Tiedolla johtamisen pika-analyysi

Digitalisaatio on tullut jäädäkseen ja datan määrä jatkaa kasvamistaan, mutta sen käyttötarkoitukset saattavat olla monille haasteellisia tunnistaa.

Datan määrän kasvaessa mitataan myös organisaatioiden muuntautumiskykyä. On oletettavaa, että data tulee entistä enemmän määrittämään päätöksentekoa. Ensin on kuitenkin ratkaistava se, miten datasta saadaan informaatiota, jota voidaan hyödyntää päätöksiä tehdessä. Toinen ongelma on se, että organisaatiot eivät välttämättä tunnista kaikkia mahdollisuuksiaan tiedolla johtamisen kentällä. Toiminta voi perustua usein heuristisiin eli ”hyväksi” todettuihin toimintatapoihin ja tekemistä saatetaan perustella näppituntumalla ”mennään näin, koska näin on aina tehty”. Lisäksi, yrityksen ydintoimintojen prosessit voivat olla henkilöityneet tietyille osaajille, mikä lisää tarpeettomia riskejä yritykselle.

Organisaatiot ovat hyvin erilaisissa asemissa koskien tiedolla johtamisen maturiteettitasoa. Merkityksellistä onkin huomioida se, kuinka strategisesti määritelty tiedolla johtaminen näkyy arkipäiväisessä tekemisessä sekä toimintakulttuurissa. On syytä tunnistaa ne tekijät, jotka tukevat tiedolla johtamisen toimintakulttuuria ja toisaalta myös havaita niitä juurtuneita toimintatapoja, jotka saattavat heikentää tiedolla johtamisen strategisia tavoitteita.

Faktaan perustuva päätöksenteko

Yleensä faktaan perustuvan päätöksenteon tukevia tekijöitä ovat selkeä strateginen suunnitelma, lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet sekä jatkuva monitorointi. Nykytilan arvioinnin osalta tämä voi tarkoittaa esim. sitä, että pystytään vastaamaan muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

 • Millaista dataa on saatavilla, kuka datan omistaa ja on vastuussa sen luotettavuudesta
 • Miten dataa säilötään?
 • Kerätäänkö dataa samalla tavalla organisaation eri toimintasektoreilla?

Seuraavaksi on hyvä arvioida sitä, mihin tarkoitukseen dataa halutaan käyttää. Tällöin puhumme siitä, että dataa muutetaan informaatioksi, eli dataa jalostetaan käytettävään muotoon ja organisaatiosta riippuen jalostetun datan käyttötarkoituksia voi olla useita. Informaation tarve vaihtelee myös organisaation sisällä. Lattiatasolla tiedon tarve voi olla reaaliaikaista, kun taas ylätasolla informaation tarve voi olla kokonaisuudeltaan laajempi, niin sanotusti toimintaa läpileikkaava.

Faktaan perustuvan päätöksenteon osalta toimintaa jarruttavia tekijöitä voi olla lukuisia:

 • Tiedon ja osaamisen henkilöityminen tietyille työntekijöille
 • Datan siiloutuminen organisaation tiettyyn osa-alueeseen (esim. tuotannon haasteet eivät tavoita myyntiä riittävän nopeasti)
 • Muutosvastarinta
 • Kerättävän datan heikko laatu
 • Resurssipula
 • Haasteiden tai kehityskohteiden tunnistamattomuus

Lista on pitkä. Organisaation toimintakulttuuri paljastaa yllättävän paljon siitä, millainen kyvykkyys organisaatiolla on sillä hetkellä faktaan perustuvaan päätöksentekoon. Siitä syystä toimintakulttuuriin on kiinnitettävä paljon huomiota ja pyrkiä kriittisesti arvioimaan, onko sitä mahdollista kehittää jollain tavalla. Tuotannon toiminnanohjausjärjestelmä on hyvä esimerkki toimintakulttuuria tukevasta ohjelmistosta, jossa työntekijän on mahdollista keskittyä tuottavaan työhön, ilman suurempia työtä häiritseviä katkoja.

Selkeä suunnitelma, strategiset tavoitteet ja käytännön ratkaisut

Datan hyödyntäminen on ollut monien organisaatioiden huulilla jo vuosia, mutta selkeä suunnitelma ja strategiset tavoitteet sekä nimenomaan käytännön ratkaisut voivat jäädä passiivisiksi ilman riittävää tietotaitoa datan hyödyntämisen mahdollisuuksista.

Jokaiseen toimialaan kohdistuu omia lainalaisuuksiaan ja tietyt haasteet ovat yhteisiä organisaatiosta riippumatta, unohtamatta organisaation yksilöllisiä piirteitä toimintakulttuurissa ja positiossa markkinalla. Tästä syystä laaja toimialaosaaminen mahdollistaa väistämään niitä klassisia sudenkuoppia, joiden kanssa organisaatiot mahdollisesti kipuilevat. Olemme Leanwarella havainneet, että datan hyödyntämisen lähtökohdista riippumatta useilla teollisuuden ja kokoonpanon toimialalla samat haasteet toistuvat, eivätkä yksilölliset erot organisaatioissa tai toimintatavoissa selitä näiden haasteiden syntymistä. Toimialan läpileikkauksesta paljastuu, että teollinen osa-alue on usein jäänyt hieman jälkeen organisaation digitalisaatiokehityksessä. Usein dataa hyödynnetään parhaiten myynnin ja markkinoinnin sektorilla, mutta toisaalta tuotannosta saatava data ei ole aina luotettavaa.

Ilmainen tiedolla johtamisen pika-analyysi

Näihin teemoihin perustuen olemme lanseeranneet Leanwarella ilmaisen tiedolla johtamisen pika-analyysin, jonka avulla pystymme sparrailemaan tiedolla johtamisen nykytilasta, tavoitteista ja haasteista hyvinkin syvällisesti. Käymme läpi tiedolla johtamisen nykytilaa kolmen eri kategorian kautta.

Kokemuksemme mukaan tiedolla johtamisen pika-analyysi antaa kattavan kuvan nykytilanteesta, organisaation datan hyödyntämisen maturiteettitasosta sekä jopa kehityskohteista, joiden avulla data road-mappia voidaan hahmotella konkreettisemmin. Jos aihe kiinnostaa ja haluat vaihtaa aiheesta muutaman sanan, niin voit olla minuun yhteydessä. Sillä aikaa, testaa tästä linkistä yrityksesi nykytila ja saat hieman osviittaa siitä, missä vaiheessa organisaationne on datan road-mapilla!

Tiedolla johtamisen pika-analyysi
1

Organisaatio ja ihmiset

2

Liiketoiminta ja prosessit

3

Työkalut ja järjestelmät

// Ota yhteyttä

Eero Sallinen
Sales Manager
eero.sallinen@leanware.fi
+358 50 305 1566

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat uusimmat blogikirjoitukset sekä tietoa Leanwaren tapahtumista ja ajankohtaisista asioista suoraan sähköpostiisi.

  Tätä lomaketta suojaa Google reCAPTCHA, ja Googlen tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtoja sovelletaan.

  14.3.2024 Tavoitteellinen ostaminen ja ABC-luokittelun hyödyntäminen

  Webinaarissa keskitytään tavoitteelliseen ostoon ja hankintaan sekä siihen, mitkä tekijät ja työkalut tukevat ostamista ja hankintaa. Lue lisää

  Saldonhallinnasta tulokselliseen varastonhallintaan -opas on julkaistu!

  Oppaan luettuasi ymmärrät, miten WMS-järjestelmät tyypillisesti eroavat ERP-järjestelmistä ja mahdollistavat tehokkaamman ja virheettömämmän logistiikan sekä tyytyväisemmät asiakkaat ja työntekijät. Lue lisää

  LeanwareSCM-ohjelmiston tuotekehitysuutisia

  LeanwareSCM-ohjelmisto on saatavilla SaaS-palveluna ja uudet ominaisuudet päivittyvät sinne jatkuvasti. Lue lisää