”Varastolla ei ole koskaan ollut näin rauhallista!” AIRAMin varastotyö tehostuu yhteistyössä Leanwaren kanssa

Yhteistyö Leanwaren kanssa on tuonut AIRAMille rauhaa aiemmin sesonkiaikoina hektiseksi yltyneeseen varastotyöhön. Nyt keskusliikekeräys on tehokasta myös kustannusnäkökulmasta, ja rutiinitöitä on pystytty automatisoimaan. Varaston operatiiviset kustannukset laskeneet noin 25 %.

”Meillä ei ole koskaan ollut näin rauhallista varastossa kuin tänä syksynä. Tilanne on parempi kuin vuosikausiin. Rästitilauksia ja keräämättömiä rivejä ei ole lainkaan ja keräystehokkuutemme on noussut huimasti. Tämän ansiosta olemme pystyneet resursoimaan työtä paremmin esimerkiksi saapuvan tavaran käsittelemiseen. Nyt meillä ei ole enää kontteja jonossa satamassa, vaikka tilausmäärät ovat ennätyksellisen suuria”, kuvailee AIRAMin tuotanto- ja logistiikkajohtaja Timo Eronen.

LeanwareWMS auttoi eroon kalliista silppuuntuneesta keräyksestä

Ennen LeanwareWMS-järjestelmän käyttöönottoa Leanware toteutti AIRAMille varaston tehokkuuden esiselvityksen. Sen suurin havainto oli, että keräystyö oli todella silppuuntunutta: varastolla tehtiin paljon yhden rivin keräyksiä. Hyllytystä ja keräystä haluttiin kehittää ja laatukustannuksia madaltaa. AIRAMin päätavoite olikin tehostaa varastonhallintaa ja päästä eroon esimerkiksi kalliista yksittäisistä keräysriveistä.

”Se oli yllättävä havainto. Pienet tilaukset tarvitsevat paljon resursseja, ja se taas tarkoittaa, että euromäärät per kerätty rivi kasvavat suuriksi”, kuvailee Eronen. Leanwaren myyntipäällikkö Simo Tirkkonen kertoo, että AIRAMin tapauksessa erityisen leimaavaa olivat juuri useat pienet viikon aikana tapahtuvat tilaukset, joilla on suuri vaikutus työn sujuvuuteen.

”Ne eivät välttämättä näy myynnin euromäärissä, mutta lisäävät olennaisesti logistiikan työmäärää”, kertoo Tirkkonen.

Uusi varaston­hallinta­järjestelmä antaa työkalut vastata asiakkaiden vaatimuksiin

AIRAMin aiempi järjestelmä ei tukenut varastoinnin ohjausta riittävästi, ja varastolla oli haasteita vastata esimerkiksi keskusliiketoimituksiin. Asiakasvaatimusten lisääntyminen lisäsi esimerkiksi dokumentoinnille asetettuja vaatimuksia. Yrityksen kasvun myötä keräysrivimäärät kasvoivat, ja logistiikassa tunnistettiin tarve muutokselle.

”Terminaalikeräyksen määrä kasvoi meillä, kun Inex siirtyi siihen. Se sitoi resursseja, kun keräsimme jokaisen kaupan erikseen ja työntekijöiden täytyi tehdä paljon paperitöitä ennen kuin keräystä voitiin aloittaa”, kuvailee Eronen.

Uusi LeanwareWMS-varastonhallintajärjestelmä mahdollistaa usean tilauksen ohjatun ryhmäkeräyksen, joka parantaa erityisesti keskusliikekeräyksen tehokkuutta ja virheettömyyttä. Keräysvirheiden minimoimista tukee myös viivakoodivarmistus keräyksessä ja lähetysten pakkaamisessa.

Rutiinitehtävien automatisointi LeanwareWMS:n avulla vapautti resursseja kehitystyöhön

Uusi LeanwareWMS-varastonhallintajärjestelmä on tehostanut resursointia, ja nyt yrityksellä on käytössään täsmälliset mittarit, joista tehokkuutta ja resursointia voidaan seurata. AIRAM on pystynyt muutoksen ansiosta automatisoimaan manuaalisia työvaiheita, kuten keskusliikekeräyksessä tarvittavien toimitussanomien muodostamisen. Aiemmin ne vaativat AIRAMilta työntekijän ja päätelaitteen varastoon, sillä sanomat piti muodostaa käsin. Nyt järjestelmä tuottaa sanomat automaattisesti.

”Meillä on asiakkaita keskusliikkeistä tukkureihin, ja heidän vaatimuksensa ovat yhä haastavampia. LeanwareWMS-varastonhallintajärjestelmän avulla pystymme tuottamaan esimerkiksi vaaditut dokumentit, ja sähköiset sanomat syntyvät nyt automaattisesti ja luotettavasti, ilman lisäresursseja”, kertoo Eronen.

AIRAMin tavoitteena on automatisoida työntekoa mahdollisimman pitkälle. Jo nyt työmäärä tilausten käsittelemisestä alkaen on vähentynyt merkittävästi. Samalla työn laatu ja keräys- sekä toimitusvirheiden määrät ovat laskeneet.

”Nyt, kun järjestelmä huolehtii tilaukset lähtökuntoon, työntekijöiden kiire ei ole enää lähetyksen pullonkaulana. Rutiinitöiden sijaan resursseja voidaan käyttää monipuolisemmin”, iloitsee Eronen.

AIRAMin into varastoinnin kehittämiseen antoi hyvän alun yhteistyölle

Varastonhallintaa oli AIRAMilla kehitetty aiemminkin, entisten järjestelmien sallimissa rajoissa. Yhteistyö Leanwaren kanssa tuli ajankohtaiseksi, kun yritys halusi ottaa seuraavan askeleen kohti tehokkaampaa varastonhallintaa.

”AIRAM oli jo tunnistanut useita tarpeita eri järjestelmien ohjauksessa, ja yrityksen asenne oli ihanteellinen. Silloista toimintamallia oli pyritty aktiivisesti kehittämään ja siihen oli panostettu. Toiminta oli siksi niissä rajoissa hyvää, ja sitä oli helppoa lähteä kehittämään eteenpäin”, kehuu Tirkkonen.

AIRAM ryhtyi etsimään sopivaa yhteistyökumppania varastonhallinnan kehittämiseen vuonna 2017, ja yhteistyö Leanwaren kanssa alkoi tammikuussa 2018. Yrityksen asiantuntijoiden toimialatuntemus ja referenssit erottivat Leanwaren kilpailijoista.

”Leanwaren väki on hyvin perillä toimialastamme ja asiakkaistamme, he ymmärtävät molempien tarpeet hyvin. Meille oli myös tärkeää, että heillä oli meidän alamme referenssejä näyttää”, kiittelee Eronen.

AIRAM ja Leanware tekevät pitkäjänteistä yhteistyötä jatkuvan kehittämisen hyväksi

Hyvin alkanut yhteistyö jatkuu edelleen, sillä Leanware toimii AIRAMin sisälogistiikan kehittämisen kumppanina. Kuukausittaisissa keskusteluissa tehdään tilannekatsaus ja käydään läpi seuraavia mahdollisia kehitysaskeleita sekä prosessi- että järjestelmätasolla.

”Prosessien osalta on mietitty kehityskohteita ja niiden tukemista järjestelmätasolla. Tarvittaessa konsulttimme ovat valmiina auttamaan, jos tunnistamme isompia kehitystarpeita”, kertoo Tirkkonen.

Jatkuvan kehittämisen ja seurannan avulla voidaan myös varmistua siitä, että kehityshankkeen tavoitteisiin päästään ja sen takaisinmaksusta sekä syntyneistä säästöistä saadaan näyttöä.

”Kehitämme järjestelmää myös tulevaisuudessa Leanwaren kanssa. He tuntevat sen hyvin, ja heillä on jämäkkä ja järjestelmällinen tapa vetää projekteja”, kiittää Eronen yhteistyön sujuvuutta.

 

Laitettaisiinko hukka kuriin teidänkin yrityksessänne?

Ota yhteyttä