Vältä ylivarastointi ja varmista 100 % palvelutaso

LeanwareSCM:n avulla pidät varastotasot aina optimaalisena ja varmistat, ettei myytävä tavara lopu koskaan kesken, tai ettei sitä ylivarastoida.

Yli 2 000 ostajaa luottaa Leanware-ohjelmistoon.

Tyytyväisiä asiakkaitamme:

Varmista kasvu ja kannattavuus

LeanwareSCM parantaa toimitusketjun hallinnan tunnuslukuja, kuten saatavuutta, varaston kiertoa sekä työmäärää. Pääomaa ei tuhlaannu ylivarastointiin ja tilojen käyttö tehostuu. Ostaminen helpottuu visuaalisen ja selkeän työkalun avulla. Tämä mahdollistaa oston työn tehostumisen ja resurssien ohjaamisen tärkeimpien tuotteiden suunnitteluun ja valvontaan. 

Estä ylivarastointi

Tuotteita ei varastoida liikaa, varastoon ei sitoudu turhaa rahaa ja tilojen käyttö tehostuu. Näin oikeat varastotasot säilyvät, varastoon ei sitoudu turhaa rahaa ja tilojen käyttö tehostuu.

Tehosta ostotyötä 30-40 %:lla

Oston työ tehostuu 30-40 %, kun toimintamallit ovat selkeät ja ostaminen helpottuu. LeanwareSCM:n avulla saadaan selkeitä säästöjä kustannuksiin ja työmäärään – säästettyä aikaa voi käyttää manuaalisten töiden sijasta kehittämiseen.

Paranna toimitusvarmuutta

LeanwareSCM:n avulla saat kattavan kuvan tuotevalikoiman tilanteesta helposti ja voit hyödyntää reaaliaikaista seurantaa. Näin tuotteet eivät lopu kesken, eikä yritys menetä myyntiä. Toimitusvarmuus ja toimitusaika paranee, kalliit jälkitoimitukset poistuvat, yritys kasvaa ja asiakkaat ovat tyytyväisiä. 

Ominaisuudet

Vain tarvittavat tiedot ja toiminnot ovat näkyvillä. Oletusroolit lisäävät tietoturvaa ja poistavat informaatioähkyä. Roolipohjaisuus antaa käyttö-, muokkaus- ja näkyvyysoikeudet käyttäjätasolle asti.

Ei erillistä asennusta koneelle ja uusin versio on aina käytössä. Ei siis erillisiä versiopäivityksiä tai räätälöintien selvittämistä. Oleellisen tiedon jakaminen muille on sujuvaa ja palvelu toimii myös mobiililaitteilla.

Tärkeimpien asetusten ja mm. nimikkeiden ohjausten tekeminen tehdään ohjattuina toimintoina. Se helpottaa ja ohjaa käyttöönotossa, kun tiedetään mitä on tehtävä missäkin vaiheessa. Lisäksi kaikista toiminnoista löytyy ohjeet palveluun integroituna.

Laajat datamäärät on visualisoitu ymmärrettävään muotoon, joka mahdollistaa hyvän toimitusketjun hallinnan ja mahdollistaa tiedolla ohjaamisen.

Kaikki tieto ja kommentit kirjataan järjestelmään, jolloin hiljainen tieto poistuu ja toiminta digitalisoituu. Ei tarvitse muistella mihin tehdyt päätökset perustuvat ja tekemisestä tulee tavoitteellista.  Paperiset muistiinpanot jäävät taka-alalle, jolloin uusia työntekijöitä on helpompi perehdyttää.

Palvelu laskee kysynnänhistorian tai ennusteiden perusteella automattisesti vaikka kymmenille tuhansille nimikkeille ohjausarvot joka yö, jolloin muutokset kysynnässä ja ennusteissa huomioidaan nopeasti.

Huipputulos mahdollistuu, kun asetetaan ensiksi tavoitteet ristikkäisille tunnusluvuille (varaston arvo, työmäärä, saatavuus) ja tämän jälkeen lasketaan automaattisesti nimikkeille ohjaukset, jotka johtavat näihin tavoitteisiin. Vasta tämän jälkeen on mahdollisuus tarkastella ja tehdä korjaavia toimenpiteitä poikkeamiin.

LeanwareSCM tuo faktoihin perustuvan ja selkeän prosessin ohjaustavan hallintaan. Palvelu ehdottaa milloin kannattaa varastoida ja milloin ei.

Valmis PowerBI-raportointi mahdollistaa reaaliaikaisen seurannan, jopa mobiilisti. Saat näkyvyyden toimittajayhteenvedoista asiakaspäähän asti, eli koko ketjun avattuna. Raportit ovat selkeitä, kompakteja ja helppolukuisia. Raportointikokonaisuus on kehitetty yli 500 käyttäjän tarpeiden mukaisesti, jonka visuaalisuus, käyttöliittymä ja toiminnallisuudet ovat jo valmiiksi mietittyjä.

Nimikekokonaisuudet voidaan pilkkoa ohjatuiksi osakokonaisuuksiksi, joilla on omat tavoitteet, mittarit ja ohjausmalli. Esimerkiksi yhtä tuoteryhmää voidaan tarkastella koko varaston sijaan tai käsitellä pitkän hankinta-ajan nimikkeitä erikseen.

Selkeä hinnoittelu - tiedät mitä saat

Tehosta ostamista ja toimitusketjun hallintaa LeanwareSCM-ohjelmistolla. Asiantuntijamme auttavat löytämään juuri teidän tarpeisiinne sopivan kokonaisuuden.

Tom Karlsson
Tom Karlsson
Sales Director
+358 50 518 3968
tom.karlsson@leanware.fi

Mikään ei kerro niin hyvin osaamisestamme kuin tyytyväiset asiakkaat

Olemme auttaneet yli 300 asiakastamme saavuttamaan mitattavia talous-, tuottavuus- ja vastuullisuushyötyjä digitalisoimalla toimintaansa. 

Toimintavarmuuden ylläpitäminen LeanwareSCM:n avulla

Fiksulla ohjelmistouudistuksella merkittävää ajansäästöä

Merkittävää helpotusta ostamiseen ja ohjaamiseen

LeanwareSCM - ohjelmisto, jolla tavoitteet saadaan toteutumaan

Saavutettavien hyötyjen vaikutukset koko liiketoimintaan

  • Asiakastoimitukset nopeutuvat ja asiakastyytyväisyys paranee
  • Tuotannon joustavuus ja tuottavuus kasvaa
  • Kannattavuus kehittyy ja kilpailukyky tehostuu

Ohjelmiston käyttöönotto jopa vuorokaudessa

LeanwareSCM-konnektorin avulla ohjelmiston integrointi käytössä olevaan Microsoft Business Central -toiminnanohjausjärjestelmään onnistuu ketterästi. Nopea, varma ja vakioitu integraatio mahdollistaa asiakkaan keskittymisen uuden ohjelmiston käytön opetteluun sekä hyödyntämiseen.

Vastuullinen toimitusketju

Leanware tarjoaa asiakkailleen digitaalisia ratkaisuja, joilla EU:n raportointivaatimuksiin on jatkossa mahdollista vastata. Käyttämällä näitä toimitusketjujensa optimointiin ja virtaviivaistamiseen, yritykset voivat vähentää ympäristövaikutuksiaan, lisätä tehokkuutta ja parantaa tulostaan.