Hukka haltuun tuotannon­­ohjaus­­järjestelmällä

Voiko IT-järjestelmiä integroimalla säästää tuotantoaikaa ja varmistaa laatua? Kun mitataan valmistavan teollisuuden yritysten suorituskykyä, avaintekijäksi nousee liiketoimintojen ja IT-järjestelmien yhteistoiminnallisuus. LeanwareMES auttoi Nelestä (ent. Metso Flow Control) ottamaan hukan haltuun ja parantamaan toimitusten laatua.

Neles on maailman johtava virtauksensäätöliiketoiminnan teollisuusyritys. Yrityksen asentajat työskentelevät Vantaalla kahdessa vuorossa noin 30 eri kokoonpanopisteessä. Kullakin asentajalla oli aiemmin kymmenkunta erilaista ohjelmistoa hallittavanaan. Tietokoneen työpöytä vaikutti sekavalta ja asentajilta kului turhaa aikaa ohjelmistosta toiseen hyppimiseen.

Tähän haasteeseen Neles lähti hakemaan apua Leanwarelta, jonka vankka kokemus ja vakuuttava esiselvitys vaikuttivat kumppanin valintaan.

”Leanware vakuutti hyvillä referensseillään. Yrityksestä kuului myös hyvää palautetta maailmalta”, sanoo Riku Niemi, ostojohtaja Nelekseltä.

Työpöytä siistiksi ja valmistuksen virheet veks

Projekti vietiin läpi ketteriä menetelmiä hyödyntäen. Projektilla oli kaksi selkeää tavoitetta: pienentää kooonpanoaikaa ja karsia valmistuksen virheitä. Työaikatutkimuksella selvitettiin työajan käyttö minuuttitasolla ennen ja jälkeen LeanwareMES-järjestelmän käyttöönoton.

Uudistuksen jälkeen LeanwareMES-käyttöliittymä kokosi yhden käyttöjärjestelmän alle kymmenkunta eri IT-järjestelmää. Samalla tuotantoajasta leikkaantui pois useita minuutteja, kokoonpanovirheitä saatiin poistettua ja asentajien työ selkiintyi.

“Vihdoinkin saimme uudistuksen, joka poisti hankaluudet lattiatason työstä. Työpöytänäkymä siistiytyi huomattavasti ja eri ohjelmistojen aikaavievä avausvaihe jäi pois”, kertaa Riku Niemi henkilöstöltä tullutta palautetta.

Myös projektipäällikkö Ville Lääperi oli tyytyväinen yhteistyöhön. ”Toiminta oli alusta alkaen joustavaa molempien tahojen resurssien ollessa ajan tasalla ja käytettävissä. Muutosten jalkauttaminen prosessiin tuntui helpolta ja nopealta! Kaikesta huokui aito halu tuottaa toimiva prosessi tehtaamme ja koko Neleksen tarpeisiin.”

Leanwaren tuoteomistaja Mikko Kattilakoski kiittelee puolestaan Nelestä tiivistä ja osaavasta ydinporukasta, joka osallisti työntekijät ja keräsi jatkuvasti palautetta tuotannosta. Palautteet vietiin nopeasti osaksi järjestelmää joko konfiguroimalla järjestelmä tai uusien toiminnallisuuksien kautta.

“Saavutimme asetetut tavoitteet yhdessä Leanwaren kanssa. Pystyimme yksinkertaistamaan ja tehostamaan tuotantoprosessia sekä varmistamaan valmistuksen laatua, mistä hyötyvät myös asiakkaat”, toteaa Riku Niemi tyytyväisenä. “Olemme pysyneet aikataulussa ja budjetissa. Leanware on osaava, joustava ja nopea kumppani.”