Työhyvinvoinnissa keskitymme palautumiseen

Leanwaressa on siirrytty syksyn 2022 aikana hyvinvointiajattelusta työhyvinvointiin. Taustalla on strategiaankin kirjattu tavoite vähentää työntekijöiden vaihtuvuutta.

Leanwaressa pidetään ensiarvoisen tärkeänä huolen pitämistä. Toive on, että huolenpidon sivutuotteena henkilöstön pysyvyys lisääntyy.

”Ihmiset tekevät ihmisille töitä ja on tärkeää, että jokaisella on työpaikassaan hyvä olla”, kertoo henkilöstöjohtaja Pia Räihä.

Työhyvinvointirakenteen uudistamisella haluttiin selkeyttää työhyvinvoinnin mallia ja saada työ selkeämmin mitattavaksi. Lääkkeeksi Räihä palasteli koko työhyvinvoinnin erilaisiin foorumeihin.

”Loimme erilliset foorumit erityyppisten palautteiden käsittelyyn. Neljä kertaa vuodessa tehtävässä työhyvinvointikyselyssä ja kaksi kertaa vuodessa tehtävässä eNPS-mittauksessa saamme palautteen tiimien, yksiköiden ja organisaation tilanteesta. Ohjelmistokehitykseen liittyvät palautteet käsitellään ohjelmistotuotannon kehitysryhmissä.”

Esihenkilöille annettiin myös lisätyökaluja 1to1-keskustelujen pitämiseksi tiimeissään. Tavoite on saada yksilön näkökulma esiin tarkemmin.

”1to1-keskusteluissa fokus on työntekijän kokemuksessa. Keskustelulla rakennetaan tukevaa kivijalkaa, joka tukee sitten myös mahdollisissa haastavissa tilanteissa. Esihenkilön vastuulla on rakentaa luottamusta ja ihmissuhdetta tiimiläiseen”, Räihä selventää.

Ensimmäinen työhyvinvointia mittaava kysely tehtiin syyskuussa 2022. Kyselystä kävi heti ilmi, että vaikka asiat ovat isossa kuvassa oivalla tolalla, päivittäinen palautuminen työtehtävistä ei toteudu aivan toivotulla tasolla. Tähän tartuttiin heti.

”Työyhteisön sisällä kokeillaan myös AMA(ask me anything)-konseptia.”

”Illat voi olla todella kiireisiä ja palautuminen jää. Lähdimme miettimään, että jos palautuminen onnistuisikin päivän aikana ja työntekijä voisi rakentaa siihen oman rutiinin.  Tiimeissä keskitytään nyt siis erityisesti palautumiseen”, kertoo Räihä.
Tiimeissä annettiin palautumiseen liittyvä kotitehtävä, jonka tuotokset jaetaan keskustellen seuraavassa palaverissa. Räihän mukaan myös työterveys on teemassa mukana.

”Työterveydestä tullaan meille puhumaan palautumisesta, erityisesti persoonan vaikutuksesta palautumiseen sekä psyykkisen palautumisen mekanismeista. Luvassa on myös rentoutusharjoitus.”

Mielenterveyden ammattilaiset tukena 24/7

Työhyvinvointikyselyssä korostuvat erinomaisina arviointeina työn merkityksellisyys sekä tuki, jota työntekijä saa tarvittaessa esihenkilöltään. Vaikka hyvinvointi on nyt hyvällä tasolla, Leanwaressa halutaan olla proaktiivisia ja juurruttaa työyhteisöön ennaltaehkäisevän toiminnan malli. Tätä tavoitetta edistää työterveyden palveluvalikoimaan lisätyt Mielen chat, Mielen sparri sekä mahdollisuus lyhytterapiaan. Erinomaisten tukimallien koetaan olevan kilpailuvaltti kovan vaihtuvuuden alalla.

”Mielen chatissa voit chatata sairaanhoitajalle vaikka keskellä yötä kun uni ei tule. Jos tämä ei auta, voidaan varata aika Mielen sparriin, jossa videovastaanotolla keskustellaan psykologin tai psykoterapeutin kanssa. Jos työntekijä tarvitsee vielä lisää tukea, työterveys tarjoaa myös mahdollisuuden lyhytterapiaan”, Räihä kuvailee.

Työyhteisön sisällä kokeillaan myös AMA(ask me anything)-konseptia, joka on omiaan lisäämään yhteisöllisyyttä ja avaamaan keskusteluita työntekijöiden välillä. Tavoite on myös keskustella työntekijöiden kesken omista palautumisen ja jaksamisen kokemuksista. Kehittääkseen työhyvinvointia edelleen Pia Räihä opiskelee Varmassa työkyvyn johtamista syksyn 2022. Räihä kokee, että on hyvä saada vertaistukea ja vinkkejä muilta opiskelijoilta, ja kehitystehtävät tukevat Leanwaren kehitystyötä.

”Opettelemme muun muassa tiimien voimavarojen tunnistamista ja listasimme työkaluja, joilla saa hyvinvointidataa”, Räihä kertoo.

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat uusimmat blogikirjoitukset sekä tietoa Leanwaren tapahtumista ja ajankohtaisista asioista suoraan sähköpostiisi.

  Tätä lomaketta suojaa Google reCAPTCHA, ja Googlen tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtoja sovelletaan.

  Toimitusketjujen tiedolla johtaminen -webinaarisarja

  Yrityksen toiminnassa kertyy paljon dataa. Miten tämä data saadaan valjastettua hyötykäyttöön? Entä jalostettua jopa kilpailueduksi? Leanwaren ja Creatidon yhteisessä webinaarisarjassa pureudutaan näihin tiedolla johtamisen tarjoamiin mahdollisuuksiin aina strategiselta tasolta käytännön toimintamalleihin erityisesti toimitusketjujen näkökulmasta. Lue lisää

  4.4.2023 Tuotannonsuunnittelu ja hienokuormitus -webinaari

  Webinaarissa käsitellään tuotannonsuunnittelua ja hienokuomitusta kappaletavaravalmistuksessa. Miksi onnistunut tuotannonsuunnittelu on liiketoiminnan kannalta tärkeää, millaisia vaihtoehtoja suunnitteluun on ja mitä eri vaihtoehdot vaativat ja antavat. Lisäksi käsitellään suunnitteluun käytettäviä tietojärjestelmiä: kuten ERP, APS, SCM ja MES. Lue lisää

  Tuotannonsuunnittelu ja -hienokuormitus: Melkein oikein vai tarkalleen väärin?

  Tuotannon hienokuormituksen tarve ja toteutustapa vaihtelevat erilaisissa valmistavissa tehtaissa toisistaan. Osittain vaihtelua selittää eri ympäristöjen vaihtelevat tarpeet, osittain tavat, tottumukset ja käytössä olevat työkalut. Mitä asioita hienokuormitusta kehitettäessä on syytä huomioida? Lue lisää