Toimitus­ketju hyötyy konsultointi­­palveluista

Muutokset ja muuttuvat trendit ovat nyky­­maailmassa normaalia toimi­alasta riippumatta. Muutokset pakottavat yrityksiä kehittymään ja tekemään radikaaleja muutoksia toimitus­­ketjuihinsa ja toimintoihinsa.

Kokenutta asian­tuntija­­­palvelua oston ja varastojen ohjaamiseen

Muutokset ja muuttuvat trendit ovat nykymaailmassa normaalia toimialasta riippumatta.

Konsulttimme keskittyvät parantamaan yritysten tulosta ja innovaatio­kykyä faktojen pohjalta, luku­analyysin perusteella. Tuomme asiantuntijuuden esimerkiksi toimitus­ketjun strategian, arkkitehtuurin, toiminnallisen tehokkuuden ja toimitus­ketjun joustavuuden kehittämiseen.

Autamme valottamaan ja analysoimaan nykytilannetta

Valotamme valikoiman hallinnan prosesseja sekä tuotamme toiminnalle selkeät tavoitteet ja mittarit. Analysoimme seurantaa ja prosesseja tarkasti sekä autamme toimitusketjun hallinnassa.

Toimitusketjukonsultoinnin palvelumme:

 • Yritysanalyysi
 • Oston koulutus
 • Pika-analyysi

Toimitus­ketjun konsultointi on strategista määrittely­työtä

Toimitus­ketjujen toiminnan ja hallinnan tilanne­katsaus on aina hyödyllistä, mutta varsinkin muutokset ja vaihdokset yrityksissä avaavat hyvän tilaisuuden tarkastella toimintaa tarkemmin.

Konsultoinnistamme hyötyvät muun muassa:

 • Elinkaaren hallinta- ja tuotepäälliköt
 • Hankintatoimi
 • Hankintajohtajat
 • Materiaaliostajat
 • Talousjohto, joka tarvitsee taloudellisen näkemyksen siitä, kuinka kannattavuutta ja tulosta voidaan parantaa
Toimitusketju voi olla vaikeasti hallittava, näytöillä kuinka se onnistuu avullamme

Miksi konsultaatio kannattaa?

 • Saat ulkopuolisen, puolueettoman näkemyksen
 • Saat järjestelmäriippumattoman kehityskohteiden tunnistuksen ja priorisoinnin
 • Konsultaatio tukee yrityksen investointilaskelmia
 • Vältät hukkainvestointia
 • Asiantuntija huomaa tarpeet ja osaa kehittää niitä
 • Saat hyödyksi toimialan parhaita käytäntöjä
 • Saat apua ja tukea tarjouspyyntöihin

Yritysanalyysi

Yritys­analyysissä analysoimme yrityksenne oikealla datalla toimitusketjun tärkeimmät toiminnallisuudet. Visualisoimme haasteet ja onnistumiset yli 200 yritys­analyysin kokemuksella. Analyysissä myös visualisoimme haasteet ja onnistumiset.

Yritysanalyysimme sisältää mm.

 • Saatavuus
 • Optimaaliset varastotasot
 • Työnmäärä
 • Oikea valikoima ja sen vaikutus
 • Analyysissä simulaatio asiakkaan datalla sisältäen tehokkaan ohjauksen vaikutukset KPI-mittareihin ja tulokseen
 • ABC-filosofiaa hyödyntäen analyysi nimikkeistä, toimittajista ja asiakkaista
 • Toimitus­ketjun­hallinnan hukka ja kehitys­potentiaali
 • Ali- ja ylivarastointi
 • Puutteet ja niiden vaikutus myyntiin ja asiakas­tyytyväisyyteen
 • Oikea nimikevalikoima
 • Toimittajat
 • Asiakkaat

Yritysanalyysi käytännössä:

 • Oston ja varastojen ohjaamisen kehityspotentiaali ja kehityskohteiden euroistus
 • Ideaalit toimintamallit varastojen ohjaukseen
 • Dynaamisen laskennan ja ABC-filosofian hyödyt
 • Käytännön visualisoidut esimerkit ja niiden käsittely
 • Oston ja varastojenohjauksen mittareiden ja tavoitteiden simulointi
 • Valikoiman hallinnan läpikäynti
 • Kehityskohteinen priorisointi
 • Karkea kehityspotentiaali euroistettuna sekä kehityshankkeen takaisinmaksuarvio

Opit käytäntöön oston ja varastojen ohjauksen koulutuksilla

Tarjoamme laadukkaita, yrityskohtaisia koulutuksia ja kursseja parhaiden käytäntöjen viemiseksi osaksi arkea. Koulutuksilla varmistat avain­henkilöiden ja organisaation sitoutumisen ja kehittymisen. Koulutukset räätälöidään aina vastaamaan tarpeitanne.

Koulutuksiamme mm.

 • Toimitusketjun hallinta ja osto tuloksen tekijänä
 • Oston KPI:t
 • ABC-filosofia ohjauksessa
 • Valikoiman hallinnan perusteet ja prosessit
 • Toimittajayhteistyö ja sen kehittäminen

Ota yhteyttä

Tommi Hyyrynen
Tom Karlsson