Tuotejäljitettävyys ja sen toteuttaminen

Jäljitettävyysvaatimukset vaihtelevat teollisuuden alojen välillä:
 • Osalla aloista vaatimukset tulevat lainsäädännöstä tai standardeista,
 • Toisilla aloilla määräävämpiä on yritysten halu hoitaa tehokkaasti huolto- ja jälkimarkkinatoiminnot,
 • Kolmannella on tarve kyetä reagoimaan tehokkaasti mahdollisiin toimittajien laatupoikkeamien aiheuttamiin takaisinvetotilanteisiin.
Valmistuksen jäljitettävyys koostuu tyypillisesti kahdesta elementistä:
 1. Valmistusprosessin jäljitettävyys (milloin tehtiin, millä laitteella/työkalulla tehtiin, kuka teki, mitä laatupoikkeamia valmistuksen aikana kirjattiin ja mitkä ovat tuotannon aikana tehtyjen mittausten ja tarkastusten tulokset)
 2. Materiaalien jäljitettävyys (sulanumerot, materiaalierät, alkuperätieto, vastuullisuustiedot, kokoonpanoon asennettujen komponenttien sarjanumerotiedot)

Jäljitettävyystietojen keruu on melko yksinkertaista toteuttaa perustuen käsin tehtävään kirjanpitoon. Valitettavasti kynällä ja paperilla tehtävässä kirjanpidossa on useita haittapuolia. Käsin tehtävä jäljitettävyyskirjanpito jää muistinvaraiseksi vaiheeksi, jolloin prosessiin on vielä lisättävä erillinen tarkastus siitä, että jäljitettävyystiedot on varmasti kirjattu.

Lisäksi paperimuodossa oleviin  jäljitettävyystietoihin palaaminen on vaivalloista. Usein tarvitaan nopeaa reagointia, jolloin aikataulupaineessa tapahtuva vihkojen ja paperikansioiden selaaminen johtaa helposti joko varmuuden vuoksi tehtyyn laajaan rajaukseen ongelman kohdistumisesta tai pitkään aikaviiveeseen. Koska käsin tehtävä jäljitettävyystietojen keruu on sekä työlästä että epävarmaa, on jäljitettävyyden toteuttaminen sähköisesti erinomainen käytännön Industry 4.0 -sovellus!

Tehtaiden järjestelmäarkkitehtuurissa on ihmisten ja koneiden sekä yritystasoisen ERP-järjestelmän välissä luontainen tila erilliselle lattiatason operatiiviselle tietojärjestelmälle. Valmistavassa teollisuudessa kyseinen tietojärjestelmä on MES (Manufacturing Execution System). Tämä arkkitehtuurin jaottelu on myös standardoitu ISA-95-standardiin. Tyypillisesti sähköistä jäljitettävyystietojen keruuta ja tallentamista varten ei kannata pystyttää erillistä järjestelmää, vaan se hoituu oikeastaan kaupan päälle, muun työn ohessa, tehtaan MES-järjestelmällä.

Koska olennainen osa MES-järjestelmää on töiden kuittaaminen aloitetuksi ja lopetetuksi, muodostuu tilausten ja tuoteyksilöiden valmistusprosessin jäjitettävyys käytännössä automaattisesti. Vastaavasti materiaalien jäljitettävyys ja jäljitettävyystietojen koostaminen voidaan ohjata ja varmentaa tehtäväksi esimerkiksi määrittelemällä halutut komponentit seurattavaksi, jolloin seurantatietojen tallennustarve on työn suorittajalla aina tiedossa. MES-järjestelmä varmistaa, että tiedot on kerätty estämällä työn kuittaamisen, mikäli vaadittuja tietoja ei ole luettu ja tallennettu.

MES on myös luontainen rajapinta niille laitteille, joilta jäljitettävyystietoja halutaan lukea. Yksinkertaisimmillaan nämä laitteet ovat esimerkiksi viivakoodinlukijoita, joita voidaan käyttää esimerkiksi sarjanumerotietojen luentaan. Tietoja voidaan lukea myös tuotantokoneilta tai muilta laitteilta, joiden tiedoilla on merkitystä tuotteiden tai tilausten jäljitettävyyden ja valmistushistorian kannalta.

Riippumatta siitä, aiheutuvatko jäljitettävyysvaatimukset ulkoisista tai sisäisistä tekijöistä, niiden toteuttaminen on tärkeää tuotteen laadun, turvallisuuden, luotettavuuden ja vastuullisuuden kannalta. MES-järjestelmän avulla jäljitettävyystietojen kerääminen ja niihin tarvittaessa palaaminen käy vaivattomasti ja luotettavasti.

Tutustu tarkemmin LeanwareMES-järjestelmään ja varaa maksuton esittely >>

Seppo Pyykkö
Consultant
Leanware Oy

 

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat uusimmat blogikirjoitukset sekä tietoa Leanwaren tapahtumista ja ajankohtaisista asioista suoraan sähköpostiisi.

  Tätä lomaketta suojaa Google reCAPTCHA, ja Googlen tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtoja sovelletaan.

  14.3.2024 Tavoitteellinen ostaminen ja ABC-luokittelun hyödyntäminen

  Webinaarissa keskitytään tavoitteelliseen ostoon ja hankintaan sekä siihen, mitkä tekijät ja työkalut tukevat ostamista ja hankintaa. Lue lisää

  Saldonhallinnasta tulokselliseen varastonhallintaan -opas on julkaistu!

  Oppaan luettuasi ymmärrät, miten WMS-järjestelmät tyypillisesti eroavat ERP-järjestelmistä ja mahdollistavat tehokkaamman ja virheettömämmän logistiikan sekä tyytyväisemmät asiakkaat ja työntekijät. Lue lisää

  LeanwareSCM-ohjelmiston tuotekehitysuutisia

  LeanwareSCM-ohjelmisto on saatavilla SaaS-palveluna ja uudet ominaisuudet päivittyvät sinne jatkuvasti. Lue lisää