Varasto kasvavan verkkokaupan pullonkaulana

Voimakkaasti kasvava verkkokauppa löytää usein edestään verkkokaupan varastoinnille tyypilliset haasteet. Näin kävi Finnish Design Shopille, joka tuskaili varastollaan toimitusvarmuuden, saldotarkkuuden ja heikon keräilytehokkuuden kanssa. Viimeistään vahva sesonkiluonteisuus toiminnassa osoitti tarpeen prosessien ja työkalujen kehittämiselle sisälogistiikan osalta. Apua haettiin, kun kehittämisen tavoitteeksi asetettiin toimitusvarmuuden parantaminen, keräilyn tehostaminen sekä suuren nimikemäärän ja pienirivisten silpputoimitusten hallinta varastoprosesseja kehittämällä.

Varastoinnin vaatimuksia lähdettiin purkamaan yhdessä Leanwaren sisälogistiikan asiantuntijan kanssa sparraten. Ensimmäisessä vaiheessa analysoitiin asiakkaan tilaus-toimitusaineiston datasta yleiskuva materiaalivirtojen nykytilasta ja viimeisimpien kuukausien kehityksestä. Lisäksi yrityksen tilausprofiilia ja nimikkeiden ottokertoja tarkastelemalla saatiin osviittaa varastoitavien nimikkeiden optimaalisesta sijoittelusta, toiminnan tehostamispotentiaalista sekä varastolla hyödynnettävistä keräilystrategioista. Benchmark-näkökulmasta tilaus-toimitusaineistoa verrattiin samalla myös muihin saman kokoluokan ja profiilin toimijoihin. Datan murskauksen jälkeen siirryttiin Finnish Design Shopin Turun varastolle tutustumaan heidän nykyprosesseihin ja arvioimaan varastotoiminnan kehityskohteita paikan päällä, jossa nykypäivän verkkokaupan vaatimukset varastotoiminnalle kirkastuivat entisestään. Turun vierailun ja data-analyysin pohjalta muodostettiin lopuksi kirjallinen raportti varaston kehitysalueista, -potentiaalista ja -toimenpiteistä, joka käytiin yhdessä asiakkaan kanssa keskustellen läpi. Konsultoinnin yhteydessä vierailtiin lopuksi vielä kahdella muulla verkkokauppatoimintaa tekevällä yrityksellä ”benchmarkkaamassa” heidän parhaita käytäntöjä varastotoiminnan osalta.

”Yhteistyö sujui kaikin puolin hyvin ja selvitys oli kattava. Selvityksen perusteella ei niinkään selvinnyt varaston näkökulmasta uusia asioita, mutta vanhat ajatukset saivat vahvistuksen. Selvityksessä tehtiin myös XYZ-analyysi nimikkeiden ottokerroista, joka auttaa huomattavasti enemmän varaston toimintoja suunniteltaessa, kuin muuten käytetty ABC-analyysi.”, kommentoi Finnish Design Shopin logistiikkapäällikkö Lauri Maukonen.

Maukonen jatkaa: ”XYZ-analyysin myötä saimme dataan pohjaavan vahvistuksen varastoitavien tuotteiden keräilytiheydestä, joka sitä ennen oli ollut enemmän varastotyöntekijöiden mutu-tuntumaa. Tämän myötä saimme niin myynti- kuin ostotiimitkin kiinnittämään huomiota enemmän keräilytiheyteen ja Z-luokan huonosti kiertäviin tuotteisiin.”

”Käytyäni useilla messuilla ja vertailtuani eri vaihtoehtoja, Leanware valikoitui kumppaniksi hyvän myyntityön, referenssikäyntien ja hyvien palautteiden myötä. Leanwaren työntekijöiden ymmärrys sisälogistiikan nykyisistä sekä tulevista ongelmista ja aito halu kehittää sisälogistiikan prosesseja mahdollisimman tehokkaiksi vahvistivat valintaa.”, Maukonen päättää.


Finnish Design Shop Oy on maailman suurin pohjoismaisen designin verkkokauppa. 2004 perustetun yrityksen valikoimassa on yli 150 pohjoismaiseen elämäntyyliin sopivaa brändiä, kuten Artek, Vitra, Muuto, Hay, Iittala ja Marimekko. Yritys toimittaa tuotteitaan yli 180 maahan.