Johda tiedolla, tunnista megatrendit

Megatrendit vaikuttavat tulevaisuuden tekemiseen ja luovat tarpeita muutoksiin myös teollisuuden ja kaupan alalla.

Trendit vaikuttavat voimakkaasti tulevaisuuteen ja niitä on hyvä pitää silmällä jatkuvasti. Näin vältyt ikäviltä yllätyksiltä etkä tipu kehityksestä. Älä jää kehityksen jalkoihin, vaan johda tiedolla.

Kolme suurinta suuntausta

Ensimmäinen ja suurin suuntaus on Industry 4.0, joka muokkaa toimintaympäristöä teollisuudessa ja tuotannossa. Digitaaliset tehtaat saavat merkittävää kilpailuetua ja etumatkaa kannattavuudesta ja paremmasta kyvykkyydestä kasvaviin asiakastarpeisiin.

Kestävä kehitys ja hyvinvointi ovat toinen iso vaikuttaja, joka on jo muokannut meidän jokaisen ympäristöä – tämä suuntaus tulee jatkumaan.

Kolmantena suurena muutoksena voi pitää syvempää datalla, eli tiedolla johtamista.

Industry 4.0 tuotannon hyödyt

Industry 4.0 tavoittelee tuotteen elinkaaren kokonaisvaltaista kehitystä ja hallintaa, tuotekehityksestä asiakkaalle ja asiakkaalta tuotekehitykseen.

1

Lyhentynyt läpimenoaika

2

Pääomien parempi käyttö

3

Alhaisemmat laatukustannukset

4

Valmistuksen joustavuus ja ketteryys

5

Reaaliaikainen tilanne­kuva tuotannosta ja toimittaja­verkosta

6

Automaation monipuolinen hyödyntäminen

Teollisuuden megatrendit

Teollisuus ei elä irrallaan muun maailman trendeistä, joten globaalit trendit vaikuttavat myös teollisuuteen. Kestävä kehitys näkyy myös teollisuudessa monin tavoin. On jo taloudellisestikin kannattavaa poistaa turhaa tavaran liikuttelua ja työtä, eli siten edistää kestävää kehitystä. On paljon trendejä, jotka ovat suoraan tai välillisesti vaikuttamassa suuriin globaaleihin muutoksiin. Esimerkkinä: Industry 4.0 investoinnit kasvavat, jotta yritykset pysyvät kilpailukykyisenä.

Tuotannon digitalisaatiolla voidaan nostaa yrityksen kannattavuutta kustannustehokkaasti. PWC:n Digital Factories 2020 -tutkimuksen mukaan 98 % valmistavasta teollisuudesta odottaa tuotannon digitalisaatiolla jopa 12 % tehokkuuden ja tuottavuuden kasvua. Kannattava yritys työllistää ja pitää tuotannon lähempänä asiakkaita ja lyhentää toimitusketjuja. Asiakkaiden vaatimukset nopeasta toimituksesta ja laajasta valikoimasta poikivat monenlaisia paineita toimitusketjulle. Nopeus ei nykypäivänä ole enää ainoa mittari, vaan ihmisten hyvinvointi on noussut merkittävään asemaan kilpailussa osaajista. Yhtä mittaria tarkastelemalla saattaa osaoptimoida toimintaa ja heikentää toista. Yleisempi kokonaisuuden analyysi ja vuorovaikutuksen ymmärtäminen auttaa yrityksiä pitämään kokonaisuus paremmin tasapainossa. Ympäristö, hyvinvoiva henkilöstä ja kannattavuus eivät ole toisiaan poissulkevia asioita.

Nopea, joustava, hukkaa ja jätettä minivoiva, ihmiset huomioiva yritys – eikö kuulostakin hyvältä?

Kasvavia trendejä teollisuudessa

Ympäristö

 • Ihmisten arvostus kasvaa. Ihmiset vaativat hyvää johtamista ja selkeää palautetta
 • Ihmisten liikkuvuus yritysten välillä kasvaa ja kilpailuun osaajista pitää vastata
 • Kansainvälinen kilpailu kiristyy ja osaamisesta kilpaillaan
 • Ekologisuus nousee kilpailutekijäksi ja pitää huomioida myös valmistuksessa

Asiakkaat

 • Tilaus- ja toimitusajat nopeutuvat ja vaatimukset tiukentuvat
 • Valikoimat laajenevat, tuote-elinkaaret lyhentyvät, tuotteet ovat varioituvia ja eräkoot laskevat
 • Vaihtuvuus tuotteissa on nopeaa
 • Laatuvaatimukset asiakkaiden ja kilpailun kautta kasvavat

Tuotantoketju

 • Tuotanto monimutkaistuu tuotteiden mukana
 • Logistiikka on pitkään nähty kuluna, nyt se nähdään lisäarvona ja kilpailutekijänä
 • Materiaali­automaatio halventuu, saavutettavuus ja joustavuus paranee
 • Tuotanto digitalisoituu kohti Industry 4.0 visiota (esim. läpinäkyvyys ja IoT)
 • Päivittäis­johtamisen merkitys kasvaa ohjaamisessa – kokonaisuuden ymmärtäminen ja johtaminen lisääntyy (Industry 4.0)
Robotteja tehtaassa, industry 4.0 muutos on tulossa

Kaupan megatrendit

Digitalisaatio, robotiikka ja automaatio haastavat logistiikan liiketoiminta­malleja enemmän kuin koskaan aiemmin, mutta tuovat mahdollisuuksia niin kuljetukseen kuin varastointiin.

Kasvavia trendejä kaupan alalla

 • Verkkokaupan vaatimukset kasvavat
 • Tuotemäärät nousevat
 • Verkkokaupan toimitus­ajoilla on suuret vaatimukset
 • Hinta­vertailu on helpompaa
 • Asiakas­toiminta­kenttä verkostoituu
 • Vaaditaan nopeaa reagointi­aikaa tilauksesta toimitukseen
 • Verkkokauppa kasvaa
 • Tekoäly ja kone­oppiminen ennustavat tulevaa ja optimoivat tulosta
 • Tehokkaat prosessit, toimivat järjestelmät ja päivittäis­johtaminen tehostavat toimintaa
 • Analytiikan avulla vapautetaan työnjohdon aikaa
 • Digitalisaatio helpottaa päivittäisjohtamista
 • Kansainväliset alustatoimijat luovat kilpailua ja mahdollisuuksia 
 • Vastuullisuus nousee yhä merkittävämpään rooliin 
 • Tuotteiden personointi lisääntyy  
 • Toimitusketjun lisäpalveluiden tarve ja tarjonta kasvavat 
 • Asiakkaan ostokokemuksen ainutlaatuisuudesta kilpaillaan

Lue lisää asiantuntijoidemme blogeista

Ota yhteyttä, kun haluat pysyä mukana kehityksessä