Hesburgerin logistiikka­keskus siirtyi digiaikaan – WMS toi tehoa ja virheettömyyttä varaston­hallintaan

Hesburgerin logistiikkakeskuksessa (Hes-Pro Finland Oy) Kaarinassa oli vielä muutama vuosi sitten käynnissä jokapäiväinen paperirumba. Keväällä 2016 käyttöönotettu LeanwareWMS-varastonhallintajärjestelmä toi Hesburgerille selkeän reaaliaikaisen kokonaisnäkymän varaston saldoihin ja toimintaan, minkä ansiosta tekeminen on läpinäkyvämpää ja tehokkaampaa, ja resursseja säästyy tuottavaan työhön.

”Tulostin nakutti yötä päivää, ja tulosteita järjesteltiin viikonpäivän mukaan ja kerääjittäin nippuihin. Lisätilausten kohdalla ihmeteltiin, kenellä alkuperäinen tilaus mahtaa olla ja miten pystytään liittämään lisätilaus siihen mukaan. Nyt työnjohto näkee suoraan näytöltä, missä menee mikäkin tilaus ja kerääjä. Pystymme jo hallintanäytöllä yhdistelemään tilauksia ja priorisoimaan keräilyjä. Kerääjä tekee rivimuutokset tabletilla keräilyn ohessa, kun aiemmin rivimuutokset piti käydä nakuttelemassa koneelle erikseen. Prosessista on siis jäänyt monta työvaihetta pois”, Hesburgerin logistiikkapäällikkö Vesa Lehmuskallio kuvaa toiminnan muutosta.

Kun pääsimme paperityöstä eroon, säästämme valtavasti aikaa turhalta ja tuottamattomalta työltä ja pystymme keskittymään olennaiseen tekemiseen. – Vesa Lehmuskallio, Hesburger

Sähköinen järjestelmä on tuonut prosesseihin paitsi tehoja myös luotettavuutta, sillä manuaalisen työn ja inhimillisen tekijän aiheuttamat virheet on saatu minimoitua.

”Käsipelillä tehdyt merkinnät voidaan lukea ja myös kirjata väärin. Ennen hoidimme varastoa kynän ja paperin kanssa, ja silloin virhemahdollisuus oli nykyistä suurempi. Ei mikään järjestelmä täysin virheetön ole, mutta virheet ovat vähentyneet merkittävästi WMS:n käyttöönoton jälkeen”, kertoo Vesa Lehmuskallio.

Selkeitä säästöjä jo puolessatoista vuodessa

Leanwaren ja Hesburgerin yhteistyön tuloksena on Hesburgerin Kaarinan logistiikkakeskukseen saatu aikaan digitalisoitu keräilyprosessi ja varastonohjaus, ja paperityöstä on päästy onnistuneesti eroon. Hesburgerin muut tärkeät tavoitteet sähköiselle varastonhallintajärjestelmälle oli vähentää työtunteja, parantaa tehokkuutta ja minimoida virheitä. Hesburgerin tehdaspäällikkö Esa Tiistolan mukaan selkeitä tuloksia on jo näkyvissä.

”Järjestelmä mahdollistaa meille kasvun sitä kautta, että se selkiinnyttää toiminnan kokonaisvaltaisesti. Tuloslaskelmista näemme, että vaikka askeleet ovat toki pieniä, on suunta kuitenkin oikea, ja selkeitä numeerisia säästöjä on nähtävissä jo nyt. Järjestelmää yhä kehitetään ja räätälöidään paremmaksi ja tarpeisiimme sopivammaksi. Pääsemme tulevaisuudessa varmasti vielä parempiin tuloksiin”, Tiistola kertoo.

Leanware ja Hesburger kehittävät järjestelmää käyttöönoton jälkeenkin pitkäjänteisesti, jotta Hesburgerin logistiikkakeskuksen erityispiirteet saadaan huomioitua entistäkin paremmin. Leanwaren asiantuntijan kanssa Hesburger kartoittaa parannuskohteita, ja ohjelmistoa räätälöidään sekä konfiguroidaan esiin tulevien tarpeiden mukaan.

Leanware tuo aktiivisesti esiin muiden asiakkaiden kanssa hyväksi koettuja ratkaisuja ja ominaisuuksia. Keskustelu on avointa ja sitä kautta saamme kehitysideoita. Pidän siitä, että myynti ei ole tyrkyttävää vaan rehellistä ja realistista. – Heli Hagelberg, projektipäällikkö, Hesburger

Räätälöity LeanwareWMS tuo varmuutta ja jäljitettävyyttä tuotantoon

Logistiikkakeskuksen ohessa Hesburgerilla on päävaraston lisäksi tuotantotilat kastikevalmistukseen ja salaatin käsittelyyn. Leanwaren kanssa räätälöitiin tuotantolinjaston kuljetusjärjestelmään automaattinen vastaanotto, mikä on vähentänyt epävarmaa ja aikaa vievää manuaalityötä.

”Ennen valmistusprosessi tehtiin koneelle manuaalisesti vuoron jälkeen, eivätkä saldot olleet reaaliajassa. Meidän piti luottaa koneiden laskureihin, joten laskuvirheitäkin saattoi tulla. Uusi järjestelmä on parantanut toiminnan varmuutta, sillä erät menevät täysinä pinoina aina, ja saldot ja päivämäärätiedot siirtyvät automaattisesti reaaliajassa LeanwareWMS-järjestelmään”, kertoo Hesburgerin tuotantopäällikkö Jari Kivelä.

Automaatiojärjestelmä tekee tuotteista myös helpommin jäljitettäviä, jolloin reklamaatioiden käsittely ja mahdolliset takaisinvetotilanteet hoituvat nopeammin ja luotettavammin.

Henkilöstö mukana muutoksessa

Resursseja säästyy myös uusien työntekijöiden perehdytyksessä, kun uuden tulijan ei enää tarvitse opetella ulkoa asioita, jotka järjestelmä opastaa.

”Aiemmin kerääjän piti esimerkiksi tietää, missä kohtaa varastoa tavara sijaitsee, mutta nyt tavaran sijainti ja keräilyreitit näkyvät suoraan päätelaitteelta. Tämä tekee työhön perehdyttämisestä paljon helpompaa ja nopeampaa. Ennen uuden työntekijän perehdyttämiseen meni noin viikko aikaa. Nyt siihen riittää yksi päivä”, logistiikkaesimies Pasi Piironen kertoo.

Monelle pitkän linjan työntekijälle varaston vanhat toimintatavat olivat jo selkärangassa. Kun tuttua ja turvallista lähdetään muuttamaan, herättää se aina huolta ja vastustustakin. LeanwareWMS on kuitenkin osoittautunut tervetulleeksi vaihtoehdoksi entiselle paperinpyörittelylle.

Kun uuden järjestelmän kanssa on nyt eletty vajaa kaksi vuotta, ei kukaan henkilöstöstämme halua palata vanhaan. He pitävät tätä positiivisena muutoksena ja näkevät järjestelmän kokonaisvaltaisen hyödyn. Muutos on ollut hyvä ja merkittävä asia koko työyhteisölle. Työntekijöiden ammattitaito on kehittynyt, ja heillä on paremmat valmiudet käyttää varastoalan nykyaikaisia sähköisiä työkaluja. – Vesa Lehmuskallio, Hesburger

Näin järjestelmä säästää työaikaa:

  • reaaliaikainen näkymä varaston toimintaan auttaa sijoittelemaan henkilöresurssit oikein
  • lisätilausten hallinta hoituu suoraan yhdellä näytöllä
  • rivimuutokset tehdään keräilyn ohessa eikä jälkikäteen koneella
  • tuotteiden paremman jäljitettävyyden ansiosta reklamaatioiden käsittely nopeutuu
  • virheet ja niiden korjailuun kuluva aika vähenevät
  • keräily on suoraviivaisempaa, kun järjestelmä antaa keräilyreitit
  • tuotteita ei tarvitse etsiä
  • perehdyttäminen on nopeampaa
  • tuotannon erätiedot siirtyvät automaattisesti WMS:ään, eli manuaalityö vähenee.

Hesburger on vuosien varrella laajentanut ketjunsa valtakunnalliseksi ja tuonut herkkunsa lähes kaikkien suomalaisten ulottuville. Viime vuosina menestyskonsepti on saanut merkittävän jalansijan myös ulkomailla. Hesburger-ravintoloita löytyy jo yhdeksästä maasta.