Toimitusketju hyötyy konsultointi­palveluista

Muutokset ja muuttuvat trendit ovat nykymaailmassa normaalia toimialasta riippumatta. Muutokset pakottavat yrityksiä kehittymään ja tekemään radikaaleja muutoksia toimitusketjuihinsa ja toimintoihinsa.  

Kokenutta asian­tuntija­palvelua oston ja varastojen ohjaamiseen

Muutokset ja muuttuvat trendit ovat nykymaailmassa normaalia toimialasta riippumatta. Muutokset pakottavat yrityksiä kehittymään ja tekemään radikaaleja muutoksia toimitusketjuihinsa ja toimintoihinsa.

Konsulttimme keskittyvät parantamaan yritysten tulosta ja innovaatiokykyä faktojen pohjalta, lukuanalyysin perusteella. Tuomme asiantuntijuuden esimerkiksi toimitusketjun strategian, arkkitehtuurin, toiminnallisen tehokkuuden ja toimitusketjun joustavuuden kehittämiseen.

Autamme valottamaan ja analysoimaan nykytilannetta

Valotamme valikoiman hallinnan prosesseja sekä tuotamme toiminnalle selkeät tavoitteet ja mittarit. Analysoimme seurantaa ja prosesseja tarkasti sekä autamme toimitusketjun hallinnassa.

Toimitusketjukonsultoinnin palvelumme:

 • Yritysanalyysi
 • Oston koulutus
 • Pika-analyysi

Toimitusketjun konsultointi on strategista määrittelytyötä

Toimitusketjujen toiminnan ja hallinnan tilannekatsaus on aina hyödyllistä, mutta varsinkin muutokset ja vaihdokset yrityksissä avaavat hyvän tilaisuuden tarkastella toimintaa tarkemmin.

Konsultoinnistamme hyötyvät muun muassa:

 • Elinkaaren hallinta- ja tuotepäälliköt
 • Hankintatoimi
 • Hankintajohtajat
 • Materiaaliostajat
 • Talousjohto, joka tarvitsee taloudellisen näkemyksen siitä, kuinka kannattavuutta ja tulosta voidaan parantaa

Miksi konsultaatio kannattaa?

 • Saat ulkopuolisen, puolueettoman näkemyksen
 • Saat järjestelmäriippumattoman kehityskohteiden tunnistuksen ja priorisoinnin
 • Konsultaatio tukee yrityksen investointilaskelmia
 • Vältät hukkainvestointia
 • Asiantuntija huomaa tarpeet ja osaa kehittää niitä
 • Saat hyödyksi toimialan parhaita käytäntöjä
 • Saat apua ja tukea tarjouspyyntöihin

Toimitusketjujen toiminnan ja hallinnan tilannekatsaus on aina hyödyllistä, mutta varsinkin muutokset ja vaihdokset yrityksissä avaavat hyvän tilaisuuden tarkastella toimintaa tarkemmin.

Yritysanalyysi

Yritysanalyysissä analysoimme yrityksenne oikealla datalla toimitusketjun tärkeimmät toiminnallisuudet. Visualisoimme haasteet ja onnistumiset yli 200 yritysanalyysin kokemuksella. Analyysissä myös visualisoimme haasteet ja onnistumiset.

Yritysanalyysimme sisältää mm.

 • Saatavuus
 • Optimaaliset varastotasot
 • Työnmäärä
 • Oikea valikoima ja sen vaikutus
 • Analyysissä simulaatio asiakkaan datalla sisältäen tehokkaan ohjauksen vaikutukset KPI-mittareihin ja tulokseen
 • ABC-filosofiaa hyödyntäen analyysi nimikkeistä, toimittajista ja asiakkaista
 • Toimitusketjunhallinnan hukka ja kehityspotentiaali
 • Ali- ja ylivarastointi
 • Puutteet ja niiden vaikutus myyntiin ja asiakastyytyväisyyteen
 • Oikea nimikevalikoima
 • Toimittajat
 • Asiakkaat

Yritysanalyysi käytännössä:

 • Oston ja varastojen ohjaamisen kehityspotentiaali ja kehityskohteiden euroistus
 • Ideaalit toimintamallit varastojen ohjaukseen
 • Dynaamisen laskennan ja ABC-filosofian hyödyt
 • Käytännön visualisoidut esimerkit ja niiden käsittely
 • Oston ja varastojenohjauksen mittareiden ja tavoitteiden simulointi
 • Valikoiman hallinnan läpikäynti
 • Kehityskohteinen priorisointi
 • Karkea kehityspotentiaali euroistettuna sekä kehityshankkeen takaisinmaksuarvio

Opit käytäntöön oston ja varastojen ohjauksen koulutuksilla

Tarjoamme laadukkaita, yrityskohtaisia koulutuksia ja kursseja parhaiden käytäntöjen viemiseksi osaksi arkea. Koulutuksilla varmistat avainhenkilöiden ja organisaation sitoutumisen ja kehittymisen. Räätälöimme koulutukset aina vastaamaan tarpeitanne.

Koulutuksiamme mm.

 • Toimitusketjunhallinta ja osto tuloksen tekijänä
 • Oston KPI:t
 • ABC-filosofia ohjauksessa
 • Valikoiman hallinnan perusteet ja prosessit
 • Toimittajayhteistyö ja sen kehittäminen

Ota yhteyttä

Sales Director, SCM Expak

Tommi Hyyrynen

Sales Director, SCM Logisticar

Tom Karlsson