Miten valita oikea WMS automaatio­hankkeessa?

Suunnitelmissa varasto­automaation hankinta, mutta miten osaat valita oikean varasto­hallinta­järjestelmän (WMS) automaation ja ERP:in väliin? Tarjontaa riittää, kun automaatti­toimittajat tarjoavat omaa WMS:säänsä sekä lisäksi tarjolla on vielä pelkästään erillistä WMS:sää myyviä yrityksiä.

Analysoi varastosi tarpeet

Tarkenna varastosi tulevaisuuden tarpeet

Pohdi varastosi elin­kaaren vaiheet ja tarpeet

3 näkökulmaa WMS:n hankintaan:

1. Ohjattavan kokonaisuuden analysointi

Varaston kokonais­tehokkuudessa yhtenä isoimpana tekijänä on, että varaston eri prosessit toimivat saumattomasti yhteen ja eri varasto­alueiden materiaali­virtojen yhdistely on ohjattua, virheetöntä ja tehokasta. Sen lisäksi varastoissa tehdään yhä enemmän jalostavaa työtä.

Analysoi varastosi askeleet:

  • Listaa prosessit, joita WMS:llä pitää ohjata.
  • Lajittele ne ”vain automaatioon liittyviin” ja ”muihin”.
  • Mikäli prosesseissa on käytännössä ”vain automaatioon liittyviä”, automaation oma WMS on silloin todennäköisesti vahvempi vaihtoehto.
  • Jos selkeästi on myös muita prosesseja, niin kannattaa tutustua kolmannen osapuolen WMS:hin. Mitä kauemmas automaatiosta materiaalihallinta laajenee, sitä enemmän erillinen WMS on vahvoilla. Esimerkkeinä tällaisista ovat manuaali­varaston hyllytys ja keräys, ihmisten tekemä pakkaus ja yhdistely, materiaali­siirrot tuotantoon tai display/kittien valmistus.

2. Automaation tulevaisuuden harkinta

Kun isoja hankintoja tehdään, kannattaa katse suunnata nykyhetken lisäksi tulevaisuuteen. Miltä automaatiosi näyttää viiden vuoden kuluttua? Näetkö, että tarvitset ensimmäisen automaation lisäksi muuta varasto­automaatiota kuten automaatti­trukkeja tai hyllystö­hissejä?

Jos valitset erillisen WMS:n, et ole sidottu tiettyyn toimittajaan ja hänen tarjoamiinsa mahdollisuuksiin. Tällöin voit valita myös tulevaisuudessa aina parhaan vaihtoehdon varastollesi. Mikäli strategia on sitoutua yhteen automaatio­toimittajaan, silloin toimittajan tarjoama WMS on hyvä ratkaisu.

3. Elinkaaripalvelut

Vaikka suuri osa suomalaista yrityksistä toimii kansain­välisesti, tuotanto ja logistiikka tapahtuu suomeksi. Usein kohdatut ongelma­tilanteet ovat monimutkaisia, jolloin on hyvä saada tukea omalla äidin­kielellään.

Liike­toiminta muuttuu jatkuvasti, jolloin valittujen järjestelmien kehittämiselle on tarvetta. Tällöin on helppoa, kun palvelun tarjoaja asuu samassa maassa ja puhuu kanssasi samaa kieltä.

Valitse kumppani ja järjestelmä, jotka kehittyvät jatkuvasti. Silloin järjestelmän elinkaari on taattu.

Teollisuus ja sen järjestäminen ovat vaikeita kysymyksiä, konsultoinnista oikea ratkaisu käyttöön

Automaatio ja WMS

Kun uusia hankintoja aletaan harkita, paras tilanne olisi, ettei automaatio- ja WMS-hankinnat tapahtuisi samanaikaisesti. WMS pakottaa laittamaan master datan kuntoon (esim. tuotetiedot, osto- ja myyntitilaukset) ja opettaa henkilöstön toimimaan järjestelmä­ohjatusti. Sen jälkeen automaation käyttöönotto on paljon helpompaa. Järjestyksen ollessa tämä, myös riskien hallinta on huomattavasti helpompaa.

TUTUSTU ASIAKKAIDAMME MENESTYS­TARINOIHIN

Ota yhteyttä

Janne Viinikkala

Lue asiantuntijoidemme ajatuksia