Tuotannon kehitysprojektien johtaminen Industry 4.0 aikakaudella

Hyviä uutisia: Teollisuuden digitalisaation ja automaation avulla tehdään supertuottavia ja joustavia tuotantolaitoksia. Haastava uutinen: Näiden järjestelmien hankinta ja siihen liittyvä muutosjohtaminen on todella vaativaa ja vaatii myös asiakkaalta ihan erilaista sitoutumista ja paneutumista omaan tuotantonsa ymmärtämiseen. Tässä blogiteksissä pohdin Leanwaren tekemiä projekteja ja poimin niistä yhteisiä tekijöitä, jotka ovat johtaneet onnistumiseen.

Ensimmäinen ajatus: Jos se on vaikeaa, niin voisiko sen jättää tekemättä? Futuristien mukaan puolet työstä tulee muuttumaan hyvin nopealla syklillä. Edelläkävijä yritykset saavat muutoksesta kilpailuetua. Lisäksi kyseiset yritykset pystyvät kehittämään omaa toimintaansa perinteisiä yrityksiä nopeammin. Hitaampi puolikas yrityksistä tekee muutokset pakon edessä. Tällöin muutoksen tulokset nostavat heidät ainoastaan samalle tasolle laadussa, tehokkuudessa ja joustavuudessa muiden kanssa. Toisin sanoen digitalisaatio tulee varmasti ja nopeasti. Ensimmäiselle puolikkaalle se mahdollistaa kilpailuedun. Jälkimmäiselle puolikkaalle se on vain pakollinen kustannus jotta yritys pysyy kilpailussa mukana.

Kokemukseni mukaan menestyvillä muutosprojekteilla on ollut aina kaksi asiaa asiakkaan puolelta kunnossa: omistajuus sekä näkemyksellisyys.

Tässä omistajuudella tarkoitan omistajuutta sekä prosessiin, mitä projekti koskee että itse projektin tavoitteisiin. Omistajalla pitää olla ymmärrys kokonaisuudesta sekä päätäntävaltaa kehittää asioita. Industry 4.0:ssa on käsite kyberfyysinen järjestelmä. Se tarkoittaa kehittyneiden laitteiden, ohjelmistojen ja ihmisten muodostamaa kokonaisuutta. Kokonaisuuden sisällä eri osien vuorovaikutus on suuri. Tämän vuoksi muutoshankkeen suunnittelua ei voida jakaa toisistaan riippumattomiin osiin (esim. automaatio ja ohjelmisto), vaan kokonaisuuden suunnittelu vaatii näkemyksellisyyttä kaikista osa-alueista.

Yleisimmät haasteet muodostuvat, kun projekti pilkotaan perinteisen mallin mukaan liian pieniin palasiin. Palasille on osoitettu omat itsenäiset projektipäälliköt ja heidän menestystä mitataan vain budjetin ja aikataulun pitävyydellä. Tällöin joudutaan tilanteeseen, jossa ymmärrys kokonaisuudesta katoaa. Hyvä happotesti tämän tilanteen löytämiseksi on kysyä projektipäälliköltä ”Miksi?”. Jos projektipäällikkö ei osaa selittää, miksi materiaalivirta on suunniteltu sellaiseksi kuin se on suunniteltu, tai miksi tuotteen valmistus on suunniteltu sellaiseksi kuin on suunniteltu, niin edessä on todennäköisesti ongelmia tai lopputulos on iso kompromissi.

Toinen onnistumisen edellytys on asiakkaan näkemyksellisyys. Näkemyksellisyys tarkoittaa sitä, miten asiakas näkee tuotantonsa kehittyvän seuraavan vuosien aikana. Kehityksellä pitää olla suunta ja sen pitää olla vaiheistettu. Meillä on useita hienoja asiakkaita, joiden suunta on ollut selkeä ja asioita on edistetty askel askeleelta. Joskus on muutettu askelkuvioita, mutta suunta on säilynyt. Asiakkaan henkilöt ovat muuttuneet, mutta suunta on pysynyt.

Selkeä kuva nykytilanteesta on ollut yksi projektien menestystekijä. Value Stream Mapping on siihen oiva työkalu. VSM:n hienous on, että se paljastaa eri prosessivariantit. Joskus kun variantti on syntynyt, siihen on ollut silloin varmasti pätevä syy. Prosessit kannattaa standardisoida Leanin oppien mukaan. Jokaisen prosessin ja prosessin variantin osalta kannattaa kysyä viisi kertaa ”Miksi?”. Allekirjoittaneen huipputulos eräässä projektissa oli materiaalivirtojen vähentäminen 22:sta 13:sta. Tämän seurauksena tehokkuus nousi todella paljon, materiaalinhallinnan laatu parani huomattavasti ja tavaran määrä lattialla pieneni.

Industy 4.0, digitalisaatio ja automaatio mahdollistavat huikeita tuottavuuden nousuja. Tämä juna on kovassa vauhdissa. Ensimmäinen puolikas saa kilpailuetua, loput saavat ainoastaan kustannukset. Menestyvillä muutosprojekteilla on ollut aina kaksi asiaa asiakkaan puolelta kunnossa: omistajuus sekä näkemyksellisyys. Prosessit pitää ”leanata” huomioiden uusien teknologioiden mahdollisuudet. Missä kohtaa Industry 4.0 -junaa sinä istut?

Janne Viinikkala

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat uusimmat blogikirjoitukset sekä tietoa Leanwaren tapahtumista ja ajankohtaisista asioista suoraan sähköpostiisi.

  Tätä lomaketta suojaa Google reCAPTCHA, ja Googlen tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtoja sovelletaan.

  Blogi

  Varastojärjestelmä seuraavalle tasolle

  Olin juuri (16.2.2022) puhumassa Business Finlandin tapahtumassa verkkokaupan varaston digitalisaatiosta. Esitetty kysymys innoitti kirjoittamaan tämän… Lue lisää

  Valmiit visuaaliset mittarit mittarimieheltä

  Olen mittarimies, visuaalinen mittarimies. Luvut ovat kivoja, mutta haluan niiden lisäksi arvioida tilannetta, kehittymistä ja… Lue lisää

  Miten yritys voi itse vaikuttaa globaalin komponenttipulan aiheuttamiin haasteisiin?

  Viimeaikaisten teollisuuden konsultointien myötä on tullut selväksi, että raaka-aineiden ja komponenttien korkeista kustannuksista ja huonosta… Lue lisää