LeanwareWMS-järjestelmän tuoma toiminnan tehokkuus auttaa Varustelekaa laajentamaan ulkomaille

Omaperäisen hauskasta markkinoinnista ja viestinnästään tunnettu Varusteleka Oy otti käyttöön vuoden 2014 alussa LeanwareWMS-varastonhallintajärjestelmän. Yrityksen tavoitteet ulkomaille laajentamiselle eivät olisi onnistuneet entisen ERP-järjestelmän avulla ja jatkuvan kasvun myötä varastonhallintaan kaivattiin lisää tehokkuutta. Erityisesti sesonkien aikaan entinen ERP-järjestelmään ja paperilistoihin pohjautuvan keräyksen tehottomuus korostui.

Varustelekan toimitusjohtaja Henri Nyström kertoo, että ennen LeanwareWMS:n käyttöönottoa Varustelekan toiminnan tehokkuutta – tai pikemminkin tehottomuutta kuvaa hyvin se, että vuoden 2013 jouluna viimeisimmät tilaukset jotka saatiin toimitettua, piti tehdä ennen 16. joulukuuta.

– Ruuhkautumiset ovat poistuneet LeanwareWMS-järjestelmän avulla käytännössä kokonaan. Voimme käsitellä sesonkiaikana samalla työntekijämäärällä kaikki tilatut tuotteet pääsääntöisesti saman päivän aikana, eli olemme päässeet kokonaan eroon sesonkien aiheuttamista ruuhkista ja tukoksista.

Suurin muutos tapahtui työn helpottamisessa

Satatuhatta pakettia vuosittain toimittava Varusteleka siirtyi LeanwareWMS:n avulla paperipohjaisesta keräämisestä täysin digitaaliseen järjestelmään. Sen ansiosta siirryttiin samalla dynaamiseen varastointiin, joka parantaa varaston tilankäyttöä huomattavasti ja mahdollistaa jatkuvan inventoinnin muun varastotyön ohella. Alkuvaiheen määrittelyn vaikeudet haastoivat yhteistyön käynnistymisen, mutta haasteiden kautta kuitenkin päästiin eteenpäin ja Varusteleka on aktiivisessa yhteistyössä kehittänyt järjestelmää jatkuvasti eteenpäin.

Nyströmin mukaan järjestelmä on todettu niin helppokäyttöiseksi, että sen voi opettaa uudelle työntekijälle hetkessä.

– Kausityöntekijöille keräyksen kouluttaminen onnistuu jopa vartissa. Varastotyöntekijän päätelaitteesta näkee suoraan kerättävän tuotteen kuvan, jolloin työnteko helpottuu entisestään. Kaiken kaikkiaan olemme nyt täydessä iskukyvyssä ulkomaille laajentamista varten, kehuu Nyström.

Asiakaspalvelu parani myös myymälässä

Innokkaasti toimintojaan kehittävä Varusteleka hyödynsi uuden varastonhallintajärjestelmän hyödyt myös sisäisesti oman myymälän asiakaspalvelussa. Varaston puolelta ei myyjän enää tarvitse etsiä lähtemään hyllyistä tavaraa, vaan varastosta tehdään työ pikakeräyksenä ja myyjät voivat palvella asiakkaita mahdollisimman hyvin myymälän puolella. Toimintojen kehittämisen keskiössä on ollut virheiden minimointi ja tehokkuuden kasvattaminen.

– Inhimillisten virheiden osuus on nyt minimoitu niin pieneksi, että voimme olla erittäin tyytyväisiä nykyisen toiminnan tehokkuuteen ja tarkkuuteen. Pähkinänkuoressa voidaankin summata, että suurin hyöty LeanwareWMS:stä on ollut liiketoimintamme skaalautuvuudessa: voimme nyt ottaa seuraavat askeleet laajentamisen suhteen, mikä ei olisi onnistunut entisen toimintamallin avulla, Nyström visioi.

Näin LeanwareWMS-järjestelmä muutti Varustelekan toimintaa:

  • Tilausten läpivienti tehostui huomattavasti: ei enää ruuhkia
  • Dynaaminen varastointi optimoi tilankäyttöä ja mahdollistaa jatkuvan inventoinnin
  • Virheiden minimointi ja uudet toimintatavat parantavat asiakastyytyväisyyttä
  •  Järjestelmien integraatio: Verkkokauppa, ERP ja LeanwareWMS-järjestelmä <-> varastotyöntekijän keräyslaitteet näyttävät yksityiskohtaiset tiedot ja langattomat sormusviivakoodinlukijat toimivat saumattomasti
  • Liiketoiminnan kasvusuunnitelmat kansainvälistymiseen liittyen ovat nyt mahdollisia toteuttaa
  • Varastonhallintajärjestelmää on yhteistyössä joustavasti kehitetty, minkä avulla lattiatason toimintaa ja tarkkuutta on hienosäädetty kovaan iskukykyyn