Älyä varastointiin ja keräyksenohjaukseen

Miltä kuulostaa hyppy perinteisistä varaosahyllyistä automatisoituun sekä itseohjautuvaan ja -oppivaan varastonhallintaan? Kun reaaliaikainen tieto on aina saatavilla, pystyt vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin jo tänään.

Miten älykäs dynaaminen varastointi toimii?

LeanwareWMS:ssä on prosessiohjaava älykäs varastojärjestelmä perinteisen kirjanpidon sijaan. WMS käyttää varastoyksikkösaldoja varastopaikkasaldojen sijaan, jotka ovat lähtökohta dynaamiselle varastoinnille. Ostoerän tai valmistuserän tuotteet vastaanotetaan yksilöityihin varastoyksiköihin (esim. lava, laatikko).

Dynaamisessa varastoinnissa tuotteella ei ole kiinteää aktiivi- tai reservipaikkaa, vaan optimaalinen paikka varastosta lasketaan tuotteelle hyllytyksen tai täytön aikana. Tällöin tuotteet ovat aina oikeilla paikoilla ja tyhjä tila käytetään tehokkaasti hyödyksi. 

Dynaamisuus on keskeinen osa tila- ja kokonaistehokkuutta sekä saldotarkkuutta. Dynaaminen varastointi myös takaa 100 % jäljitettävyyden sekä FIFO:n ja FEFO:n.

LeanwareWMS on lisätty dynaamiseen varastointiin älyä (koneoppiminen), joka optimoi ja ylläpitää itsestään oikeanlaista XYZ-tuotesijoittelua varastossa vähentäen kerääjän keräysmatkoja huomattavasti.

Älykkään varastoinnin ja keräyksenohjauksen ominaisuudet

Dynaaminen varastointi

Itseään ylläpitävä XYZ-tuotesijoittelu

Automaattisesti ohjatut ja priorisoidut keräystyöjonot

Tekoälypohjainen keräyslistan muodostus

Älykäs keräyksenohjaus helpottaa työntekoa joka vaiheessa

LeanwareWMS automaattisesti tekee tilausten yhdistelyn ja aikatauluttaa keräystyöjonon. WMS automaattisesti ohjaa tarvittavat täytöt. WMS kertoo kerääjälle mitä kerätään, eli keräyslistan. WMS kertoo kerääjälle missä järjestyksessä kerätään, jotta lyhin reitti toteutuu. WMS ohjaa kerääjää keräyksessä vaihe vaiheelta. Tästä seuraa, että kerääjä voi täysin keskittyä fyysiseen keräystyöhön.

Lisäksi WMS:n keräyksen tekoälyalgoritmi osaa niputtaa toisiaan läheltä kerättävät tilaukset samoille keräyslistoille minimoiden keräysmatkat. Tällä saadaan muodostettua kerääjälle keräyslistoja, jossa kaikki tilaukset saadaan kerättyä pieneltä alueelta. Vähärivisissä tilauksissa tästä seuraa jopa 60 % vähennys kuljettuihin keräysmatkoihin verrattuna ei tekoälyoptimoituun keräykseen.

Ota yhteyttä

Petri Karjalainen

Lue asiakkaidemme onnistumistarinoita

Lue asiantuntijoidemme ajatuksia