Automaatio-ohjaus

Automaation ja sähkötyökalujen ohjaus logistiikkakeskuksissa ja valmistavassa teollisuudessa

Automaation tuomat mahdollisuudet ovat usein edellytys tämän päivän tehokkaalle logistiikkakeskukselle ja teollisuudelle. Yleisenä haasteena on, että tuotannon joustavuuden täytyy lisääntyä, kun läpimenoajat lyhenevät ja eräkoot muuttuvat. Töiden pitää virrata ja tehdään oikeita asioita oikeaan aikaan ja oikeilla materiaaleilla.

Ihminen-robotti yhteistyöllä voidaan saavuttaa huomattavasti joustavampia ratkaisuja. Ihmisen joustavuuden, ongelmanratkaisukyvyn ja näppäryyden yhdistäminen robotin tarjoamaan toistettavuuteen ja väsymättömyyteen avaa aivan uusia mahdollisuuksia.

Leanware on erikoistunut sulauttamaan automaation ohjauksen tehokkaaksi osaksi valmistusprosessia ja/tai varastonhallintaa. Automaatiota ohjataan MES– tai WMS-järjestelmillä, eikä erillisiä ohjausjärjestelmiä tai ihmisen manuaalista ohjausta tarvita. Näin automaatio on osa kokonaisprosessia ja siitä saadaan täydet tehot irti.

Esimerkkejä varastoautomaatiosta ja materiaalin siirtämiseen käytettävistä laitteista:

Shuttle esim. Schäfer Cuby

Miniload esim. Dematic RapidStore

Alusta-automaatti esim.

 

Automaattitrukki esim.

 

AGV esim.

 

Mini-AGV esim.

 
 

Würth Oy:llä Vanderlande Adapto -shuttle

Esimerkkejä mittapöydistä ym.

 

Varaston kokonaisprosessiin liittyvät myös kuljettimet ja muu automaatio. WMS ohjauksessa tiedämme koko ajan missä tuotteet menevät ja niissä säilyy 100 % jäljitettävyys esim. sarjanumeroilla tai eräseurannalle. Leanware on suomen kokenein varastoautomaatiojärjestelmien toteuttaja.

Valmistavan teollisuuden tuotannon automaatio

Valmistavassa teollisuudessa olemme liittäneet varastoautomaation osaksi kokonaisprosessia materiaalivarastossa, tuotannon osavalmistuksessa, kokoonpanossa, välivarastossa sekä lopputuotevarastossa. Yllä mainitut varastoautomaatioteknologiat voivat ohjata tuotannon materiaalivirtoja kaikissa valmistusprosessin osissa.

Valmistuksessa toteutettuja automaatio- ja sähkötyökaluohjauksia:

  • Varastoautomaatio ja varastoissa käytettävät mittaus-, merkintä- ja pakkauslaitteet
  • Materiaalisiirrot tuotannossa esim. automaattitrukeilla tai AGV:lla
  • Sähkötyökalut esim. momenttivääntimet
  • Testilaitteet, joista kerätään tietoa automaattisesti.

Leanwaren MES- tai WMS-järjestelmä ohjaa automaatiota liittyen laitteen omaan ohjaukseen. Automaatio integroituu osaksi järjestelmäkokonaisuutta kansainvälisen ISA-95 standardin mukaisesti.

Mitä kaikkea tuotantoprosessissa pystytään automatisoimaan? Mistä ja miten joustavuutta voidaan lisätä?

Asiantuntijamme Pekka Saarelainen kertoo, miten automaatio-ohjauksella tehostetaan tuotantoprosessia.