Nopeasti, läpinä­kyvästi ja tehokkaasti – MES-järjestelmällä yksilöllisiä traktoreita

Pohjoismaiden johtava maataloustraktoreiden valmistaja Valtra Oy kehittää ja valmistaa Valtra-traktoreita Keski-Suomesta käsin. Suolahdesta suuntaa asiakkaille nyt entistä yksilöllisemmin räätälöityjä traktoreita, joiden valmistuksen ohjauksessa LeanwareMES-järjestelmällä on keskeinen rooli.

Valtran traktoreista löytyy useita autoteollisuudesta tuttuja ominaisuuksia, joita ei vielä löydy kilpailevista traktoreista. Traktoreiden muokkaaminen ja varustaminen asiakkaan tarpeiden mukaan asettaa omat haasteensa tuotantoon ja sen ohjaamiseen. Yhteistyössä Leanwaren kanssa toteutettu tuotannon digitalisointi teki räätälöinnistä entistä tehokkaampaa.

– Leanwaren toimittaman LeanwareMES-järjestelmän myötä tuotannon digitalisointi on kasvanut vahvasti, joka näkyy mm. tuotannon tehokkuudessa ja joustavuudessa. Prosessiin voidaan tehdä nopeasti muutoksia ja tarvittava informaatio saadaan nopeasti asentajan hyödynnettäväksi, toteaa Valtran Business Analyst Juha Tuikkanen.

Pahviset asennusohjeet roskakoriin

Valtran Manufacturing Engineering Managerin, Mikko Torvelaisen mukaan LeanwareMES-järjestelmä toi mukanaan merkittävän muutoksen jokapäiväiseen tekemiseen. Aiemman pahvilapun sijaan asentajilla on nyt käytössään suoraan LeanwareMES-järjestelmästä saadut selkeät työohjeet.

– Meillä on valtava määrä tuotevariantteja, ja valmistukseen tulevat mallit ja konfiguroinnit vaihtuvat koko ajan. Asentajan täytyy tietää kriittiset momentit esimerkiksi ruuvien kiristyksessä, sillä väärä kiristysmomentti on suora laaturiski. LeanwareMES-järjestelmästä saadun tarkan konfigurointitiedon perusteella laatu paranee, sanoo Torvelainen.

Torvelaisen mukaan laatuvirheitä on LeanwareMES:in myötä helpompi havaita ja korjata kuin ennen. Tästä kiitos kuuluu reaaliaikaiselle datalle.

– Vanhassa mallissa virheet huomattiin vasta viimeistelyssä. Järjestelmästä saadaan nyt tieto muun muassa puuttuvasta osasta nopeasti, ja se pystytään korjaamaan heti, toteaa Torvelainen.

Ulos mustan laatikon mysteeristä

Vaikka LeanwareMES mahdollistaa vakioidun ja korkealaatuisen tuotteen tekemisen tehokkaasti, ei toiminnan tehostuminen yksin vielä riitä. MES-järjestelmän onnistunut integraatio muihin tuotannon laitteisiin on erittäin tärkeää. Siinä missä vanhassa järjestelmässä tuotanto koettiin ”mustana laatikkona” on LeanwareMES valtralaisten mukaan mahdollistanut täyden läpinäkyvyyden aina tuotannosta laskutukseen saakka.

– Automatisoidussa tuotannossa asioiden täytyy tapahtua oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Esimerkiksi traktorin siirtyessä linjalla maalausvaiheeseen välitetään maalausrobotille oikea maalausohjelma traktorin ominaisuuksien perusteella. Tällöin saavutetaan paras mahdollinen maalauslaatu ja robotin törmäysriski voidaan minimoida , kertoo Mikko Torvelainen.

– Oikea-aikaisen tiedon saaminen esimerkiksi tuotantovaiheiden kestosta oli ennen hankalaa. LeanwareMES-järjestelmän avulla nähdään nopeasti, missä tuotannon solussa on ongelmia. Myös asentaja saa tarvittavan muutostiedon heti. Laadun tarkkailu, jäljitettävyys ja raportointi ovat nyt reaaliaikaisia ja helposti saatavilla, sanoo Juha Tuikkanen.