Älyä varastointiin ja keräyksen­ohjaukseen

Miltä kuulostaa hyppy perinteisistä varaosa­hyllyistä automatisoituun sekä itse­ohjautuvaan ja -oppivaan varaston­hallintaan? Kun reaaliaikainen tieto on aina saatavilla, pystyt vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin jo tänään.

Miten älykäs dynaaminen varastointi toimii?

LeanwareWMS:ssä on prosessi­­ohjaava älykäs varasto­järjestelmä perinteisen kirjanpidon sijaan. WMS käyttää varasto­­yksikkö­saldoja varasto­­paikka­­saldojen sijaan, jotka ovat lähtökohta dynaamiselle varastoinnille. Osto­erän tai valmistus­­erän tuotteet vastaanotetaan yksilöityihin varasto­­yksiköihin (esim. lava tai laatikko).

Dynaamisessa varastoinnissa tuotteella ei ole kiinteää aktiivi- tai reservi­paikkaa, vaan optimaalinen paikka varastosta lasketaan tuotteelle hyllytyksen tai täytön aikana. Tällöin tuotteet ovat aina oikeilla paikoilla ja tyhjä tila käytetään tehokkaasti hyödyksi.

Dynaamisuus on keskeinen osa tila- ja kokonais­tehokkuutta sekä saldo­tarkkuutta. Dynaaminen varastointi myös takaa 100 % jäljitettävyyden sekä FIFO:n ja FEFO:n.

LeanwareWMS on lisännyt dynaamiseen varastointiin älyä kone­oppimisen muodossa, joka optimoi ja ylläpitää itsestään varastossa oikeanlaista XYZ-tuote­sijoittelua, vähentäen kerääjän keräys­­matkoja huomattavasti.

Älykkään varas­toinnin ja keräyksen­ohjauksen ominaisuudet

Dynaaminen varastointi

Itseään ylläpitävä XYZ-tuotesijoittelu

Automaattisesti ohjatut ja priorisoidut keräys­työ­jonot

Teko­äly­pohjainen keräys­listan muodostus

Älykäs keräyksen­ohjaus helpottaa työn­tekoa joka vaiheessa

LeanwareWMS tekee automaattisesti tilausten yhdistelyn ja aikatauluttaa keräys­työjonon. WMS ohjaa myös automaattisesti tarvittavat täytöt. WMS kertoo tarkasti kerääjälle mitä kerätään, eli keräyslistan. WMS kertoo kerääjälle missä järjestyksessä kerätään, jotta lyhin reitti toteutuu. WMS ohjaa kerääjää keräyksessä vaihe vaiheelta. Tästä seuraa, että kerääjä voi täysin keskittyä fyysiseen keräys­työhön.

Lisäksi WMS:n keräyksen tekoäly­­algoritmi osaa niputtaa toisiaan läheltä kerättävät tilaukset samoille keräys­listoille minimoiden keräys­matkat. Tällä tavalla saadaan muodostettua kerääjälle keräyslistoja, jossa kaikki tilaukset saadaan kerättyä pieneltä alueelta. Vähä­rivisissä tilauksissa tästä seuraa jopa 60 % vähennys kuljettuihin keräys­­matkoihin verrattuna keräykseen, jossa ei hyödynnetä tekoäly­­optimointia.

Lue asiakkaidemme onnistumis­tarinoita

Ota yhteyttä

Lue asiantuntijoidemme ajatuksia