APS hahmottaa huomisen skenaariot

Tehokkaassa tuotantoa suunnitellessa on syytä omistaa pieni kristallipallo: miten tuotannossa suunnitellaan tulevaa ja miten eri skenaariot siihen vaikuttavat? APS:n (Advanced Planning and Scheduling) avulla optimoidaan tuotantoa, suunnitellaan laitekapasiteetin optimaalista käyttöä sekä henkilöriippumattomuutta.

Miksi ERP kaipaa kavereita?

Kun tekemistä aletaan tehostamaan ja miettimään uudestaan, on ratkaisumallia etsittäessä otettava huomioon useita eri näkökulmia. Toiminnanohjausjärjestelmien käsite- ja lyhenneviidakossa voi olla helppo eksyä. Tässä muutamat järjestelmiin liittyvät tärkeät käsitteet pähkinänkuoressa:

ERP (Enterprise Resource Planning)  = Toiminnanohjausjärjestelmä, joka pitää toiminnan pyörät pyörimässä tukemalla erityisesti osto- ja myyntitilauksia sekä tarkastelee toimintaa liiketoimintalähtöisesti.

WMS (Warehouse Management System) = Varastonhallintajärjestelmä, joka tekee varastosta tehokkaan, dynaamisen ja älykkään kokonaisuuden, jossa jokainen komponentti on oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

MES (Manufacturing Execution System) = Tuotannon-/valmistuksenohjausjärjestelmä joka huolehtii, että työ, ihmiset ja tärkeät tiedot virtavat sukkelaan läpi koko työprosessin.

APS (Advanced Planning and Scheduling,) = Tuotannonsuunnittelu-/hienokuormitusjärjestelmä, joka tukee ERP:iä nimensä mukaan tuotannon suunnittelussa ja eri skenaarioiden luomisessa. APS:n avulla pystytään ennakoimaan ja suunnittelemaan tulevaa, jolloin työt etenevät aina sujuvasti.

ERP:in ja sen mahdollisten tuotantotoimintojen avulla pääsee liikkeelle. Muiden operatiivisten järjestelmien avulla (WMS, MES ja APS) saavutetaan kuitenkin selkeitä etuja esimerkiksi tehokkuuden, käyttövarmuuden ja luotettavuuden suhteen. Pienetkin tuotannot hyötyvät toimivista järjestelmistä ja toimivat järjestelmät antavat myös hyvät lähtökohdat, jos tuotantoa halutaan alkaa kasvattaa.

MES kannattaa valita ERP:in kaveriksi

ERPMES
Työn ohjausERP vastaa kysymyksiin “Milloin, kuinka paljon, minkälaista?”

ERP tulee sanoista “Enterprise resource planning” → ERP on pohjimmiltaan yrityksen suunnittelujärjestelmä.
MES vastaa kysymyksiin “Miten työ tehdään, miten se edistyy, miten työ onnistui ja kuka sen teki?” MES on työtä ohjaava ja opastava toteutusympäristö verrattuna suunnittelujärjestelmään (ERP).

MES tulee sanoista “Manufacturing execution system”
Käytettävyys ja opittavuusTyypillinen ERP-käyttöliittymä sisältää vaikeasti käytettäviä taulukoita ja valikkohierarkioita. Pohjimmiltaan ERP-järjestelmät ovat transaktiopohjaisia järjestelmiä, mikä tarkoittaa erikseen avattavia käskyjä, joilla suoritetaan tehtävä.LeanwareMES-järjestelmää on helppo käyttää kosketusnäytöltä. MES on pohjaltaan prosesiohjelmisto. Eli määritellään prosessi jota systeemi seuraa ja opastaa käyttäjää. Käyttäjän ei tarvitse muistaa mitä seuraavaksi tehdään, vaan systeemi kertoo sen ja muistuttaa.
Tuotannon näkökulmaERP sisältää toimintoja yrityksen kaikilta osa-alueilta. Ohjelmistona yleispätevä ja toimintojen yli toimiva raportointi. Geneerisenä ei toimi kuin aivan perustilanteessa ilman räätälöintiä.Tästä seuraa myös haaste, eli räätälöinti usein valuu joka alueelle ja riskeeraa koko järjestelmän toimivuuden. Päivitystilanteessa voi räätälöinti estää uuden version käyttöönoton ja tekee koko ERP:stä riskin.MES sisältää vain tuotannolle olennaiset toiminnot, joita voi räätälöidä riskittä yrityksen ympäristöön sopivaksi.
TarkkuustasoERP-järjestelmässä tyypillinen aikamääre on kuukausi, viikko tai päivä.MES-järjestelmässä tyypillinen aikamääre on tunti, minuutti, sekunti tai jopa sekunnin murto-osat. MES mahdollistaa reaaliaikaisen tuotantotilanteen esittämisen ja visualisoimisen.
Oikea-aikaisuus ja ohjaavuusTuotannon työntekijä etsii tietoja ERP:stä itse.MES näyttää juuri oikeat työn suorittamiseen tarvittavat tiedot (esim. työvaiheeseen liittyvät työohjeet tai muutostiedotteet).
Automaatio- ja laiteintegraatiotERP järjestelmää ei ISA-95 standardin ja yleisen ylläpidettävyyden perusteella pitäisi liittää lainkaan automaatioon, jos sen voi välttää. Reaaliaikainen ohjaus ei ole lainkaan tarkoitettu ERP-tasolle.ISA-95 standardi määrittää tasot tuotannon ohjaukseen ja MES/MOM taso on osa automaatiota. MES tasoksi voidaan myös määrittää koneohjaus ja logiikka.

MES välittää tarkat tuotantotiedot automaatiolle ja laitteille ja lukee tiedot (esim. valmistuneet määrät) automaatiolta ja laitteilta.

MES-järjestelmässä voi ylläpitää tuotannolle olennaisia tarkentavia tietoja, esim. linja- ja konekohtaisia parametreja.
LogistiikkaERP-järjestelmässä materiaalit ja puolivalmisteet sijaitsevat “jossain tuotannon alueella”. ERP järjestelmän laajennuksena on saatavissa WM toimintoja, mutta ne harvoin toimivat tuotannon materiaaleille saumattomasti.MES tuntee työvaiheiden väliset puskurivarastot ja voi tarvittaessa kommunikoida saumattomasti WMS-järjestelmän kanssa.
JäljitettävyysERP tarjoaa perustason jäljitettävyyden. Kuka on tilauksen kuitannut valmiiksi ja mitä tilauksen materiaalia on suunniteltu käytettäväksi.MES tarjoaa tarkan jäljitettävyyden esim. käytetyistä materiaalieristä ja resursseista sekä mittaustuloksista, aikaleimoista ja henkilöistä – jopa käytetyistä ohjeversioista. Tarkka jäljitettävyys on usein lakisääteinen vaatimus.
TehdaskohtaisuusERP on globaali järjestelmä, jonka muokkaaminen usein kallista ja vaikeaa.MES on lokaali järjestelmä, joka mahdollistaa tehdaskohtaisen jouston.

Miten MES JA APS eroavat toisistaan?

MES on tuotannon ohjaamiseen, suorittamiseen ja dokumentointiin tarkoitettu järjestelmä (Execution) kun taas APS on tuotannon kuormituksen suunnitteluun ja simulointiin tarkoitettu järjestelmä (Planning and Scheduling).

Tuotannon ohjauksen ja suorituksen hoitaminen ilman MES-järjestelmää ei mahdollista esim. poikkeamaraportointia, työohjeistusta ja materiaalipyyntöjä. Myös jäljitettävyys jää usein puutteelliseksi (esim. tuotteeseen liittyvien materiaalien sarja- ja eränumerot).

Tuotannon suunnittelun hoitaminen ilman APS-järjestelmää ei mahdollista ”mitä jos” -skenaarioiden mallintamista.

Käy tutustumassa, miksi myös varastohallintajärjestelmä WMS on tarpeellinen kaveri ERP:lle täältä.

APS kysymysmerkki MES

ISA-95-standardi tutuksi

ISA-95 on kansainvälinen standardi, joka kuvaa tuotantojärjestelmien perusperiaatteet ja -käsitteistön. Standardi on tarkoitettu sovellettavaksi kaikille teollisuuden aloille. LeanwareMES noudattaa standardin periaatteita. Standardista voit lukea lisää täältä.

Ota yhteyttä

Tutustu onnistuneisiin MES-toteutuksiin