TOOLS toi reaali­aikaisen tehokkuuden ja päivän työ­tilanteen koko henkilöstön käyttöön

TOOLS on Pohjoismaiden johtava teollisuustuotteiden ja -komponenttien toimittaja. Yrityksen myynnin lähdettyä voimakkaaseen kasvuun, ei henkilöstöresurssien lisääminenkään olisi kyennyt vastaamaan kasvun tarpeeseen. Oli tarve alkaa tehostamaan toimintaa. Toiminnan tehostamiseen ja saldotarkkuuden parantamiseen päätti yritys hankkia vuonna 2016 LeanwareWMS-varastonhallintajärjestelmän.

Varastonhallintajärjestelmän lisäksi yritys tarvitsi reaaliaikaista seurantaa varaston tehokkuudesta ja toiminnasta, joka toimisi myös työkaluna varaston työnjohdolle. Keväällä 2017 näihin tarpeeseen valittiin LeanwareWMS Dashboard. LeanwareWMS Dashboard on yhteensopiva LeanwareWMS-tuoteperheen kanssa, ja sen integrointi ja käyttöönotto osaksi varastonhallintajärjestelmää on sujuvaa ja helppoa. Näin ollen LeanwareWMS Dashboard saatiin mutkattomasti käyttöön, ja TOOLS pääsi nopealla aikataululla seuraamaan reaaliaikaisesti varaston tehokkuuslukuja.

LeanwareWMS Dashboard on web-pohjainen sovellus, joka visualisoi kokonaiskuvan varaston tärkeimmistä luvuista reaaliaikaisesti. Se toimii monenlaisilla päätteillä aina varaston suurista infonäytöistä tietokoneisiin kuin myös matkan päältä tabletista ja matkapuhelimesta. Dashboard tarjoaa näkymän ja työkalun sekä työnjohdolle että varastohenkilökunnalle, mahdollistaen nopean ja todellisuuteen pohjautuvan päätöksenteon sekä resurssienhallinnan.

TOOLS käyttää LeanwareWMS Dashboardia reaaliaikaisen työtilanteen sekä resursointitarpeen näyttämiseen eri työpisteille, minkä avulla työnjohto pystyy siirtämään resursseja tarpeen mukaan. TOOLS:illa on käytössä päivän tavoitemittarit, joiden avulla yritys pystyy reagoimaan nopeasti muutoksiin. Tärkeimmät mittarit TOOLS:ille ovat toimitusvarmuus sekä vastaanotetut ja toimitetut rivit, mitkä ohjaavat päivittäistä työtä ja kertovat varaston laadusta. Lisäksi yrityksellä on tarkassa seurannassa tehokkuus kaikissa eri prosessin vaiheissa.

”LeanwareWMS Dashboardin ansiosta pystymme näyttämään eri työpisteille reaaliaikaisen työtilanteen ja resursointitarpeen sekä reagoimaan nopeasti muutoksiin.”
– Semi Hurtta, Warehouse Manager | TOOLS Finland Oy

LeanwareWMS Dashboard on saatavilla optiona LeanwareWMS-varastonhallintajärjestelmään sisältäen tuotteen vakiomittarit. Esimerkkejä vakiomittareista ovat varastoprosessitoimintojen tehokkuusmittarit sekä reaaliaikaiset tilannetiedot. Kustomoimme myös mittareita asiakkaidemme kohdennettuihin tarpeisiin.