Päivä­johtamisesta reaaliaikaiseen seurantaan – Metso karsii valmistuksen hukkaa LeanwareMES-järjestelmän avulla

Murskaus- ja seulontalaitteita Tampereella valmistava Metso (ent. Metso Outotec) kirittää tuotannon visuaalista johtamista LeanwareMES-valmistuksenohjausjärjestelmän turvin. Rajatun alueen pilotista koko tehtaan kehityshankkeeksi kasvanut järjestelmäuudistus etenee työntekijöiden tarpeista käsin kohti tuotannon jatkuvaa parantamista.

–  Tuotannon visualisoinnin ansiosta oikea tieto on heti käytettävissä siellä, missä sitä tarvitaan, asentajalta aina myyjälle asti. LeanwareMES-valmistuksenohjausjärjestelmä on auttanut muun muassa vähentämään materiaalipuutteista aiheutuvaa hukkaa sekä parantamaan reagointinopeutta ja läpimenoaikaa, kertoo tuotantopäällikkö Toni Salovuori.

Tarve kehittää informaation virtausta ja tuotannon läpinäkyvyyttä ohjasi Metson LeanwareMES-järjestelmän pariin vuonna 2014. Tuotannon pienet poikkeamat jäävät helposti raportoimatta, koska raportointi on muistinvaraista ja toistuvuus on vaikea tunnistaa ilman kunnollisia työkaluja ja dataa.

– Tosiasia on, että asentajalla käsi saattoi kauhaista tyhjää ja kokoonpanossa ilmetä osapuutteita, vaikka ERP-puolella kaikki näytti olevan kunnossa. Tarve edetä päivätason johtamisesta kohti reaaliaikaista seurantaa ja tuntitason johtamista edellytti myös järjestelmäuudistusta, kertoo Salovuori.

Ihmiset edellä tuloksiin

Salovuoren mukaan kokoonpanon osapuutteet saatiin LeanwareMES:in avulla vähenemään heti, kun konkreettista dataa oli käytettävissä. Tuotantopäällikön mukaan järjestelmäuudistuksen arvo kiteytyykin parhaiten sen kyvyssä tukea työntekijöitä eri työvaiheissa, mikä on myös järjestelmän jatkokehityksen ohjenuora.

– LeanwareMES-järjestelmä lokaalina työkaluna auttaa niin asentajia kuin työnjohtoa päivittäisissä tehtävissä. Reaaliaikainen poikkeamien kirjaus vähentää muistinvaraisen toiminnan tarvetta. Ajantasainen tieto lyhentää myös oppimisaikaa, ja asentaja voi nyt siirtyä asemalta toiselle aiempaa helpommin, toteaa Salovuori.

Järjestelmän kehitykseen on Metsolla päässyt vaikuttamaan jokainen halukas. Myös Leanwaren asenne ja aktiivisuus suoran käyttäjäpalautteen vastaanottamiseksi kerää kiitosta Salovuorelta.

– Eivät järjestelmät itse tee mitään, vaan ihmiset ympärillä toimivat ja tekevät asioita. Tiivis yhteistyö läpi tuotannon tiimin sekä Leanwaren projektihenkilöstön on järjestelmäuudistuksemme menestyksen salaisuus. On todella hienoa, että Leanwaren kanssa on voinut tehdä töitä kasvokkain ja ratkaisuja on haettu kehitysmyönteisesti hyvässä hengessä. Leanwarella on ollut vahva halu ymmärtää ja nähdä käytännössä, keille ja miksi järjestelmää ollaan tekemässä.

Etupellon kyntäjästä pitkän matkan maratoonariksi

Lokomon tehtaalla tuotannon digitalisaatio on edennyt linjalta toiselle merkittävin harppauksin. Vuoden loppuun mennessä puolet tehtaasta saatetaan LeanwareMES:in alaisuuteen, ja ensi vuoden aikana järjestelmäuudistus viedään kaikille alueille. Salovuoren mukaan kiinnostus LeanwareMES:in hyödyntämiseen tuotannon ohella myös organisaation muilla alueilla on kasvanut käyttöönoton edetessä. Organisaation etupellon kyntäjä etenee määrätietoisesti jatkuvan parantamisen tiellä.

– Kehittäminen ei lopu ikinä, ja mahdollisuuksia ja suunnitelmia kerätyn datan hyödyntämiseksi on paljon. Tärkeää on kuitenkin edetä askel kerrallaan ja tuottaa uutta sisältöä tarpeen mukaan, tekijöiltä saadun palautteen pohjalta. Yhteistyö Leanwaren kanssa on kantanut koko matkan ja jatkuu edelleen tiiviinä, kiittää Salovuori.