LeanwareWMS – älykkäin ja ohjaavin varastonhallintajärjestelmä

Tervetuloa matkalle Huippuvarastoksi®!

Huippuvarasto® on tehokas ja laadukas: se tuottaa asiakkaalleen arvoa nopeuden, toimitusvarmuuden ja läpinäkyvyyden muodossa. Omistajalleen Huippuvarasto® tuottaa kilpailukykyä täyttämällä asiakastarpeet tehokkaammin ja paremmin kuin mihin toiset yritykset pystyvät.

Miten Huippuvarastoksi kehittyy? Ensin tulee ymmärtää yrityksen nykytila, kirkastaa tavoitetila ja nähdä mahdollisuudet sekä etenemisen vaihtoehdot datan – ei mutun - perusteella. Kannattaako ensin laittaa kuntoon saldotarkkuus, toimitusvarmuus vai tilanhallinta? Miten muut ovat askeltaneet? Tarvitset tueksesi näkemyksellisen toimialan ammattilaisen. Leanwaren valmis Huippuvarasto® PreStudy on todistetusti rautainen ja helppo ensimmäinen askel.

Lääke on sama niin pienessä kuin isossa varastossa tai logistiikkakeskuksessa, älykkyys: tehdään vähemmällä enemmän ja vain se, mikä täytyy. Älykkyydellä myös huolehditaan, että varastossa on vain se, mitä tarvitaan ja sitä oikea määrä - ei yhtään ylimääräistä. Älykkyyden saa varastoon jopa vain 9 viikossa. Suomen tehokkaimmat logistiikkakeskukset ovat jo asiakkaitamme.

 

LeanwareWMS (Warehouse Management System) on ERP:iä älykkäämpi varastonhallintajärjestelmä. ERP (Enterprise Resource Planning) ohjattujen varastojen tehottomuus aiheuttaa vuosittain 50 000 - 500 000 eurojen menetyksiä yritykselle. Rahan menetyksen voi laskea varaston kokonaistehokkuudesta ja virheistä. Kokonaistehokkuuden laskukaava on toimitetut rivit jaettuna kaikkeen varastotyöhön käytetyllä ajalla. 250 varastoanalyysin ja yli 30 WMS toimituksen perusteella olemme laskeneet, että ERP ohjatun varaston keskimääräinen kokonaistehokkuus on noin 6 riviä/henkilö/tunti.

LeanwareWMS ohjatulla varastolla päästään jopa 30 riviä/henkilö/tunti kokonaistehokkuuteen. Kokonaistehokkuuden kasvu tuo suurimmat säästöt varastolle. Muita LeanwareWMS:n hyötyjä ovat:

 • Kustannussäästöt jopa 500 000 €/vuosi
 • Varaston toimituskyvyn nousu 2,5-kertaiseksi samalla henkilöstöllä
 • Toimitustarkkuus 99,9 %
 • 50% lyhentyneet toimitusajat
 • Keräilyvirheet poistuvat
 • Nimikkeiden kierto toimii FIFO tai/ja FEFO
 • Saldotarkkuus vähintään 99,9 %
 • 100-prosenttinen jäljitettävyys automaattisesti
 • Työhönoppimisaika lyhenee jopa tuntiin
 • Automaatio-ohjaus
 • Reaaliaikaiset välineet päivittäisjohtamiseen

Kokemuksemme mukaan LeanwareWMS ohjaus näkyy korkeampana asiakastyytyväisyytenä. Myös henkilöstön tyytyväisyys on kasvanut, kun työ helpottuu ja turha työ poistuu nykyaikaisella digitaalisella työvälineellä.

Huippuvarasto 2020 – Fysioline Oy

Fysioline Oy

Huippuvarasto 2019 – Würth Oy

Kauppahuone Harju Oy

Huippuvarasto 2018 – Ponsse Oyj

SEW Industrial Gears Oy

Keskeisimmät kokonaistehokkuutta nostavat toiminnot, joihin ERP ei taivu, eikä ihminen kykene

Älykäs dynaaminen varastointi

LeanwareWMS:ssä käytetään varastoyksikkösaldoja varastopaikkasaldojen sijaan, joka on lähtökohta dynaamiselle varastoinnille. Ostoerän tai valmistuserän (jatkossa vastaanottoerän) tuotteet vastaanotetaan yksilöityihin varastoyksiköihin (esim. lava, laatikko). Eri vastaanottoerän tuotteita ei yhdistellä samaan varastoyksikköön, eikä eri varastoyksiköiden sisältöjä sekoiteta keskenään (lempata). Jokainen yksikkö on tunnistettavissa ja yksikön sisältö on nähtävissä reaaliaikaisesti. Tämän lisäksi tiedetään aina tarkalleen, missä kyseinen yksikkö sijaitsee. Tästä seuraa automaattisesti 100-prosenttinen jäljitettävyys ja FIFO sekä FEFO saadaan mahdollistettua järjestelmän automaattisella ohjauksella.

Dynaamisessa varastoinnissa tuotteella ei ole kiinteää aktiivi- tai reservipaikkaa. Dynaamisuus on keskeinen osa tila- ja kokonaistehokkuutta sekä saldotarkkuutta. LeanwareWMS:ään on lisätty paljon älyä ja ohjaavuutta, jolloin dynaamisuudesta saadaan kaikki teho irti.  Alla on lueteltu mitä kaikkia hyötyjä älykkäästä dynaamisesta varastoinnista seuraa verrattuna ERP ohjattuun varastoon.

Puutteet ERP-ohjatuissa varastoissaERP:n tapa tehdäLeanwareWMS tapa tehdäLeanwareWMS hyöty
Huono tuotesijoittelu, josta seuraa huono keräystehokkuus• Ei tehdä kiertoluokan (XYZ) mukaista tuotesijoittelua lainkaan tai hyvin harvoin
• Työläs ja hyvin harvoin tehty manuaalinen (datan hakua ja excelin käyttöä)
• Tehdään väärin perustein: nojaten ABC-luokkiin tai toimitettuihin kokonaismääriin
• Aktiivipaikkoja varaa huonosti kiertävät tuotteet
• Päivittäinen automaattinen kiertoluokan laskenta (XYZ) perustuen ottokertoihin
• Hyllytyksen ja täyttöjen sijoitus sen hetkisen kiertoluokan mukaan
• Helppo sijoittelu sesonkituotteille
• Nimikkeistö on aina optimaalisessa paikassa
• Keräystehokkuuden nousu siirtymämatkojen lyhentymisellä
• Kiertoluokan perusteella täyttö aktiiviin tai keräys reservistä
Paljon turhaa lisäarvoa tuottamatonta työtä, josta seuraa huono kokonaistehokkuus• ERP:n kiinteät varastopaikat aiheuttavat lemppausta, turhaa tavaran siirtelyä sekä paikkojen etsimistä
• Hyllytyksen ja täyttöjen ohjaus usein puutteellista
• Ohjaa varastoyksikön aina tyhjään uuteen varastopaikkaan
• Tavaraan ei kosketa koskaan hyllytyksen ja täyttöjen yhteydessä
• Tehostaa hyllytys- ja täyttöprosesseja jopa satoja prosentteja
Riittämätön saldotarkkuus• Inventointi vuosittain
• Varastopaikkakohtaiset saldot
• Reaaliaikainen inventointi nollasaldotarkistusta vasten• Ei tarvetta lainkaan erilliselle inventoinnille
• Mahdollistaa 98,5 – 100 -prosenttisen saldotarkkuuden
Tilanpuute• Tyhjää tilaa lavahyllyissä ei käytetä tehokkaasti
• Tuotteet, joita ei ole varastossa varaavat hyllytilaa
• Vajaat lavat vievät ylimääräistä tilaa
• Vastaanottoalue vaatii suuren tilan, koska vastaanottoprosessi ei ole virtaava
• Hyllytetään optimaaliselle paikalle lavan korkeuden ja leveyden perusteella
• Tuotteella ei ole kiinteää paikkaa. Jos tuotetta ei ole varastossa, se ei varaa paikkaa.
• Maksimoi hyllykapasiteetin tyhjentämällä vajaat lavat mahdollisimman tehokkaasti
• Vastaanotettu saldo on heti hyllytettävissä
• Tila käytetään aina mahdollisimman tehokkaasti
• Saman tuotteen vajaita lavoja yhtäaikaisesti mahdollisimman vähän
• Vastaanottoaluetta on mahdollista pienentää, joka mahdollistaa enemmän hyllyjä

Älykäs keräyksenohjaus

LeanwareWMS muodostaa optimaalisen keräyslistan käyttäjän puolesta. LeanwareWMS näyttää mitä tuotteita millekin tilaukselle kerätään mistäkin paikoista ja missä järjestyksessä. Tuotteen kuvia voidaan hyödyntää. LeanwareWMS osaa muodostaa optimaaliset keräyslistat ja keräyslenkin ryhmäkeräystä varten. LeanwareWMS ohjaa automaattisesti käyttäjiä tekemään tarvittavat täytöt esim. reservipaikasta aktiivipaikalle ennen keräystä. Tilauksiin liittyvät hyllytys-, täyttö- ja täyslavakeräystyöt ovat aina työjonon kärjessä. Järjestys määrittyy automaattisesti määritettyjen tarveaikatauluksien mukaisesti.

Työnjohtajat voivat itse muuttaa järjestelmän ohjausta varastossa muokkaamalla säännöstöjä, jotka voidaan määrittää tarvittaessa tuotekohtaisesti. He voivat missä tahansa vaiheessa priorisoida tilauksia manuaalisesti tai luoda säännöt automaattiseen priorisointiin. Priorisoidut tilaukset menevät reaaliaikaisesti aina työjonojen kärkeen. LeanwareWMS osaa tarvittaessa yhdistellä automaattisesti samalle asiakkaalle menevät tilaukset, jolloin ne kerätään samanaikaisesti. Tilausten yhdistäminen vähentää kuljetuskustannuksia, parantaa asiakastyytyväisyyttä ja tehostaa keräilyä. Tuotteen älykäs keräyksenohjaus osaa automaattisesti laskea kerääjälle toimitusten kokonaistilavuuksia ja -painoja, mikä mahdollistaa mm. keräyksen suoraan oikeanlaiseen lähetysyksikköön. Tämä nostaa kokonaistehokkuutta vähentämällä työnmäärää pakkaamossa.

LeanwareWMS ohjaa keräilyä niin vahvasti ja visuaalisesti, että uuden kerääjän kouluttaminen kestää vähimmillään 30 minuuttia. Tämä mahdollistaa reagoimisen sesonkeihin ja muihin työvoimatarpeiden vaihteluihin esimerkiksi vuokratyövoimaa käyttämällä.

Kuinka LeanwareWMS on syntynyt

Leanware Oy toi WMS markkinat Suomeen ja on ollut markkinajohtaja siitä lähtien.

Vuonna 2006 Leanware toteutti Staples:lle (ent. Lindell) WMS-järjestelmän, joka ohjasi pitkälle automatisoitua huipputehokasta varastoa. Tästä seurasi Anttilan, Broman Group:n, Ferrometal:n sekä Würth:n logistiikkakeskuksien kokonaisvaltainen ohjaus. Tähän aikaan WMS ja tehokas varastonhallinta oli vain suurien varastojen etuoikeus. Leanware Oy päätti tehdä suuren tuotekehityspanostuksen, jotta myös keskisuurilla ja pienillä asiakkailla olisi kumppani ja järjestelmä tehokkaaseen kotimaiseen varastonhallintaan. Tuotekehityksessä otettiin huomioon Leanwaren vahva toimialaosaaminen, aikaisempien projektien opit, lukuisat konsultoinnit. Tästä syntyi LeanwareWMS.

Ansaittu luottamus näkyy referensseissämme, lue lisää asiakastarinoitamme tai katso alla olevat asiakasvideot.

LeanwareWMS-toimitusmalli

Työskentelemme päivittäin Suomen parhaiden varastojen kanssa. LeanwareWMS on valmisohjelmisto jokaisen varaston tarpeisiin. Älykäs ohjaus, toiminnan läpinäkyvyys, dynaaminen varastointi ja kattavat integraatiot muihin järjestelmiin takaavat tehokkaan varastonhallinnan. Näet alta LeanwareWMS-ohjelmistovaihtoehdot. Sovitaan tapaaminen ja katsotaan, mikä vaihtoehto sopii parhaiten juuri sinun varastoosi.