LeanwareMES-tuotannon­ohjaus­järjestelmä – ABB:n radikaali parannus toimitus­nopeudessa, joustavuudessa ja tehokkuudessa

Leanware auttoi Suomen ABB:n Breakers and Switches -yksikön tuotantokonseptin uudistamisessa, nosti automaatioastetta ja laittoi operatiivisen tuotannonohjaus tietojärjestelmän ohjaamaan työtä ja automaatiota ERP:n rinnalla.

ABB:n tavoitteena oli toimitusajan puolittaminen, laadun parantaminen sekä henkilöstöresurssien vapauttaminen hukkatyöstä lisäarvoa tuottavaan työhön. Myös variointipisteet haluttiin lähelle asiakasta.

– Teollisuuden, energiantuotannon ja -siirron sovelluksissa käytettävät tuotteemme ovat modulaarisia. Rivimääriä on paljon ja lyhyellä toimitusajalla on pystyttävä toimittamaan iso määrä tavaraa. Tämä edellyttää tehokasta ja joustavaa tuotantoa sekä riittävää puskurointia. Keino haastaa kilpailijat on tehdä sama nopeammin, älykkäämmin ja joustavammin, Production Line Manager Jyrki Hangasmaa taustoittaa.

Yksi järjestelmä ohjaamaan työtä ja automaatiota

Mittava uudistus käynnistyi lokakuussa 2011. Projektinhallinnan ja resursoinnin helpottamiseksi projekti päätettiin pilkkoa useampaan osaan. Leanware auttoi tuotantokonseptin uudelleen suunnittelussa sekä toimitti LeanwareMES-tuotannonohjausjärjestelmän ohjaamaan työvaiheita, robotteja, kuljettimia, testilaitteita ja puskuroinnissa käytettäviä Tornado-alusta-automaatteja. Oman haasteensa projektiin antoi se, että kaikki edellä mainitut tulivat eri toimittajilta.

Asiakkaan tekemä ennakkosuunnittelu mukaan lukien projekti saatiin pulkkaan noin 1,5 vuodessa. Tästä Leanwaren osuus kesti reilut puoli vuotta. Toteutuksessa edettiin linja kerrallaan. Ensimmäiseksi toteutettiin varastoautomaatin ohjaus, seuraavaksi testausasemat ja kuljetin ja viimeisenä robottiohjaus.

– Aluksi suunnitelmissa oli rakentaa neljä erillistä tuotantolinjaa. Lähempi tarkastelu osoitti, että samankokoiset tuotteet oli mahdollista ryhmitellä kustannustehokkaammin omille tuotantolinjoilleen. Näin päädyttiin lopulta kolmeen linjaan ja puskurivarastoihin, Hangasmaa kertoo.

Ensimmäisen tuotantolinjan käyttöönotto oli haastavin, mistä saadut opit helpottivat tulevia ponnistuksia.

Kustannukset alas, työtyytyväisyys ylös

Kesän lomakauteen ajoittunut käyttöönotto toteutui aikataulussa ja uuteen järjestelmään päästiin siirtymään vaiheittain ilman tuotantoseisokkeja.

– Kehitysprojektin ansiosta toimitusaikamme puolittui, puskurikapasiteetti lisääntyi ja työvoimaa saatiin vapautettua kytkintuotantoon. Myös tuotannon ennakointi, joustavuus ja laatu ovat lisääntyneet merkittävästi, Hangasmaa summaa.

Käyttövarmuus ja käytettävyys ovat lisänneet työn tehokkuutta, ergonomiaa ja sujuvuutta.

– Aluksi henkilöstö suhtautui uudistuksiin varauksella, vaikka luvattiin, että työt säilyvät ja uusia tuotteita tulee poistuneiden työvaiheiden tilalle. Automaation myötä tehtävät ovat muuttuneet monipuolisemmiksi ja haastavammiksi, ja henkilöstö on päässyt jakamaan osaamistaan uusissa projekteissa.

> Lue lisää ratkaisuistamme työn tuottavuuden lisäämiseksi


Suomen ABB:n Breakers and Switches -yksikkö on kytkintuotteiden markkinajohtaja maailmassa.  Noin 250 henkilöä työllistävä yksikkö vastaa globaalisti kytkintuotteiden tutkimuksesta ja tuotekehityksestä sekä myynnistä ja markkinoinnista.