Investointi varastonhallintaohjelmistoon automaation sijaan

XO Metal Oy:llä, joka tekee sopimusvalmistusta, kyllästyttiin hukkaamaan aikaa tavaroiden etsimiseen. Ensimmäisenä vaihtoehtonaan he kartoittivat varastoautomaatin hankintaa, mutta automaatin sijaan yritys päätyi Leanware Oy:n asiantuntija-apuun ja varastonhallintaohjelmistoon (WMS).

Aluksi mietittiin varastoautomaattia, mutta todettiin se turhaksi tässä vaiheessa. Ohjelmisto on täyttänyt sen tarpeen.Petri Niinimäki, XO Metal

Simo Tirkkonen Leanware Oy:ltä korostaa, että joskus toiminnallista ongelmaa lähdetään ratkaisemaan koneilla tai laitteilla, vaikka on olemassa kevyempiäkin ratkaisuja. Hän suosittelee, että ensin kannattaa konsultoida asiantuntijaa, jonka kanssa pohditaan mihin asioihin tulisi panostaa ja missä järjestyksessä uudistuksia kannattaa tehdä. Usein muutos on järkevintä aloittaa prosessien ja niiden ohjauksen kehittämisestä, jonka jälkeen tilaa hallitaan joustavammin, ja pohditaan automaatioratkaisuja vasta sen jälkeen.

Jo yhteistyön alkutaipaleellahuomattiin, että XO Metal Oy, jonka slogan on: ”Emme ole suurin, mutta haluamme olla paras”, oli löytänyt juuri heidän tarpeisiinsa sopivan yhteistyökumppanin.

”Leanware Oy on niin pienten kuin suurtenkin yritysten yhteistyökumppani.” Simo Tirkkonen, Leanware Oy

Ohjelmistosta selkeä etu

Kehitystyö aloitettiin valmisvaraston ohjauksesta, mikä auttoi XO Metallia vastaamaan korkeisiin asiakasvaatimuksiin ja vähensi manuaalista työtä varastolla. Tuotteet löytyvät nopeammin ja siten tilauksen keräämiseen ja toimittamiseen kuluu vähemmän aikaa. Yhteistyön aikana XO Metal Oy on kasvanut noin 7 M€ liikevaihdosta yli 10 M€ tasolle.

Valmisvarastolla ohjelmistosta on selkeä moninkertainen etu. Nyt kun se on käytössä, kukaan ei enää antaisi sitä pois.” Petri Niinimäki, XO Metal

Koska ohjelmistosta oli niin selkeä etu valmisvarastolla, haluttiin hyvien tulosten innoittamana käyttää sitä myös komponenttivaraston puolella. Ohjelmiston etuna onkin sen muokattavuus ja laajennettavuus eri toiminnan osiin.

Ohjelmistoa on nyt saatu käyttöön ja se on ollut todella hyvä ja konfiguroitu meidän näköiseksemme. Se on ollut hyvä homma.” Petri Niinimäki, XO Metal

Tyytyväisenä asiakkaana XO Metal on laajentanut yhteistyötä Leanware Oy:n kanssa ottamalla käyttöön myös valmistuksenohjausjärjestelmän (MES). Tavoitteena on saavuttaa nopeammin ja helpommin tieto kunkin tuotteen valmistusprosessin vaiheesta ja ajoituksesta sekä parantaa tuotannon läpinäkyvyyttä.

Lopputuloksena tehokkaampi keräily ja saldotarkkuus

Yhtenä tavoitteena projektille oli, että XO Metal Oy pystyy toimittamaan tilauksia enemmän ja nopeammin, mikä näkyisi myös loppuasiakkaan asiakastyytyväisyytenä. Leanware Oy:n ratkaisu tarjoaa XO Metallille paremman keräys- ja saldotarkkuuden sekä tukee tehokkaampaa operatiivista tekemistä. Näin työntekijöiden aikaa säästyy eikä komponenttien etsimiseen kulu turhaa aikaa. Ohjelmistouudistus tukee XO Metallin vahvaa kasvua, kun yritys pystyy toimimaan tehokkaammin ja hyödyntämään omia henkilöresurssejaan aiempaa paremmin.

Kiinnostaako varastonhallintaohjelmiston mahdollisuudet? Ota yhteyttä Simoon

Simo Tirkkonen