Tiedätkö nämä kaksi toimin­tatapaa tehokkaalle verkko­kaupan varasto­hallinnalle?

Janne Viinikkala (22.8.2017) kirjoitti blogissa “Taloussanomat: Suomalaiset kaupat nukahtivat – ulkomaiset verkkokaupat kahmaisivat asiakkaat”, mitä vaatimuksia kiristyvä kilpailu verkkokauppaliiketoiminnassa asettaa sisälogistiikalle. Kyseisestä blogista on tähän lyhyesti tiivistetty verkkokaupan vaatimukset sisälogistiikassa:

 • Sisälogistiikan kasvanut kompleksisuus: suuri tuotteiden määrä, nopeasti vaihtuvat tuotteet, tilausmassan pirstaloituminen pienemmiksi tilauksiksi
 • Vaatimus virheettömyyteen: 100 % saldotarkkuus ja 100 % toimitusvarmuus
 • Kiristynyt hintakilpailu: kustannukset mahdollisimman alas sisälogistiikan kokonaistehokkuuden maksimoinnilla.

Tässä kirjoituksessa pureudun yksityiskohtaisemmin, millä kahdella tehokkaalla toimintatavalla pystytään parhaiten vastaamaan näihin vaatimuksiin.

Älykäs dynaaminen varastointi

Dynaamisessa varastoinnissa tuotteella ei ole kiinteää aktiivi- tai reservipaikkaa. Varastonohjausjärjestelmä (WMS) laskee aina hyllytyshetkellä tuotteille oikean tyhjän paikan. Järjestelmä tietää aina tarkalleen, missä tuotteet sijaitsevat sekä missä varastopaikoissa on tilaa.

Verkkokauppojen suuri tuotteiden määrä ja nopea tuotteiden vaihtuvuus aiheuttavat sen, että varastoa ei voi ohjata tehokkaasti kiinteillä varastopaikoilla.

Yleiset huomaamani ongelmakohdat kiinteäpaikkaisissa varastoissa:

 • Huono keräystehokkuus
  • Tuotteita ei ole sijoitettu keräilyn kannalta optimaalisille paikoille (oikean kiertoluokan mukaisesti), joka näkyy pitkinä siirtyminä keräyksessä
 • Lisäarvoa tuottamaton työ (hukka)
  • Lemppaus hyllytysten ja täyttöjen yhteydessä
  • Kiinteiden varastopaikkojen manuaalinen hallinta
  • Tuotteiden etsiminen
 • Epätehokas tilankäyttö
  • Tuotteet, joita ei ole varastolla, varaavat turhaan hyllytilaa
  • Kuutioita hyllyissä ei käytetä tehokkaasti
 • Huono saldotarkkuus

Älykäs dynaaminen varastointi vastaa ongelmakohtiin seuraavanlaisesti:

 • Hyvä keräystehokkuus
  • Järjestelmä ohjaa käyttäjää aina sijoittamaan tuotteet optimaaliselle paikalle huomioiden tuotteen juuri sen hetkisen kiertoluokan
 • Ei lisäarvoa tuottamatonta työtä (hukkaa)
  • Tuotteet hyllytetään sekä täytetään aina siirrolla uudelle paikalle, jolloin epätehokasta lemppausta ei tehdä
  • Järjestelmä hallitsee nimikkeiden optimaalisen sijoittelun automaattisesti. Esimerkiksi järjestelmä laskee tuotteille päivittäin oikeat kiertoluokat perustuen ottokertoihin.
 • Tehokas tilankäyttö
  • Tuotteet, jotka eivät ole varastossa, eivät koskaan varaa varastosta tilaa
  • Tuotteet täytetään reservistä aktiiviin dynaamisesti tarvetta vasten
  • Järjestelmä optimoi tilankäytön hyllyttäessä sekä täyttäessä
  • Järjestelmä ohjaa tyhjentämään vajaat lavat/paikat mahdollisimman tehokkaasti
 • Erinomainen saldotarkkuus
  • Varastopaikan/-yksikön tyhjentyessä, tehdään reaaliaikainen inventointi nollasaldotarkistusta varten

WMS:llä ohjattu ryhmäkeräys

Verkkokaupan logistiikassa ominaista ovat pienet tilaukset. Ryhmäkeräys on yleensä paras ratkaisu ohuen materiaalivirran toimittamiseen tehokkaasti. Ryhmäkeräyksessä kerätään useampaa tilausta kerrallaan samalla keräyslenkillä, jolloin keräysteho saadaan moninkertaiseksi. Kerralla kerättävä mahdollinen tilausmäärä riippuu käytettävästä keräysalustasta ja tilausten koosta.

Yleiset huomaamani ongelmakohdat keräyksessä:

 • Tehdään pääosin epätehokasta tilauskeräystä, koska järjestelmä ei tue ryhmäkeräystä
 • Paperilla tehtävä ryhmäkeräys on ollut epätehokasta ja virhealtista
  • Erityisesti suurta hukkaa keräyksen aloittamisessa sekä seuraavan keräystehtävän valinnassa
  • Tuote kerätään vahingossa väärän tilauksen laatikkoon
 • Aikaa vievät pakkaus ja yhdistelyprosessit.

WMS:llä ohjatun ryhmäkeräyksen edut:

 • Järjestelmä laskee kerääjälle automaattisesti listalle oikean määrän tilauksia perustuen tilausten tilavuuksiin ja keräysalustan fyysisiin ominaisuuksiin
 • Järjestelmä järjestää keräystehtävät optimaaliseen järjestykseen kerääjää varten
 • Järjestelmä varmistaa aina viivakoodeilla, että kerääjä kerää oikean tuotteen sekä suorittaa keräyksen oikean tilauksen keräyslaatikkoon
 • Järjestelmä mahdollistaa keräysalueiden ketjuttamisen sekä osaa ohjata keräyksen suoraan oikean kokoiseen pahviin, jolloin erillistä pakkaus/yhdistelyprosessia ei välttämättä tarvita.

Jo näillä kahdella tehokkaalla toimintatavalla saadaan suuri vaikutus verkkokaupan varaston kokonaistehokkuuteen, virheettömyyteen sekä toimitusvarmuuteen. Näen, että nämä ydintoiminnot ovat elinehto kilpailukykyiselle verkkokaupan logistiikalle.

Joni Ihalainen
Tuotepäällikkö,WMS
Leanware Oy

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat uusimmat blogikirjoitukset sekä tietoa Leanwaren tapahtumista ja ajankohtaisista asioista suoraan sähköpostiisi.

  Tätä lomaketta suojaa Google reCAPTCHA, ja Googlen tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtoja sovelletaan.

  Blogi

  Järjestelmien väliset integraatiot – tehokasta tietojenvaihtoa ohjelmointirajapintojen avulla

  Ohjelmointirajapinnat, tunnetaan myös nimellä APIt (Application Programming Interface), ovat järjestelmien tapa kommunikoida keskenään. APIt välittävät tietoa ja käskyjä eri järjestelmien välillä ja huolehtivat tarvittavista datamuunnoksista. Lue lisää

  Tiedolla johtaminen strategian tukena

  Tiedolla johtaminen osana strategiaa tarkoittaa lyhykäisyydessään sitä, että organisaatiossa pyritään luomaan päätöksenteon tueksi luotettavaa tietoa, jonka avulla organisaatiota johdetaan. Lue lisää

  Ihminen koneena: Leanwaren järjestelmät, ERP ja integraatiot

  Voimme kuvata näitä järjestelmiä ihmisenä, jossa ERP on aivot, ja integraatiot toimivat sydämenä ja hermostona, joka pitää kaiken liikkeessä ja välittää tietoa eri järjestelmien välillä. Lue lisää