LeanwareSCM ja ERP: kilpailijat vai kumppanit?

”Miksi en voi vain käyttää ERP:tä ostamiseen?”, ”Mitä eroa on ERP:llä ja SCM:llä?”, ”Aina ennenkin on osto tehty ERP:llä, niin miksi en tekisi sillä jatkossakin?”

Nämä ovat yleisimmät kysymykset, joita olemme kohdanneet yritysten kanssa keskustellessamme ostamisesta ja hankinnasta. Olemme törmänneet ajatukseen, että ERP ja LeanwareSCM kilpailevat keskenään, vaikka todellisuudessa järjestelmät pelaavat samassa joukkueessa mahdollistaen asioita, ei poissulkien. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Keräsimme yhteen blogin, jossa käymme läpi eroja ja toisaalta mahdollisuuksia näiden kahden eri järjestelmän välillä.

Tavoitteellinen ohjausmalli

Tavoitteellisen ostamisen lähtökohtana on nimensä mukaisesti luoda toimitusketjun hallintaan malli, jossa yrityksen tavoitteet ohjaavat toimitusketjua. LeanwareSCM-ohjelmistossa määritellyt tavoitteet vaikuttavat siihen, kuinka ohjelmisto automaattisesti laskee nimikkeille ohjausarvoja ja tekee tarve-ehdotuksia. ERP:ssä taas nimikkeitä ostetaan ja ohjataan manuaalisesti, jonka jälkeen päästään tiettyyn lopputulokseen. SCM-ohjelmisto siis ohjaa ostoa automaattisesti kohti tavoitteita, kun taas ERP vaatii jatkuvaa manuaalista työtä ja säätämistä, jolloin tekeminen ei ole tavoitteellista.

LeanwareSCM-ohjelmiston tavoitteena on saada ristikkäiset tunnusluvut eli parempi saatavuus, optimaalinen varaston kiertonopeus sekä ostorivien määrä paremmiksi. Mikäli toiveissa on esimerkiksi varaston arvon vähentäminen, määritellään se tavoitteeksi, jolloin ohjelmisto laskee nimikkeille ohjausarvot, joiden avulla tavoitteisiin päästään. Järjestelmä ottaa samalla automaattisesti huomioon ostamiseen liittyvät tiedot, kuten hankinta-ajan, minimierät ja pakkauskoot. Käyttäjän ei siis tarvitse itse arvioida millaisia toimintoja tavoitteeseen pääsemiseen tarvitaan, kuten ERP:ssä, vaan ohjelma laskee sen automaattisesti käyttäjän puolesta.

Nimikkeiden ryhmittely

LeanwareSCM-järjestelmässä tavoitteita asettaessa ei tarvitse tyytyä vain yhteen yleiseen tavoitteeseen, vaan tavoitteita voidaan asettaa monella eri tasolla. ERP:ssä ohjaus on enemmän yksitasoista, kun taas LeanwareSCM-ohjelmistossa voidaan tuoda kokonaisuuksia seurannan ja ohjauksen tarpeisiin. Kokonaisuuksia voidaan tarkastella myös tarkemmalla tasolla ryhmittelemällä ohjaus pienempiin osiin, kuten esimerkiksi Maijan ostettavat nimikkeet, kriittiset nimikkeet tai esimerkiksi nimikkeet, jotka ostetaan Ruotsista. Kaikille näille ryhmille voidaan määrillä omat tavoitteet, joita säätelevät jokaisen ryhmän omat parametrit. Voit siis personoida jokaisen tuotteen tarpeet erikseen ja hallita ryhmien sisällä olevia kategorioita ja tuotteita tarkemmin.

LeanwareSCM-ohjelmisto mahdollistaa myös abc-luokittelun teon halutulla tasolla, kun taas ERP:ssä luokittelu voidaan tehdä vain koko yrityksen laajuisesti. Tehokkaan abc-logiikan hyödyntämisen avulla voidaan parantaa ristikkäisiä tunnuslukuja eli varaston kiertonopeutta, saatavuutta ja saapumisrivien määrää (tai yleisesti ostorivien määrää).

Automaattisten ryhmittelyiden ansiosta ohjaus voidaan tehdä hyvinkin tarkalla tasolla ilman että manuaalisen työn määrä kasvaa. Työntekijät voivat itse määrittää oman työnsä kannalta oleelliset näkymät tehostamaan juuri heidän työtään. Sen lisäksi, että käyttäjä saa yksityiskohtaisemman hallinnan tuotteisiin, pystyy ohjelmisto näyttämään tarkemmin myös mittarit poikkeamiin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tilanteita, joissa varastossa on liikaa tavaraa tavoitteisiin verrattuna, jolloin ohjelma luo listan asioista, joihin tulisi kiinnittää huomiota.

Käyttöliittymä ja käytettävyys

SCM-työkalu on luotu oston ja varaston ohjauksen toiminnallisuuksiin, jolloin ohjelmiston käytettävyys on säädetty juuri tätä tarkoitusta varten. Oppeja ohjelmiston tarpeisiin ja käyttöön on kerätty jo 30 vuoden ajan, ja se on rakennettu täysin tarvepohjaisesti. Käyttöliittymä eroaa ERP:n käytettävyydestä visualisuuden kannalta. SCM-ohjelmisto on rakennettu niin, että data on visualisoitu helposti ymmärrettävään muotoon.

Keskeiset tekijät on myös linkitetty toisiinsa. Kun ohjelmisto näyttää tuotteen ostoehdotusta, se näyttää ilmoituksen yhteydessä mikä on ollut tuotteen kulutus, millaisia tapahtumia siinä on ollut ja kannattaako tuotetta varastoida. Näiden lisäksi on mahdollista saada näkyviin tuotteen kustannukset ja tehdä tarvittavia muutoksia välittömästi esimerkiksi sen suhteen, kannattaako tuotetta ostaa lisää.

Työkalujen hyödyntäminen

SCM-ohjelmisto varmistaa, että tieto ei jää vain yhden ihmisen varaan, jolloin myös perehdyttäminen helpottuu. Jokaisen tuotteen ja tapahtuman kohdalle voi jättää merkinnän esimerkiksi siitä, miksi on tehty päätös tuotteen varastoinnista tai lisätä arvio tuotteen kulutusennusteesta. Keskeisten päätösten taustalle jää perustelu näkyviin, jolloin jatkossakin päätöksenteko ja analysointi perustuu tietoon, ei arvailuun.  Syitä voidaan merkitä myös erilaisten ennusteiden, varastoinnin tai poikkeavien tilausmäärien yhteyteen.

LeanwareSCM-ohjelmisto auttaa käyttäjää myös, kun nimikkeitä korvataan vanhoista nimikkeistä uusiin. Tällöin vanhojen nimikkeiden tietoja, saldoja ja tapahtumia voidaan kopioida uusille nimikkeille. ERP:ssä yhden nimikkeen muuttaminen sekoittaa samalla muita lukuja ja tällöin tiedot eivät näy enää oikein. LeanwareSCM kuitenkin ymmärtää muutoksen ja suhteuttaa sen osaksi muita lukuja.

Kun tarkastellaan ERP:n ja LeanwareSCM:n eroja voidaan ajatella, että ERP on sveitsiläinen linkkuveitsi, joka mahdollistaa hetkessä monia asioita, mutta ei ratkaise ongelmia syvällisemmällä tasolla eri osa-alueilla. LeanwareSCM on ostamiseen ja hankintaan erikoistunut ohjelmisto, joka tarjoaa tukea ja apua juuri oston ja hankinnan toimintoihin. Ostaminen yrityksessä tapahtuu jatkossakin ERP:n kanssa eli LeanwareSCM-ohjelmistoa hyödynnettäessä ei luovuta ERP:n käytöstä, vaan LeanwareSCM:n tehtävä on ohjata ERP:tä ja tarjota siihen älykkyyttä, visualisuutta ja automaatiota.

 

Mikäli kaipaat lisää tietoa LeanwareSCM-ohjelmistosta tai haluat päästä näkemään miten ohjelmisto toimii käytännössä – ota meihin yhteyttä. Demossa pääset tutustumaan ohjelmiston toimintaa käytännössä sekä näkemään sen tarjoamia erilaisia mahdollisuuksia. Varaa demo Tompalta!

Ota yhteyttä

Tom Karlsson

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat uusimmat blogikirjoitukset sekä tietoa Leanwaren tapahtumista ja ajankohtaisista asioista suoraan sähköpostiisi.

  Tätä lomaketta suojaa Google reCAPTCHA, ja Googlen tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtoja sovelletaan.

  Toimitusketjun kilpailukyky -tapahtuma 16.5.2024

  Menestystä niittänyt Kilpailukyky-tapahtuma rantautuu jälleen Tampereen messu- ja urheilukeskukseen 16.5.2024 tuoden yhteen sisälogistiikan asiantuntijoita ympäri Suomen. Päivä koostuu aamulla toteutettavista yritysvierailuista ja iltapäivän seminaarista, jossa tutustumme syvällisesti toimitusketjun maailmaan käytännön esimerkkien ja keskusteluiden avulla. Lue lisää
  data-analytiikka

  Toimitusketjun data-analytiikka

  Elisa ostaa Leanware Oy:n vahvistamaan Elisa IndustrIQ -liiketoimintaa 

  Elisa ostaa Leanware Oy:n vahvistamaan Elisa IndustrIQ -liiketoimintaa. Lue lisää

  11.4.2024 Toimitusketjun data-analytiikka

  Webinaarissa käsitellään data-analytiikkaa toimitusketjun näkökulmasta sekä erittäin ajankohtaista tekoälyaihetta. Lue lisää