Johda tiedolla, tunnista megatrendit

Megatrendit vaikuttavat tulevaisuuden tekemiseen ja luovat tarpeita muutoksiin myös teollisuuden ja kaupan alalla. Esimerkiksi Industry 4.0 muokkaa toimintaympäristöä teollisuudessa ja tuotannossa. Digitaaliset tehtaat saavat merkittävää kilpailuetua ja etumatkaa kannattavuudesta ja paremmasta kyvykkyydestä kasvaviin asiakastarpeisiin. Kestävä kehitys ja hyvinvointi toisena isona vaikuttajana on jo muokannut meidän jokaisen ympäristöä ja se suuntaus tulee jatkumaan. Kolmantena suurena muutoksena voi pitää syvempää datalla eli tiedolla johtamista.

Trendit vaikuttavat voimakkaasti tulevaisuuteen. Niitä on hyvä pitää silmällä jatkuvasti, jotta vältyt ikäviltä yllätyksiltä ja pahimmassa tapauksessa tiput kehityksestä. Älä jää kehityksen jalkoihin, vaan johda tiedolla.

Industry 4.0 tuotannon hyödyt

Industry 4.0 tavoittelee tuotteen elinkaaren kokonaisvaltaista kehitystä ja hallintaa tuotekehityksestä asiakkaalle ja asiakkaalta tuotekehitykseen.

1

Lyhentynyt läpimenoaika

2

Pääomien parempi käyttö

3

Alhaisemmat laatukustannukset

4

Valmistuksen joustavuus ja ketteryys

5

Reaaliaikainen tilannekuva tuotannosta ja toimittajaverkosta

6

Automaation monipuolinen hyödyntäminen

Teollisuuden megatrendit

Teollisuus ei elä irrallaan muun maailman trendeistä, joten globaalit trendit vaikuttavat myös teollisuuteen. Kestävä kehitys näkyy myös teollisuudessa monin tavoin. On jo taloudellisestikin kannattavaa poistaa turhaa tavaran liikuttelua ja työtä, eli siten edistää kestävää kehitystä. On paljon trendejä, jotka ovat suoraan tai välillisesti vaikuttamassa suuriin globaaleihin muutoksiin. Esimerkkinä Industry 4.0 investoinnit kasvavat, jotta yritykset pysyvät kilpailukykyisenä.

Tuotannon digitalisaatiolla voidaan nostaa yrityksen kannattavuutta kustannustehokkaasti. PWC:n Digital Factories 2020 -tutkimuksen mukaan 98 % valmistavasta teollisuudesta odottaa tuotannon digitalisaatiolla jopa 12 % tehokkuuden ja tuottavuuden kasvua. Kannattava yritys työllistää ja pitää tuotannon lähempänä asiakkaita ja lyhentää toimitusketjuja. Asiakkaiden vaatimukset nopeasta toimituksesta ja laajasta valikoimasta poikivat monenlaisia paineita toimitusketjulle. Nopeus ei nykypäivänä ole enää ainoa mittari, vaan ihmisten hyvinvointi on noussut merkittävään asemaan kilpailussa osaajista. Yhtä mittaria tarkastelemalla saattaa osaoptimoida toimintaa ja heikentää toista. Yleisempi kokonaisuuden analyysi ja vuorovaikutuksen ymmärtäminen auttaa yrityksiä pitämään kokonaisuus paremmin tasapainossa. Ympäristö, hyvinvoiva henkilöstä ja kannattavuus ei ole toisiaan poissulkevia asioita. Nopea, joustava, hukkaa ja jätettä minivoiva, ihmiset huomioiva yritys – eikö kuulosta hyvälle?

Kasvavia trendejä teollisuudessa ovat

Ympäristö

 • Ihmisten arvostus kasvaa. Ihmiset vaativat hyvää johtamista ja selkeää palautetta
 • Ihmisten liikkuvuus yritysten välillä kasvaa ja kilpailuun osaajista pitää vastata
 • Kansainvälinen kilpailu kiristyy ja osaamisesta kilpaillaan
 • Ekologisuus nousee kilpailutekijäksi ja pitää huomioida myös valmistuksessa

Asiakkaat

 • Tilaus- ja toimitusajat nopeutuvat ja vaatimukset tiukentuvat
 • Valikoimat laajenevat , tuote-elinkaaret lyhentyvät, tuotteet ovat varioituvia ja eräkoot laskevat
 • Vaihtuvuus on nopeaa tuotteissa
 • Laatuvaatimukset asiakkaiden ja kilpailun kautta kasvavat

Tuotantoketju

 • Tuotanto monimutkaistuu tuotteiden mukana
 • Logistiikka on pitkään nähty kuluna, nyt se nähdään lisäarvona ja kilpailutekijänä
 • Materiaaliautomaatio halventuu, saavutettavuus ja joustavuus paranee
 • Tuotanto digitalisoituu kohti Industry 4.0 visiota (esim. läpinäkyvyys ja IoT)
 • Päivittäisjohtamisen merkitys kasvaa ohjaamisessa – kokonaisuuden ymmärtäminen ja johtaminen (Industry 4.0)

Kaupan megatrendit

Digitalisaatio, robotiikka ja automaatio haastavat logistiikan liiketoimintamalleja enemmän kuin koskaan aiemmin, mutta tuovat mahdollisuuksia niin kuljetukseen kuin varastointiin.

Kasvavia trendejä kaupan alalla ovat

 • Verkkokaupan vaatimukset kasvavat
 • Tuotemäärät nousevat
 • Verkkokaupan toimitusajoilla on suuret vaatimukset
 • Hintavertailu on helpompaa
 • Asiakastoimintakenttä verkostoituu
 • Vaaditaan nopeaa reagointiaikaa tilauksesta toimitukseen
 • Verkkokauppa kasvaa
 • Tekoäly ja koneoppiminen ennustavat tulevaa ja optimoivat tulosta
 • Tehokkaat prosessit, toimivat järjestelmät ja päivittäisjohtaminen tehostavat toimintaa
 • Analytiikan avulla vapautetaan työnjohdon aikaa
 • Digitalisaatio helpottaa päivittäisjohtamista
 • Analytiikan avulla vapautetaan työnjohdon aikaa
 • Digitalisaatio helpottaa päivittäisjohtamista
 • Kansainväliset alustatoimijat luovat kilpailua ja mahdollisuuksia 
 • Vastuullisuus nousee yhä merkittävämpään rooliin 
 • Tuotteiden personointi lisääntyy  
 • Toimitusketjun lisäpalveluiden tarve ja tarjonta kasvavat 
 • Asiakkaan ostokokemuksen ainutlaatuisuudesta kilpaillaan

Lue lisää asiantuntijoidemme blogeista

Ota yhteyttä, kun haluat pysyä mukana kehityksessä

Petri Karjalainen