä vähennys

Leanwaren Logisticar-ohjelmisto on sujuvoittanut Helkama-auto Oy:ssä koko osto- ja varastotoimintaa sekä parantanut merkittävästi keskeisiä toimitusketjun hallintaan liittyviä tunnuslukuja. Alle vuodessa tapahtunut muutos on muun muassa vapauttanut työntekijälle kokonaisen työpäivän verran aikaa muulle työlle.

Ostotilausten tekeminen on nopeutunut niin paljon, että työntekijällä on työpäivän verran enemmän aikaa muulle työlle kuin aiemmin. Yksi tavoitteemme oli työmäärän vähentäminen ja se on täyttynyt.”
Andreas Ehrnrooth, Kaupallinen päällikkö, Helkama-auto oy

Helkama-auton ja Leanwaren yhteistyö alkoi loppuvuodesta 2020 ja oston hallintaan sekä optimointiin suunnitellun ohjelmiston käyttöönotto oli kesäkuussa 2022. Ehrnroothin mukaan kyseessä on erittäin helppokäyttöinen ohjelma vaikka käyttöönottoprojekti olikin pitkä. Kyseessä on täysin uudenlainen toimintatapa ja prosessi haluttiin viedä läpi ajatuksen kanssa. Nyt kone tekee vähäpätöisemmän rutiinityön ja helpottaa merkittävästi arkea.

”Halusimme viedä tämän muutoksen läpi rauhassa ja valmistautua uuden järjestelmän käyttöön kunnolla. Tuote piti niin sanotusti virittää kuntoon, ja vaikka se oli työlästä, se kannatti. Nyt kone tekee työn ja ehdottaa, mitä pitää ostaa. Se toimii järkevästi ja tarkkailee varastoa sekä ostoja. Erittäin helppoa!”
Andreas Ehrnrooth, Kaupallinen päällikkö, Helkama-auto oy

Tavoitteena muutos ostamisen kulttuuriin

Projektissa lähdettiin hakemaan muutosta ostamisen kulttuuriin. Varaosia haluttiin ostaa enemmän kerralla ja harvemmin, ja näin parantaa kannattavuutta. Prosessissa haettiin ostoerien optimointia eli ostotilausrivien selkeää vähenemistä sekä työmäärän vähentämistä niin ostossa kuin varastossakin. Logisticarin avulla tavoitteisiin on päästy kirkkaasti.

”Esimerkiksi saapuvien rivien määrä on vähentynyt 40 prosenttia, joka on todella iso muutos. Samaan aikaan liikevaihto on kasvanut 15-20 % mutta varastoarvo pysynyt stabiilina. Kehitys näkyy konkreettisesti myös siinä, että olemme kyenneet vähentämään varastossa olevia varaosia noin 15% samalla kun palvelutasomme on parantunut. Näin ollen meillä on oikeaa tavaraa hyllyssä.”
Andreas Ehrnrooth, Kaupallinen päällikkö, Helkama-auto oy

Yhteistyö Leanwaren kanssa on Ehrnroothin mukaan sujunut todella hyvin. Helkama-auton odotukset ovat ylittyneet tarjousvaiheesta lähtien. Projektissa on ollut mukana Ehrnroothin lisäksi kolme henkilöä ja ohjelmiston haltuunotto sujui erinomaisesti.

”Se, mitä Janne Haverinen ohjelmistosta alussa lupasi, on itseasiassa ylittynyt. Lisäksi ohjelmiston meille käyttöön laittanut Tomi-Pekka osaa selkeästi tehdä näitä käyttöönottoja, niin hienosti hän sai kaikki meistä mukaan. Tämä on sujunut todella hienosti eikä mitään yllätyksiä ole tullut vastaan. Ollut todella suoraviivainen projekti.”
Andreas Ehrnrooth, Kaupallinen päällikkö, Helkama-auto oy

Projektin päätavoitteet

  1. Työmäärän vähentäminen
  2. Oston järkevöittäminen
  3. Logistiikan kulujen vähentäminen
  4. Varastoarvon hallinta
  5. Romutettavien tuotteiden määrän minimointi

Projektin merkittävimmät hyödyt

  1. Saapuvien rivien määrä on vähentynyt 40 %
  2. Liikevaihto on kasvanut 15-20 % mutta varastoarvo pysynyt stabiilina
  3. Varastossa olevien varaosien määrä on vähentynyt noin 15 % 
  4. Palvelutaso on parantunut

Kiinnostavatko ohjelmistojemme mahdollisuudet? Ota yhteyttä Tomppaan

Tom Karlsson