Leanwarella laitetaan hukka kuriin

Leanware on kilpailukyvyn kehittämisen asiantuntija- ja ohjelmisto­talo. Tehostamme asiakkaidemme toimintaa leanaamalla prosesseja sekä toimittamalla operatiivista toimintaa ohjaavia älykkäitä ohjelmisto­ratkaisuita. Yli 200 asiakastamme hyödyntävät ohjelmistojamme tuotannon, toimitusketjun ja sisä­logistiikan digitalisointiin sekä datan analysointiin ja tiedolla johtamiseen.

Asiakkaidemme kertomia yhteistyömme hyötyjä:

  • Varaston arvo laski 3 miljoonaa euroa ja samalla varaston kierto nopeutui merkittävästi.
  • Ostamiseen käytetty aika lyhentyi tunnista viiteen minuuttiin.
  • Reaaliaikainen tilanne­kuva helpottaa päivittäis­johtamista todella merkittävästi.
  • Varaston saldotarkkuus on 99 % tai parempi.
  • Varaston toimitus­varmuus nousi 85 % → 99 %.
  • Logistiikan operatiiviset kustannukset ovat laskeneet 25 %.
  • Kykymme analysoida ja kehittää tuotantoa ja toimitus­ketjua on parantunut merkittävästi.
  • Tuotannon materiaali­hukka väheni 40 %.
  • Varastossa on viihtyisämpää ja turvallisempaa työskennellä.
  • Henkilöstömme on tyytyväisempi ja sairas­poissaolot puolittuneet WMS käyttöön­oton jälkeen.

Avainluvut

Olemme vuosien varrella ehtineet analysoida, tehostaa ja parantaa satojen tuotantojen ja varastojen toimintaa. Sitoudumme periksiantamattomasti asiakkaamme päämäärään: tehostamaan työn tuottavuutta.

Asiakastyytyväisyys0asteikolla 1-5

Käytössäsi 0asiantuntijaa

Asiakkaita0kpl

Toimituksia0kpl

Konsultointeja0kpl

Visiomme

Rakennamme älykkäillä prosesseilla maailman kilpailukykyisimpiä yrityksiä.

​Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa kasvatamme osaamistamme ja toteutamme yhä älykkäämpiä digitaalisia prosesseja. Opimme ennakkoluulottoman ja innovatiivisen dialogin kautta ja jaamme osaamistamme taas asiakkaidemme käyttöön. Leanit prosessit, huippuosaaminen ja saumaton yhteistyö tuottavat kilpailukykyä.

Missiomme

Kasvatamme työn arvoa poistamalla hukkaa.

Luomalla selkeitä prosesseja poistamme arjen hukkaa ja lisäämme työn virtausta. Turha kiire poistuu ja työn tuottavuus nousee. Voimme keskittyä merkitykselliseen työhön, kehittyä ja tuottaa onnistumisen tunteita. Kun työn arvo nousee, yrityksen kilpailukyky kasvaa. Kilpailukykyiset yritykset investoivat kasvuun pitäen huolta henkilöstöstään, asiakkaistaan ja ympäristöstään.

Arvomme

Koko henkilöstön kanssa yhdessä valitut arvot näkyvät joka­päiväisessä työssämme, päätöksen­teossa sekä tavassamme toimia ja palvella asiakkaitamme. Arvojemme mukainen toiminta tekee meistä vahvan yrityksen ja halutun työnantajan.

#1 Joukkuepeli

Meillä on omat pelipaikkamme ja yhteinen tavoite.

Autamme ja arvostamme toinen toistamme sellaisina kuin olemme. Kaveria ei jätetä.

Meidän mutkaton kanssakäyminen ja avoin vuorovaikutus näkyvät myös asiakkaalle.

#2 Ammattiylpeys

Olemme parhaita siinä, mitä teemme.

Olemme ylpeitä onnistumisistamme ja juhlistamme niitä.

Kehitämme omaa ja asiakkaidemme toimintaa. Uskallamme haastaa olemassaolevaa, kokeilemme rohkeasti ja opimme virheistämme.

#3 Tasapaino

Pidämme työmme ja vapaa-aikamme tasapainossa.

Työ on mielekästä, se tarjoaa sopivasti oppimisen haasteita. Vaikutan itse päiväni rytmitykseen.

Innostuneina ja hyvinvoivina ammattilaisina luomme lisäarvoa asiakkaalle ja koko Leanwaren joukkueelle.

Tunnustuksemme

Leanwarella työskentelee kolme MESA-sertifioitua henkilöä. MESA International (Manufacturing Enterprise Solutions Association) on kansainvälinen asiantuntija- ja konsultointiorganisaatio, joka kouluttaa ja sertifioi teollisuuden asiantuntijoita.

LeanwareWMS on tunnustettu osaksi eurooppalaista Fraunhofer-instituutin WMS-tietokantaa. Tietokantaan on koottu tiedot maanosan merkittävimmistä WMS-toimittajista tuotteineen, jotka kaikki validoidaan instituutin toimesta vuosittain. Lisätietoja täältä.

Suomen Osto- ja logistiikkayhdistys palkitsee vuosittain esimerkillisesti alaa kehittäviä yrityksiä innovaatioistaan ja toimistaan yritysten kehittymisen hyväksi. Vuonna 2015 yhdistys palkitsi Leanwaren vuoden logistiikkayrityksenä asiakkaidensa kilpailukyvyn edistämiseen tekemänsä työn johdosta. Lisätietoja täältä.