Toimitus­ketju hyötyy konsultointi­­palveluista

Muutokset ja muuttuvat trendit ovat nyky­­maailmassa normaalia toimi­alasta riippumatta. Muutokset pakottavat yrityksiä kehittymään ja tekemään radikaaleja muutoksia toimitus­­ketjuihinsa ja toimintoihinsa.

Kokenutta asian­tuntija­­­palvelua oston ja varastojen ohjaamiseen

Muutokset ja muuttuvat trendit ovat nykymaailmassa normaalia toimialasta riippumatta.

Konsulttimme keskittyvät parantamaan yritysten tulosta ja innovaatio­kykyä faktojen pohjalta, luku­analyysin perusteella. Tuomme asiantuntijuuden esimerkiksi toimitus­ketjun strategian, arkkitehtuurin, toiminnallisen tehokkuuden ja toimitus­ketjun joustavuuden kehittämiseen.

Autamme valottamaan ja analysoimaan nykytilannetta

Valotamme valikoiman hallinnan prosesseja sekä tuotamme toiminnalle selkeät tavoitteet ja mittarit. Analysoimme seurantaa ja prosesseja tarkasti sekä autamme toimitusketjun hallinnassa.

Toimitusketjukonsultoinnin palvelumme:

 • Prestudy
 • Oston koulutus
 • Benchmark

Toimitus­ketjun konsultointi on strategista määrittely­työtä

Toimitus­ketjujen toiminnan ja hallinnan tilanne­katsaus on aina hyödyllistä, mutta varsinkin muutokset ja vaihdokset yrityksissä avaavat hyvän tilaisuuden tarkastella toimintaa tarkemmin.

Konsultoinnistamme hyötyvät muun muassa:

 • Elinkaaren hallinta- ja tuotepäälliköt
 • Hankintatoimi
 • Hankintajohtajat
 • Materiaaliostajat
 • Talousjohto, joka tarvitsee taloudellisen näkemyksen siitä, kuinka kannattavuutta ja tulosta voidaan parantaa
Toimitusketju voi olla vaikeasti hallittava, näytöillä kuinka se onnistuu avullamme

Miksi konsultaatio kannattaa?

 • Saat ulkopuolisen, puolueettoman näkemyksen
 • Saat järjestelmäriippumattoman kehityskohteiden tunnistuksen ja priorisoinnin
 • Konsultaatio tukee yrityksen investointilaskelmia
 • Vältät hukkainvestointia
 • Asiantuntija huomaa tarpeet ja osaa kehittää niitä
 • Saat hyödyksi toimialan parhaita käytäntöjä
 • Saat apua ja tukea tarjouspyyntöihin

Yritysanalyysi

Prestudyssä analysoimme yrityksenne oikealla datalla toimitusketjun tärkeimmät toiminnallisuudet. Visualisoimme haasteet ja onnistumiset yli 200 Prestudyn kokemuksella. Analyysissä myös visualisoimme haasteet ja onnistumiset.

Prestudymme sisältää mm.

 • Saatavuus
 • Optimaaliset varastotasot
 • Työnmäärä
 • Oikea valikoima ja sen vaikutus
 • Analyysissä simulaatio asiakkaan datalla sisältäen tehokkaan ohjauksen vaikutukset KPI-mittareihin ja tulokseen
 • ABC-filosofiaa hyödyntäen analyysi nimikkeistä, toimittajista ja asiakkaista
 • Toimitus­ketjun­hallinnan hukka ja kehitys­potentiaali
 • Ali- ja ylivarastointi
 • Puutteet ja niiden vaikutus myyntiin ja asiakas­tyytyväisyyteen
 • Oikea nimikevalikoima
 • Toimittajat
 • Asiakkaat

Prestudy käytännössä:

 • Oston ja varastojen ohjaamisen kehityspotentiaali ja kehityskohteiden euroistus
 • Ideaalit toimintamallit varastojen ohjaukseen
 • Dynaamisen laskennan ja ABC-filosofian hyödyt
 • Käytännön visualisoidut esimerkit ja niiden käsittely
 • Oston ja varastojenohjauksen mittareiden ja tavoitteiden simulointi
 • Valikoiman hallinnan läpikäynti
 • Kehityskohteinen priorisointi
 • Karkea kehityspotentiaali euroistettuna sekä kehityshankkeen takaisinmaksuarvio

Opit käytäntöön oston ja varastojen ohjauksen koulutuksilla

Tarjoamme laadukkaita, yrityskohtaisia koulutuksia ja kursseja parhaiden käytäntöjen viemiseksi osaksi arkea. Koulutuksilla varmistat avain­henkilöiden ja organisaation sitoutumisen ja kehittymisen. Koulutukset räätälöidään aina vastaamaan tarpeitanne.

Koulutuksiamme mm.

 • Toimitusketjun hallinta ja osto tuloksen tekijänä
 • Oston KPI:t
 • ABC-filosofia ohjauksessa
 • Valikoiman hallinnan perusteet ja prosessit
 • Toimittajayhteistyö ja sen kehittäminen

Ota yhteyttä

Tom Karlsson