Case: Airam Electric Oy Ab

Esiselvityksestä apu varaston kehityspotentiaalin tunnistamiseen

Viime vuosina Airamin liiketoiminta ja tilausten toimitusrivimäärät ovat kasvaneet voimakkaasti. Kasvu oli aiheuttanut sen, että varaston toiminnan kehityspotentiaalin arviointiin sekä prosessin että lukujen valossa haluttiin ulkopuolista apua. Lisäksi Airamilla tiedostettiin, ettei nykyinen varastonhallintajärjestelmä tule välttämättä enää palvelemaan varastoinnin ja asiakkaiden muuttuneita ja alati muuttuvia tarpeita. Leanwaren Varastoinnin tehokkuuden esiselvitys valikoitui työkaluksi juuri näihin haasteisiin.

Esiselvityksessä koettiin erityisen tärkeäksi kehityskohteiden sekä kustannussäästöpotentiaalin tunnistaminen tulevan järjestelmäinvestoinnin takaisinmaksun arvioimiseksi. Lisäksi haluttiin markkinajohtajan näkemys omasta toiminnasta suhteessa toimialan parhaisiin käytäntöihin. Osana esiselvitystä käytiin läpi myös asiakkaan tilaus-toimitusdata, jonka avulla saatiin arvokasta tietoa toiminnan kehitystoimenpiteiden suunnitteluun sekä esimerkiksi tuotesijoitteluun.

Lopputuotoksena asiakkaalle toimitettiin yhteenveto data-analyysistä sekä suositus kehitystoimenpiteistä ja niiden säästöpotentiaalista varaston toiminnoittain. Lisäksi tuotettiin investoinnin takaisinmaksulaskelma asiakkaan päätöksenteon tueksi.

”Yhteistyö asiakkaan kanssa sujui erittäin hyvin. Asiakas oli aktiivisesti panostanut varastoinnin kehittämiseen nykyjärjestelmien mahdollistamissa rajoissa ja toiminta oli muutenkin kehitysorientoitunutta. Varastoinnin keskeisimpiä haasteita oli jo osittain tunnistettu ja esiselvityksessä tuotetut kehitysehdotukset otettiin avoimesti vastaan.” Konsultti, Petteri Rekimies | Leanware Oy

”Esiselvitys saatiin maaliin erittäin tehokkaasti ja yhteistyö konsultti Petteri Rekimiehen kanssa oli sujuvaa heti alusta lähtien. Esiselvityksen lopputulosten myötä saimme tunnistettua varastointimme keskeisimmät kehityskohteet sekä niiden kustannussäästöpotentiaalin. Lisäksi saimme hyviä vinkkejä siitä, kuinka voimme kehittää varastomme toimintaa jo ennen varastonhallintajärjestelmäinvestointia.

Leanwaren vahvat referenssit toimialaltamme, tyytyväiset asiakkaat sekä rento hyvä draivi tekemisessä vakuuttivat meidät. Lisäksi koimme erittäin tärkeäksi kattavan asiakasbenchmarkin sekä Leanwaren järjestelmäasiakkaiden että yli 150 varastoanalyysin kokemukseen pohjautuen.” Logistiikkajohtaja, Anna Gustafsson | Airam Electric Oy Ab


AIRAM ELECTRIC OY AB on yksityinen vakavarainen suomalainen yritys, joka on perinteisesti tunnettu kattavasta ja laajasta lamppuvalikoimastaan. Airamin tuotevalikoimaan kuuluvat valonlähteet, valaisimet, sähkötarvikkeet, koristevalot ja vapaa-ajan tuotteet.